Centrum Kariery - Zawody Pokrewne

Dołącz do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. – spółki działającej w branży ubezpieczeń majątkowych i będącej częścią Grupy AXA, jednego z liderów ubezpieczeniowych na świecie.
Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej
Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Udział w opracowywaniu rocznego planu działania w zakresie Kontroli Wewnętrznej;
 • Realizacja i przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,
 • Przygotowywanie rekomendacji dla poprawy efektywności procesów i eliminacji ryzyk w organizacji;
 • Wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie wymogów regulatora;
 • Opracowywanie oraz wdrażanie procedur w ramach działania kontroli wewnętrznej;
 • Opiniowanie procedur wewnętrznych w celu zapewnienia kontroli w procesy wewnętrzne;
 • Szerzenie świadomości i kultury kontroli wewnętrznej w organizacji oraz wsparcie biznesu w ramach tego obszaru.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • 2 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli wewnętrznej;
 • Dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie)- warunek konieczny;
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • Umiejętności analitycznego myślenia;
 • Umiejętności zwięzłego i klarownego formułowania myśli;
 • Umiejętności współpracy z osobami na różnym szczeblu organizacji;
 • Dobrej organizacja pracy i nastawienia na realizację celów;
 • Dobrej znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • Wysokiej kultury osobistej i nieposzlakowanej opinii.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Dodatkowy pakiet świadczeń socjalnych;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczeń w środowisku międzynarodowym;
 • Przyjazna atmosfera pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem przycisku
 

Heineken at the moment is looking for a new colleague to join our team as:

Process & Control Improvement Specialist
Miejsce pracy: Kraków

HEINEKEN is Europe’s largest brewer and the world’s third largest by volume. The Company operates 140 breweries in more than 70 countries and employs more than 70,000 people worldwide. So you can be sure this is a company with great development opportunities! The Heineken brand stands for the enjoyment of life, as we do, with our ‘green’ blood.

The HEINEKEN Global Shared Services Centre (HGSS) was opened in Kraków in February 2012. It is an integral part of HEINEKEN’s Global Business Services (GBS) organization and was established in order for the company to better benefit from its scale and optimize its efficiency.

 

Key responsibilities:

The HGSS P&CI Specialist (Risk & Control) is supporting the HGSS P&CI Manager in running the P&CI Function. HGSS P&CI is a trusted partner for HGSS Process Teams, Support Functions, Global P&CI and OpCo P&CI Teams Functions in achieving business objectives, driving and implementing improvements in the organization’s processes and strengthening the internal control environment. HGSS P&CI is driving the implementation of the HEINEKEN Internal Control Framework and the HEINEKEN Continuous Process Improvement (CPI) Framework at HGSS. The role is based in Krakow and occasionally travel may be required (up to 10%).

 • Drive the development and the governance of Process and Control Documentation Standards (Design Principles), continuously seek for opportunities for improvement of the controls monitoring framework and activities at HGSS. Proactively drive the process and controls standardization agenda at HGSS
 • Embed a process improvement culture; actively drive process and control standardization and improvement within HGSS Process Teams. Work closely with the CPI Specialists. Drive Root Cause Analysis of the controls and processes issues and provide recommendations for improvements
 • Advice HGSS Process Teams in creating action plans for remediating of control failures/issues, regular monitoring of progress about remediating activities and reporting to HGSS P&CI Manager. Identify opportunities for control improvements
 • Monitor and solve access rights issues (SOD conflicts) of HGSS users with proper application of available tools (e.g. Accounts Controls Monitoring – ACM)
 • Support the process of Risk Identification, Assessment and Response and monitors existing and emerging risks within HGSS. Work closely with the HGSS risks owners on the risk management and process.
 • Ensure that processes and controls are designed, implemented and operating in line with the relevant policies, procedures and HEINEKEN Rules. Facilitate the HeiRules Control Self-Assessment Process for HGSS
 • Raise fraud awareness and improve fraud prevention. Deliver fraud awareness sessions to HGSS Process Teams and ensure information on the fraud attempts at HGSS is widely shared with all HGSS exposed employees
 • Support Global and External Audit in planning their audit, monitor and drive closure of audit findings. Being a contact point for the external auditor and ensures the effective cooperation between HGSS P&CI, HGSS Process Teams and external auditor

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na
ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 15 listopada do 16 grudnia 2016 r., do godz. 16:30. 
Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej http://survey.ncbr.gov.pl/index.php/157588/lang-pl. O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje data i godzina przesłania wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w ww. systemie.
W celu złożenia wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 należy:
 

Delphi Automotive is a high-technology company that integrates safer, greener and more connected solutions for the automotive sector.

