Biegli rewidenci pod kontrolą ministerstwa

Biegli rewidenci pod kontrolą ministerstwa

0 1648
Artykuły prasowe

Opracowany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o biegłych
rewidentach, ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
wprowadza rozwiązania wymagane unijną 43 Dyrektywą. Kluczowym rozwiązaniem w tym
zakresie jest utworzenie ośmioosobowej Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), która
obejmie nadzór nad zawodem biegłego. Wśród ekspertów projekt budzi wiele
wątpliwości.


Profesor Gertruda Świderska, biegły rewident, kierownik Katedry
Rachunkowości Menedżerskiej SGH, podkreśla, że 43 Dyrektywa przewiduje
utworzenie w każdym z krajów członkowskich systemów nadzoru, który ma być
zorganizowany w sposób gwarantujący jego niezależność. Według eksperta trudno
natomiast mówić o niezależności, jeżeli projekt ustawy zakłada, że Komisja
Nadzoru Audytowego będzie wykonywać zadania przy pomocy komórki organizacyjnej
MF odpowiedzialnej za rachunkowość i rewizję finansową. Poza tym przewodniczącym
Komisji będzie sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Oprócz
tego pracownicy tego resortu będą mogli uczestniczyć jako obserwatorzy w
kontrolach, z prawem dostępu do wszelkich dokumentów. Ponadto w komisji
egzaminacyjnej składającej się z 20 członków powoływanych i odwoływanych przez
ministra finansów będzie 11 przedstawicieli MF, w tym pięć osób niebędących
pracownikami ministerstwa.


– Mamy więc podporządkowanie Ministerstwu Finansów oraz
upolitycznienie (sekretarz lub podsekretarz stanu przewodniczącym Komisji) –
podkreśla nasza rozmówczyni.


Wyjaśnia również, że proponowane przepisy określają możliwe formy
wykonywania zawodu przez biegłych, tj. jako właściciel firmy, wspólnik spółki
osobowej lub członek zarządu spółki kapitałowej, osoba pozostająca w stosunku
pracy z firmą audytorską, osoba niepozostająca w stosunku pracy z firmą
audytorską i niebędąca właścicielem firmy, pod warunkiem zawarcia umowy
cywilnoprawnej z firmą audytorską. Oznacza to, że biegły pracujący na stanowisku
głównego księgowego jednej firmy będzie badał, na podstawie wspomnianej umowy,
sprawozdanie innej spółki.


dalsza część artykułu na stronach [ Gazety
Prawnej
]

 

NO COMMENTS

Leave a Reply