(anty)Defraudacje
Artykuły dotyczące przeciwdziałaniu defraudacjom i korupcji oraz opisujące je.

Od 1 lipca nielegalne dowody zdobyte do celów postępowania karnego nie będą miały znaczenia w procesie karnym. To może mieć wpływ na głośne śledztwo w sprawie powoływania się na wpływy w Sądzie Najwyższym.

O podejrzeniach nie wiemy dużo, bo sprawa jest utajniona. Wiadomo, że dotyczy powoływania się na wpływy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu i w Sądzie Najwyższym oraz pośrednictwa w załatwieniu korzystnych orzeczeń w zamian za korzyści majątkowe i obietnice ich udzielania.

 

Dalsza część artykułu w >>Gazeta Prawna<< (z dn.19.06.2015)

 

0 835

Kreatywność w biznesie i w ojczyźnie przedsiębiorczości czyli USA jest rzeczą jak najbardziej pożądaną chyba, że wykorzysta się ją wbrew prawu. Tak właśnie postąpił blisko pięćdziesięcioletni mieszkaniec Jastrzębia Zdroju, który podał się za szefa amerykańskiej firmy i zażądał od jej pracowników przelanie na swoje konto 7 milionów dolarów.

48-letni jastrzębianin zadzwonił do firmy w Stanach Zjednoczonych podając się za jej szefa. W rozmowie telefonicznej zlecił przelanie prawie 7 mln dolarów na jego konto. Później część pieniędzy zdążył przewalutować i przelać na inne rachunki bankowe.

 W rozmowie telefonicznej zlecił przelanie prawie 7 mln dolarów na jego konto. 

 

Wytyczne w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach POIS 2014-2020

Ukazał się projekt Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ).

Jest to dokument przedstawiający wskazówki dla instytucji będących w systemie realizacji PO IiŚ (IZ, IP i IW). Wytyczne przedstawiają propozycje działań w zakresie promowania kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym, zapobiegania nadużyciom finansowym, wykrywania nadużyć finansowych, reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego.

Uwagi do wytycznych wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu na adresy e-mail: Anna.Kosycarz@mir.gov.pl  oraz Fililp.Szulc@mir.gov.pl nie później niż 19 czerwca 2015 r.

Tutaj możesz pobrać w pdf >> Wytyczne w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych… <<

oraz >> Załącznik nr 1 – wzór bazy danych o nadużyciach finansowych <<

i >> Schemat postępowania <<

Uwagi można zgłaszać w >> Formularzu uwag<<

Źródło: www.pois.gov.pl

2015-06-03

 

Firmy nie dbają o właściwe użytkowanie programów księgowych. Korzystają z tego nieuczciwi pracownicy.

Biegli rewidenci ostrzegają: zła administracja i brak właściwych zabezpieczeń w programach komputerowych ułatwiają przestępstwa księgowe i defraudację pieniędzy. Oceniają, że przedsiębiorcy mają z tym duży problem. Dlatego nie dziwią ich doniesienia jak to, że

księgowa z bursy szkolnej w Lublinie przywłaszczyła sobie 1 mln zł.

Księgowanie w buforach

Zagrożenia powstają m.in., gdy programy wykorzystywane są w niewłaściwy sposób.

Przykładowo niektóre z nich umożliwiają dokonanie próbnego księgowania (w buforach), zanim zapisy znajdą się w księgach rachunkowych. W praktyce zdarza się, że w ten sposób dokumenty są księgowane przez cały rok. W efekcie – mimo że przepisy tego zabraniają – już po zamknięciu miesiąca dokonywane są zmiany dotyczące tego okresu rozliczeniowego. Wykorzystują to nieuczciwi pracownicy.

Potwierdza to dr Jolanta Wiśniewska, biegły rewident, która opiniuje niektóre tego typu sprawy trafiające do sądu. Twierdzi, że jest ich dość dużo. Opowiada, że w jednej z nich salda kont się zgadzały, a księgowa była wzorowym pracownikiem, ale i tak

pod okiem kierownictwa zdefraudowała ponad 200 tys. zł. Rozliczenia z dostawcami modyfikowała, wykorzystując właśnie księgowanie w buforach

.

– Tak manipulowała zapisami między kontrahentami, że główna księgowa analizująca salda nawet się nie zorientowała – twierdzi Jolanta Wiśniewska.

I tylko przypadek sprawił, że sprawa ujrzała światło dzienne. Stało się to, gdy podczas nieobecności księgowej zadzwonił dostawca i prosił o dokonanie zapłaty, która zdaniem głównej księgowej była już uregulowana. Proceder trwał 5 lat.

Z nieprawidłowościami zetknęła się również Barbara Kapicka z kancelarii biegłego rewidenta w Cieszynie. Podkreśla, że jeśli program jest źle administrowany, to nawet po ostatecznym zamknięciu ksiąg (które polega na wyłączeniu możliwości dokonywania zmian) można je jeszcze otworzyć i wprowadzić poprawki.

– Swego czasu badałam bilans firmy, dlatego miałam wydruk z jego danymi. Kiedy przystąpiłam do rewizji sprawozdania za kolejny okres, stwierdziłam, że bilans otwarcia nie zgadza się z bilansem zamknięcia z wcześniejszego okresu – opowiada Barbara Kapicka.

Po sprawdzeniu okazało się, że po zamknięciu ksiąg za poprzedni rok dokonano ich otwarcia i poprawiono zapisy.

Zmiany niedozwolone

Jolanta Wiśniewska podkreśla, że istnieje powszechny problem z nieprzywiązywaniem wagi do tego, czy zapisy księgowe są trwałe.

– Większość naszych klientów nie zamyka okresów obrachunkowych. Wszystkie księgowania są przetrzymywane w buforach – potwierdza Alina Hławiczka, ekspert administrujący zintegrowanymi systemami informatycznymi z firmy System-Cieszyn. – Oczywiście znam też wiele firm, które nie pozwalają sobie na to i postępują we właściwy sposób – przyznaje.

Podkreśla, że wszystkie systemy finansowo-księgowe funkcjonujące na rynku mają funkcję zamknięcia miesiąca czy roku obrachunkowego, tak jak tego wymagają przepisy.

Jak się okazuje, kierownicy firm (zarządy, właściciele) nie dbają często też o inne sprawy. Według Barbary Kapickiej w przypadku programów księgowych współpracujących z innymi funkcjonującymi w firmach często nie są wprowadzone zabezpieczenia pozwalające na identyfikację osoby, która dokonuje zapisów w księgach rachunkowych. Nie jest też wyłączana możliwość wprowadzania zmian danych księgowych przez pracowników innych działów. Ponadto zdarza się, że pracownicy znają hasła dostępu swoich kolegów. W takiej sytuacji trudno ustalić, kto i kiedy dokonał zmian w ewidencji.

– To i jeszcze bardzo dużo innych zagadnień związanych z korzystaniem z nowoczesnych technik księgowości ma wpływ na ryzyko powstawania różnych nieprawidłowości.

Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<

Gazeta Prawna, 2013-11-12