To support our team located in Kraków, Poland we are currently looking for:

Internal Controls Coordinator

The holder of this position will have the responsibility to ensure SOX Compliance, to review and improve Internal Controls environment and processes within different department and different Delphi entities, SOX validation testing, coordination and liaison with Process Owners or Controllers while implementing process improvements or remediation action plans.

Essential requirements:

 • Fluency in English
 • Master degree in Finance & Accounting or Economics
 • 2+ years experience in External Audit or Internal Controls, SOX compliance departments
 • Knowledge of US GAAP and IFRS accounting guidelines
 • Computer skills (especially MS Excel)
 • Willingness to travel up to 40% of the time

Preferred requirements:

 • Knowledge of SAP

 

 

NCBiR poszukuje kandydatów na stanowisko:
Menadżer Programu
Termin: 16 listopada 2016r.
W najbliższych miesiącach NCBR planuje ogłosić program badawczy w obszarze elektro-mobilności, w oparciu o zupełnie nowy model finansowania badań – inspirowany sposobem funkcjonowania amerykańskiej agencji DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Model ten zakłada odejście od typowego finansowania badań, poprzez udzielanie grantów na pojedyncze projekty, a polega na tworzeniu kompleksowych programów badawczych z portfolio projektów, które przyczyniają się do realizacji głównego celu programu.
W takim modelu odpowiedni Menedżer Programu jest kluczowym ogniwem – będzie odpowiedzialny za zdefiniowanie problemu badawczego w danym obszarze, opracowanie autorskiego programu, dobór właściwych zasobów i wykonawców, a następnie aktywne zarządzanie całym przedsięwzięciem, w tym weryfikację rezultatów cząstkowych poszczególnych projektów, skończywszy na osiągnięciu zdefiniowanego w programie celu.
Idealny kandydat to wizjoner i prawdziwy pasjonat danej dziedziny, otwarty na nowe wyzwania i gotowy do podejmowania skalkulowanego ryzyka. Powinien posiadać rozległą wiedzę w przynajmniej jednej z dyscyplin wpisujących się w szeroko pojęty obszar elektro-mobilności, ale również mieć na tyle strategiczne i wizjonerskie spojrzenie, aby móc zintegrować wiedzę z różnych obszarów.
Realizacja zadań w ww. modelu wymagać będzie dużej mobilności, tj. częstych bezpośrednich kontaktów z wykonawcami oraz interesariuszami programu. Menedżer Programu musi zatem być gotowy do częstych wyjazdów służbowych i elastycznego grafiku pracy. Ze względu na charakter pracy, oczekujemy obecności Menedżera Programu na regularnych spotkaniach zespołu w siedzibie NCBR, nie ma jednak konieczności stałego pobytu Menedżera w biurze NCBR, w Warszawie. Przewidujemy jednak, że stanowisko Menedżera będzie wiązało się z obciążeniem w pełnym wymiarze godzinowym.
załączonym pliku znajdą Państwo szerszy opis zagadnienia elektro-mobilności, który nakreśla kontekst realizacji pierwszego programu i który pozwoli Państwu lepiej przygotować się do rekrutacji.
W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt z p. Agatą Miętek (22) 39 07 386 lub p. Joanną Misiewicz (22) 39 07 467 albo pod adresem e-mailowym projektx@ncbr.gov.pl.
Jako Menedżer Programu będziesz odpowiedzialny za:
 • zdefiniowanie, zaprojektowanie, przygotowanie, uruchomienie i zarządzanie programem badawczym własnego autorstwa, w obszarze priorytetowym wskazanym przez NCBR, tj. elektro-mobilności,
 • prowadzenie programu w sposób umożliwiający osiągnięcie zdefiniowanego celu tj. dostarczenie innowacyjnego produktu/usługi użytkownikowi końcowemu programu,
 • merytoryczne i finansowe zarządzanie programem badawczym,
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie prac poszukiwawczych i badawczych, w dziedzinie objętej programem,
 • wybór wykonawców w programie oraz zapewnienie im wsparcia mentorskiego w trakcie realizacji programu,
 • aktywne zarządzanie programem, związane z częstymi, regularnymi kontaktami z wykonawcami oraz potencjalnymi użytkownikami końcowymi programu,
 • nadzór nad realizacją programu z należytą starannością, w tym również zadań realizowanych przez wykonawców i osiąganych przez nich wyników cząstkowych,
 • przepływ informacji w ramach zarządzanego przez siebie programu, w tym zarówno w ramach zespołu NCBR, jak i z interesariuszami zewnętrznymi,
 • realizację funkcji ambasadora programu na różnych forach i w różnych gremiach,
 • nawiązywanie i utrzymywanie sieci kontaktów, umożliwiającej sprawne zarządzanie programem badawczym oraz transfer wyników do ostatecznych odbiorców.
 

