Biegłych rewidentów czekają zmiany w zasadach etyki

Biegłych rewidentów czekają zmiany w zasadach etyki

przez -
0 1031

Bardziej złożone procedury w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności i zaistnienia konfliktu interesów – to najistotniejsze zmiany w kodeksie etyki, które przyjęła Krajowa Rada Biegłych Rewidentów,
a Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła. Uchwała wejdzie w życie 11 lutego 2016 r. 

Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę KRBR zmieniającą niektóre zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów. Zmiany wynikają z konieczności dopasowania polskich przepisów do zaktualizowanego kodeksu etyki wydanego przez IFAC. –

To odpowiedź na oczekiwania rynku i samych biegłych rewidentów. Zwiększy się niezależność audytorów i obiektywizm przedkładanych raportów

– wyjaśnia Henryk Dąbrowski, przewodniczący Komisji ds. etyki. Zmiany w kodeksie na nowo definiują całą grupę zagadnień i szczegółowo określają procedury związane z tym, co biegły powinien zrobić i jakie podjąć działania m.in. w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności lub zaistnienia konfliktu interesów. Choć na początku ubiegłego roku KRBR przyjęła do stosowania w Polsce międzynarodowe standardy badania, to te nie regulują problemów zasad etyki i często odsyłają właśnie do kodeksu etyki IFAC. – Dlatego także polskie przepisy wymagały aktualizacji – dodaje ekspert KIBR. Uchwała KRBR wejdzie w życie 11 lutego 2016 r.

Zmieniony kodeks bardziej precyzyjny

Najistotniejsze zmiany dotyczą nieświadomego naruszenia zasad kodeksu, do których zalicza się między innymi:

  • obiektywizm,
  • uczciwość,
  • zawodowe kompetencje,
  • zachowanie tajemnicy,
  • profesjonalizm,
  • niezależność.

Do tej pory nieświadome naruszenie zasad było regulowane jednym paragrafem i stanowiło, że jeśli do naruszenia zasad doszło w sposób nieświadomy, a po wykryciu jednostka skorygowała swoje postępowanie i poczyniła niezbędne zabezpieczenia, to nie musiało to prowadzić do naruszenia zasad. W nowych zapisach wspomniany paragraf zastąpiono nowymi, bardziej rozbudowanymi. Nowe zapisy szczegółowo określają procedury, jakie powinna wykonać jednostka w takiej sytuacji, m.in.:

  • rozpoznanie skali naruszenia,
  • podjęcie czynności zabezpieczających i przeciwdziałających,
  • poinformowanie o naruszeniu osób sprawujących nadzór.

W przypadku braku możliwości podjęcia odpowiednich działań przeciwdziałających skutkom naruszenia lub przy istotnym naruszeniu zasad, jednostka powinna podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji zlecenia. Ale zmiany dotyczą też kwestii związanych z konfliktem interesów. Kodeks na nowo zdefiniował to pojęcie. Zgodnie z aktualną definicją

konflikt interesów może powstać nie tylko na linii audytor-klient, ale także w sytuacji, gdy interesy różnych klientów audytora pozostają ze sobą w konflikcie.

Biegły rewident powinien być wyczulony na kwestie interesów klienta, ale patrzeć też na interesy pozostałych kontrahentów, czy nie stoją ze sobą w sprzeczności” – wyjaśnia ekspert. Uchwała wprowadza też zmiany definicji osób sprawujących nadzór oraz zespołu realizującego zlecenie. W ramach nowej definicji osób sprawujących nadzór rozszerzono pojęcie na osoby lub organizacje oraz zmodyfikowano pojęcie zakresu nadzoru – m.in. odpowiedzialność za nadzorowanie procesów sprawozdawczości finansowej. Dalsze zmiany w tym zakresie dotyczą obowiązku komunikowania się biegłego rewidenta z osobami sprawującymi nadzór. Z kolei z zespołu realizującego zlecenie wyeliminowano audytora wewnętrznego badanej jednostki.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część artykułu.

Dodaj odpowiedź