Czasopisma

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Biuletynu Kontroli Zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, którego celem jest przybliżenie podstawowych zagadnień oraz narzędzi, które pomogą kierownikom jednostek samorządu terytorialnego w wypełnieniu nałożonego przez ustawę (z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) obowiązku zapewnienia w kierowanych jednostkach prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

SPIS TREŚCI (bieżącego numeru) :

  1. SŁOWO WSTĘPNE – 2
  2. DOSKONALENIE ORGANIZACJI PUBLICZNEJ W PROCESIE REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH –  3
  3. ROLA KIEROWNIKA JEDNOSTKI W ZAPEWNIENIU OPTYMALNEGO ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO – 12
  4. NARZĘDZIE OCENY SYSTEMU EFEKTYWNEJ KONTROLI (NOSEK) –  20
  5. OD REDAKCJI – 22
 

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Biuletynu Kontroli Zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, którego celem jest przybliżenie podstawowych zagadnień oraz narzędzi, które pomogą kierownikom jednostek samorządu terytorialnego w wypełnieniu nałożonego przez ustawę (z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) obowiązku zapewnienia w kierowanych jednostkach prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

SPIS TREŚCI (bieżącego numeru) :
SŁOWO WSTĘPNE – 2

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JSFP –  3

OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ WEDŁUG METODY PLANOWANIA ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO – 7

PROJEKTY UE – SZANSE DLA ROZWOJU JST ORAZ RYZYKA W ICH REALIZACJI –  21

INTERESUJĄCE PUBLIKACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW – 27

OD REDAKCJI – 28

 

Tutaj możesz pobrać (plik w pdf) >> Biuletynu Kontroli Zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego nr 3(16) / 2015 <<