SGB-Bank S.A. poszukuje do Centrali w Poznaniu dyskretnych i dobrze zorganizowanych osób do pracy na stanowisku:

SPECJALISTY DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Miejsce pracy: Poznań

OSOBY TE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE RYZYKA OPERACYJNEGO LUB RYZYKA KREDYTOWEGO

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli wewnętrznej;
 • Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • Sporządzanie sprawozdań informacji zarządczych.

 

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA/KA W ZESPOLE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Miejsce pracy: Kraków

 

Zakres czynności:

 • przeprowadzanie kontroli działalności jednostek i komórek organizacyjnych pod względem: legalności, celowości, gospodarności, rzetelności, sprawności organizacyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie kontroli wewnętrznej,
 • opracowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznej i przedkładanie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi,
 • sporządzanie protokołów/sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych,
 • kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych,
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej realizującymi kontrole w Szpitalu,
 • ocena wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy kontroli zewnętrznej,
 • inicjowanie tworzenia aktów prawa wewnętrznego związane z oceną jednostek i komórek,
 • organizacyjnych dokonywane w trakcie realizowanych kontroli.

 

 

CREDIT SUISSE Poland poszukuje kandydatów na stanowisko:
Junior Specialist in the Global Anti-Fraud (Wroclaw) Team
Workplace: Wrocław
081570

Description

The Chief Compliance and Regulatory Affairs Officer Division of Credit Suisse is currently looking for a talented individual to join the Anti-Fraud Compliance team in Wroclaw.

You will become a member of an international team and receive close insights into a global Bank and the way the Bank is internally steered, as well as how risks are measured. You will join a global community in a premium Swiss Bank and you will become a member of a team which supports the implementation of the Credit Suisse Anti-Fraud Program globally.

You will be responsible for a variety of compliance tasks around the following four pillars: prevention (policies and training), detection, investigation, and reporting/analysis. In addition, the (Junior) Specialist in the Global Anti-Fraud (Wroclaw) Team will be responsible for the creation, administration and maintenance of the global Anti-Fraud communication strategy and management of the Anti-Fraud Intranet site and other global communication tools.

 

Jeronimo Martins Polska S.A. to 15 centrów dystrybucyjnych, ponad 2500 sklepów Biedronka, ponad 55 000 pracowników, 3 500 000 klientów dziennie.
Wielkie liczby i ogromne wyzwania, które możesz podejmować razem z nami.

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Kontroli wewnętrznej
Miejsce pracy: Warszawa
JMD11525

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: badanie efektywności procesów biznesowych w spółce poprzez przeprowadzanie audytów w jednostkach organizacyjnych spółki, identyfikowanie ryzyk biznesowych, formułowanie zaleceń wdrożeniowych oraz raportowanie o występujących nieprawidłowościach lub potencjalnych możliwościach usprawnień procesów.

 

Nasze wymagania: