Badanie ankietowe CBA

Badanie ankietowe CBA

0 1266

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło badania ankietowe dotyczące opracowania mechanizmów reagowania na zagrożenia korupcyjne występujące na styku urzędnik – klient. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej.

Badanie ankietowe dotyczy zidentyfikowanych przez urzędy ryzyk korupcyjnych oraz istniejących rozwiązań umożliwiających ograniczenie korupcji.

Badanie jest jednym z elementów dwóch realizowanych przez CBA działań w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, tj:

  • opracowanie mechanizmów reagowania na zagrożenia korupcyjne w kontaktach w kontaktach urzędnik – klient,
  • przegląd struktur organizacyjnych przeciwdziałania korupcji funkcjonujących w administracji publicznej.

Efektem końcowym podjętych działań będzie opracowanie zasad postępowania dla osób narażonych na korupcję oraz stworzenie wytycznych dotyczących jednolitych antykorupcyjnych standardów organizacyjnych w urzędach i ich wdrożenie.

Szef CBA Ernest Bejda przesłał pismo do ponad 3 tysięcy urzędów administracji publicznej (ministerstw, urzędów centralnych oraz jednostek samorządu terytorialnego), w którym zaprosił do wypełnienia ankiety.

Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej CBA: www.antykorupcja.gov.pl. Na stronie tej znajdują się także wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia ankiety, opis realizacji zadania oraz wzór ankiety.

Badanie ankietowe prowadzone będzie do końca kwietnia 2016 r.

 

Źródło: CBA

 

NO COMMENTS

Leave a Reply