Bezprawny dostęp do obcych komputerów będzie podlegał karze

Bezprawny dostęp do obcych komputerów będzie podlegał karze

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości przygotowała już sprawozdanie do rządowego projektu ustawy nowelizującej kodeks karny. Najważniejsze poprawki dotyczą przede wszystkim zwalczania działalności hakerów w systemach informatycznych oraz zaostrzenia karania korupcji w sektorze prywatnym.

Korupcja bierna

Rozszerzono zakres stosowania art. 296a k.k. na osoby niepełniące funkcji kierowniczej w przedsiębiorstwie, takie jak zleceniobiorcy i współpracownicy wykonujący umowy o dzieło, które żądają lub przyjmują korzyść majątkową albo osobistą w zamian za zachowania wyrządzające szkodę jednostce.


– Korupcją będzie także czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalna czynność preferencyjna na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru lub usługi. Działania takie mogą oznaczać naruszenie reguł swobodnej gry rynkowej – tłumaczy poseł sprawozdawca Grzegorz Karpiński.


– Regulacja ta jest konsekwencją obowiązku wdrożenia do prawa polskiego decyzji ramowej Rady UE z 24 lutego 2005 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym – dodaje poseł.


Nowy przepis o biernej korupcji dotyczy wszystkich osób mających wpływ na podejmowanie decyzji w firmach.


Profesor Marian Filar jest zdecydowanie przeciwny rozszerzaniu odpowiedzialności karnej na osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej. Nie są to bowiem pracownicy kluczowi przedsiębiorstw.


dalszy ciąg artykułu na stronach [ Gazety Prawnej ]

 

SIMILAR ARTICLES

0 997

0 929

NO COMMENTS

Leave a Reply