KARIERA

0 626
Kariera
W związku z intensywnym rozwojem Spółki (Sklepy KOMFORT S.A.), poszukuje osoby na stanowisko:
Audytor Wewnętrzny
Miejsca pracy: południowa część Polski

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych w punktach handlowych oraz centrali Spółki.
 • Omawianie wyników audytów i prezentację wniosków przed jednostkami biznesowymi.
 • Identyfikację oraz ocenę ryzyka w procesach zachodzących w organizacji oraz proponowanie rozwiązań mających na celu ich ograniczenie.
 • Proponowanie, wypracowywanie oraz nadzorowanie wdrożeń zaleceń poaudytowych.
 • Udział w projektach audytorskich, proponowanie zmian w zakresie audytu procesów, sklepów, aplikacji.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku działu poprzez promowanie prawidłowych postaw moralnych oraz wysokich standardów pracy.

 

 

Ficosa International poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja zgodności procesów księgowych z wymaganiami polityki Grupy Ficosa
 • raportowanie testów kontroli wewnętrznej w ramach procedur SOX
 • formułowanie wniosków i postulatów, mających na celu doskonalenie jakości pracy
 • uczestnictwo w audytach prowadzonych w Spółce przez zewnętrzne firmy audytorskie

 

 

0 618
Kariera

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A poszukuje kandydatów na stanowisko:

Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:

 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych wewnętrznych w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. oraz innych spółkach grupy w Polsce zgodnie z wymogami grupowymi, standardami IIA oraz regulacjami adresowanymi do sektora ubezpieczeniowego
 • analiza ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych w badanych obszarach w ramach tworzenia programów zadań audytowych,
 • przygotowywanie rekomendacji oraz monitorowanie stanu ich wdrożenia
 • kwartalne raportowanie w zakresie działalności audytowej
 • przygotowanie rocznych planów audytu oraz sprawozdań z wykonania planów audytu
 • współpraca z pionem audytu wewnętrznego w Grupie ERGO

 

 

3 661
Kariera

Jeżeli szukasz pracodawcy, który stawia na rozwój swoich pracowników, zapewniając stabilną i pełną wyzwań pracę – dołącz do SKOK PIAST, aplikując na stanowisko:

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i audytu

Miejsce pracy: śląskie Tychy

 

Główne obowiązki:

 • szczegółowa kontrola dokumentów, danych i prowadzonych zapisów w kontrolowanych komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy
 • rzetelne i terminowe sporządzanie dokumentacji, dotyczącej wykrytych nieprawidłowości, przypadków nie wypełnienia lub nienależytego wypełniania obowiązków służbowych oraz nadużyć
 • formułowanie wniosków i postulatów, mających na celu doskonalenie jakości pracy w jednostce
 • przygotowywanie analiz z przeprowadzonych działań kontrolnych
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w Centrali Kasy
 • udział w procesie oceny i identyfikacji ryzyka oraz w działaniach zmierzających do jego ograniczenia
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych prac audytowych i formułowanie rekomendacji

 

 

1 637
Kariera

Bank BPS poszukuje kandydatów na stanowisko:

Audytor Banków Spółdzielczych
/ Audytor Wiodący Banków Spółdzielczych
Miejsce pracy: Wrocław
Główne zadania:

 • udział w badaniach audytowych w siedzibach Banków Spółdzielczych,
 • sporządzanie  raportów po przeprowadzonych audytach,
 • dokonywanie oceny zgodności i kompletności wewnętrznych uregulowań z obowiązującymi zewnętrznymi aktami prawnymi.
 

The GBS (General Motors) poszukuje kandydatów na stanowisko:

SOX / INTERNAL CONTROL SPECIALIST

Gliwice

 

YOUR ROLE:
 • Perform Sarbanes Oxley (SOX) compliance testing and analysis
 • Participate in the identification of business risk, self-assessment, and implementation of business process action plans across all GME GBS centers
 • Assist business operations in processing policy deviation requests
 • Provide internal and external analysis, consultation and decision support
 • Occasionally instruct and lead projects
 • Lead, coordinate or assist Business Continuity Plan activities as necessary
 • Serve as a liaison between Company Audit Services and other external auditors
 • Support GBS in monitoring for changes in business, Transformation/IT projects analyses which impact internal controls over financial report
 

1 566
Kariera
 Grupa Kapitałowa FARMACOL S.A. obecnie poszukuje kandydata na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

 • przeprowadzanie planowych i pozaplanowych audytów wewnętrznych w centrali oraz spółkach należących do Grupy
 • bieżąca kontrola wybranych procesów biznesowych w Grupie
 • ocena zgodności prowadzonej działalności z procedurami wewnętrznymi oraz przepisami prawa
 • opracowywanie materiałów dotyczących analizy przyczyn i skutków stwierdzanych nieprawidłowości lub uchybień
 • formułowanie ustaleń i zaleceń pokontrolnych, sporządzanie dokumentacji pokontrolnej
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację wniosków zgłaszanych w sprawozdaniach z audytu
 • udział w projektach typu due diligence oraz w innych projektach dla spółek Grupy
 • aktywna współpraca z zarządami spółek z Grupy w celu doskonalenia standardów kontroli wewnętrznej

 

 

Sonova (Poland / Warsaw)

Governance, Risk & Compliance (GRC) Professional
Location: Warszawa

 

Sonova is creating a new site in Warsaw which will collaborate closely with teams situated in our headquarters in Stäfa, Switzerland. As one of the pioneers you will be able to contribute and help establish this new location and shape the international collaboration with the teams in Stäfa.

Join us in improving the effectiveness and cost efficiency of internal controls in business and IT processes. You will work as a member of Sonova’s Internal Audit & Risk team supporting the GRC Manager to implement and manage internal control and security concepts in major business systems (primarily SAP) and processes.

Your responsibilities

 • Internal control analysis, design and implementation in business and IT processes
 • Manage internal controls in SAP ERP environments with focus on segregation of duties (SoD), sensitive access (SA) and process controls
 • Assess the impact of changes in organization, processes and systems (primarily SAP) on Sonova’s internal control system
 • Provide internal controls training to business and IT
 • Manage the content of Sonova’s GRC tools, e.g. SoD / SA rule sets, user data, process owner structure and configurations
 • Support Internal Audit in conducting IT / information security reviews
 • Promote a culture of internal control awareness

 

 

0 685
Kariera

Manpower dla swojego Klienta poszukuje Kandydatów na stanowisko:

 

 

0 583

WABCO (NYSE: WBC) poszukuje kandydatów na stanowisko:

Senior Internal Auditor
City: WrocławRegion: dolnośląskie

 

Responsibilities:

 • Assist in development of risk-based audit plan
 • Perform walkthroughs of the various business processes and SOX compliance internal audits for various business cycles
 • Collect and analyze data, conduct interviews and document, summarize, and assist the Audit Director / external auditors in communicating audit/SOX results and following up on the status of correction action plans, as needed
 • Formulate recommendations to management to correct deficiencies and improve controls and conditions
 • Prepare internal audit reports for audit areas assigned during audits
 • Participate in a variety of special projects as assigned by management