Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2015 r. złożonych przez ministrów...

Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2015 r. złożonych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej

przez -
0 832

Ministerstwo Finansów opublikowało dokument „Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2015 r. złożonych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej„.

 

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej wyrażają indywidualną ocenę ministrów kierujących działami administracji rządowej w zakresie ogółu działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, tj. funkcjonowania kontroli zarządczej.

W ostatnim kwartale 2015 r. dokonane zostały zmiany w strukturze działów administracji rządowej i urzędów zapewniających obsługę ministrów kierujących poszczególnymi działami, polegające na utworzeniu:

 • Ministerstwa Cyfryzacji, obejmującego dział „informatyzacja”;
 • Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, obejmującego działy:

  „gospodarka morska”, „rybołówstwo” i „żegluga śródlądowa”;

 • Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, obejmującego działy: „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”, „transport” i „łączność”;
 • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obejmującego działy: „praca”, „zabezpieczenie społeczne” i „rodzina”;
 • Ministerstwa Rozwoju, obejmującego działy: „gospodarka” i „rozwój regionalny”;
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, obejmującego działy: „sprawy wewnętrzne”, „wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz „administracja publiczna”;
 • Ministerstwa Energii, obejmującego działy: „energia” i „gospodarka złożami kopalin”.

  W czwartym kwartale 2015 r. zostały przekształcone lub zniesione:

 •   Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
 •   Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;
 •   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
 •   Ministerstwo Gospodarki;
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część artykułu.

Dodaj odpowiedź