Centrum Kariery - Zawody Pokrewne

Currently Infosys is looking for the candidate for the position of:

Control and Compliance Officer
Miejsce pracy: Łódź

 Key responsibilities

 • Being part of Audit & Internal Control Center of Excellence
 • Support operational teams in process of executing and documenting internal controls
 • Coordinate deployment of internal controls for processes in BPO Center scope
 • Control and Compliance support for transitions of new processes into BPO Center
 • Monitoring of internal controls execution
 • Execution of internal audits in the area of internal controls, contractual compliance
 • Ensure remediation of identified controls deficiencies and/or framework gaps
 • Coordination of external audits for the Client
 • Contributing to strategic Audit & Internal Control Center of Excellence projects

 

 

 

Elavon poszukuje kandydatów na stanowisko:

Junior Fraud Analyst

Location: Warsaw

Purpose of the function: 

 • Protect the organization against fraud cases which could end up in financial losses and/or reputational damage.
 • Provide Elavon, authorities, associations and merchants a single point of contact for security support.

 

 

 

TAKTO (Grupa ULTIMO) poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Przeciwdziałania Nadużyciom Finansowym

W pracy oczekujesz dużej samodzielności i swobody w realizacji własnych pomysłów? Chciałbyś mieć realny wpływ na procedury i procesy w firmie?

Jeśli dodatkowo masz doświadczenie w obszarze przeciwdziałania nadużyciom finansowym, ta oferta jest dla Ciebie!

 

Czym będziesz się zajmować?

 • zapobieganiem i minimalizowaniem strat wynikających z wyłudzeń
 • budowaniem oraz modyfikowaniem strategii i rozwiązań zapobiegających fraudom
 • monitorowaniem i wykrywaniem nieprawidłowości w procesach i zachowaniach portfela sprzedanych pożyczek
 • raportowaniem wykrytych przypadków wyłudzeń
 • ciągłym rozwojem narzędzi pozwalających przeciwdziałać nadużyciom

 

 

PKO BP poszukuje kandydatów na stanowisko:

EKSPERT DS. AUDYTU IT 

Departament Audytu Wewnętrznego/ Zespół Audytu Informatyki i Bezpieczeństwa

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref. CEN/149/05/2016
Główne zadania:
 • realizacja audytów dotyczących ryzyk właściwych dla obszaru informatyki i bezpieczeństwa Banku
 • ocena systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku i Grupie Kapitałowej Banku
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Banku oraz podmiotach Grupy Kapitałowej Banku
 • rola audytora wiodącego i w ramach tej roli organizowanie, koordynowanie i wsparcie merytoryczne pracy zespołu audytorów oraz bieżące weryfikowanie ich pracy
 • formułowanie, w oparciu o wyniki audytu wewnętrznego, oceny procesów, podprocesów, zagadnień realizowanych na poziomie Centrali lub oceny pracy badanych komórek, jednostek i podmiotów
 • opracowywanie, na podstawie przeprowadzonych audytów, raportów oraz informacji o wynikach audytu, skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym adekwatności i efektywności mechanizmów kontrolnych
 • opracowywanie projektów zaleceń dla jednostek organizacyjnych Banku oraz rekomendacji dla podmiotów Grupy Kapitałowej, w celu wykorzystania wyników audytu dla realizacji działań naprawczych
 • podejmowanie współpracy z badanymi jednostkami/ podmiotami w celu wykorzystywania wyników audytu wewnętrznego dla wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz ograniczenia ryzyka związanego z przedmiotem audytu
 • dział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych rozwiązań dotyczących przeprowadzania audytu wewnętrznego w Banku, w tym metodyk przeprowadzania badań
 

TVN S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko :

Młodszy Specjalista ds. Compliance
Lokalizacja: Warszawa
Nr ref: MSC0610

Termin: do 06.10.2016 r.
BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNA/Y ZA:

 • wsparcie obszaru compliance oraz pozostałych jednostek biznesowych we wdrażaniu nowych regulacji wewnętrznych oraz aktualizacji już istniejących
 • nadzór nad obiegiem i archiwizacją dokumentacji związanej z regulacjami wewnętrznymi
 • uczestnictwo w bieżących projektach z obszaru compliance
 • koordynację kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez służby państwowe, regulatorów
 • przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z regulacji compliance

 

 

Bank Pocztowy to jeden z najszybciej rozwijających się banków w Polsce. Oferujemy proste, bezpieczne usługi finansowe w szerokiej sieci, obejmującej placówki własne i pocztowe, a także poprzez kanały zdalne. Mamy już niemal 1,5 mln Klientów.

Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Staramy się, aby wszystko co robimy pozwalało na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy!

SPECJALISTA DS. ADMINISTROWANIA I ROZWOJU SYSTEMÓW ANTYFRAUDOWYCH (SPECJALISTA)

WARSZAWA

U NAS DA SIĘ!

 • samodzielnie realizować innowacyjne projekty,
 • współtworzyć polską bankowość,
 • budować rynkowe doświadczenie,
 • zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym,
 • mieć stabilne warunki zatrudnienia,
 • wykorzystywać własną inicjatywę,
 • korzystać z bogatego pakietu benefitów.

 

 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8, 42 – 200 Częstochowa

Ogłasza nabór na stanowisko pracy

ZASTĘPCA KWESTORA

Termin: 7 września 2016 r.

1. Oczekiwane wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • co najmniej 6 – letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie w zakresie rozliczania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

Jeronimo Martins Polska S.A. to 15 centrów dystrybucyjnych, ponad 2500 sklepów Biedronka, ponad 55 000 pracowników, 3 500 000 klientów dziennie.
Wielkie liczby i ogromne wyzwania, które możesz podejmować razem z nami.

W związku z rozwojem firmy,  Jeronimo Martins Polska S.A. , poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Kontroli wewnętrznej
Miejsce pracy: Warszawa
JMD11525

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: badanie efektywności procesów biznesowych w spółce poprzez przeprowadzanie audytów w jednostkach organizacyjnych spółki, identyfikowanie ryzyk biznesowych, formułowanie zaleceń wdrożeniowych oraz raportowanie o występujących nieprawidłowościach lub potencjalnych możliwościach usprawnień procesów.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • 2 – 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość MS Office
  (w szczególności MS Excel, znajomość VBA mile widziana),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie
  średnio-zaawansowanym B2/C1 (tworzenie
  prezentacji w języku angielskim),
 • znajomość SAP mile widziana,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność oraz dokładność,
 • dyspozycyjność i mobilność (wyjazdy służbowe
  ok. 2 razy w miesiącu).
 

Due to the dynamic development of Rockwell Automation in Poland
we are currently looking for:

Data – Fraud Analyst
Location of the position: Katowice

SUMMARY OF POSITION:

Join the Global Finance Operations team as a hands on Data Analyst within Rockwell Automation. Our group’s focus is in deploying innovative business intelligence and data solutions which can help to detect fraud, misuse or identify process errors patterns. You will be responsible for creating scalable solutions to Detect/Audit expense reporting trends/irregularities.  Help design, implement, and monitor an internal audit program.  Use data and analysis to monitor and improve procure to pay systems – including travel, AP, Vendor Master.  Lead compliance reviews exercising discretion and independent judgment.

KEY RESPONSIBILITIES

 • Designing, developing, implementing and maintaining a database and programs to manage data analysis efforts
 • Develop and analyze data to proactively identify and mitigate control gaps, translate analytical findings into actionable strategic recommendations, and lead confidential investigations of suspected acts of fraud and Code of Conduct violation committed by employees, within designated channel and function
 • Work with Management, HR, Corporate Security and Legal as necessary when conducting these investigations
 • Perform/provide reporting and detailed analyses for detection of compliance/audit issues and other financial analysis to ensure procure to pay areas are operating in an optimal manner
 • Completes intermediate level assigned audits of business technology systems and processes and augments team audits with data analysis. Communicates engagement status and results of work performed to Internal Audit team members and management
 • Project manage complex initiatives and system enhancements including testing
 • Identifies and documents work performed to support observations of control weaknesses. Prepares exception summary.
 

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów na 3 stanowiska we Wspólnym Sekretariacie Technicznym programu Interreg V-A Polska-Słowacja w Krakowie:

specjalista do spraw projektów,
specjalista do spraw finansowych,
specjalista do spraw informacji i promocji

Termin: 9 września 2016 roku

Osoby zainteresowane i spełniające wymogi zawarte w ogłoszeniu powinny dostarczyć dokumenty do 9 września 2016 roku do Centrum Projektów Europejskich (ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa) lub mailem na adres: rekrutacja@cpe.gov.pl.