CENTRUM KARIERY

0 536
Kariera

Grupa Kapitałowa IGLOTEX, w związku z dynamicznym rozwojem Spółki poszukuje kandydatów
na stanowisko:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Miejsce pracy: Gdańsk, Gdynia, Sopot

 

Dołączając do nowego zespołu, będziesz odpowiedzialna/y za:

 • udział w przygotowanie rocznego budżetu i planu audytów w celu efektywnego zaadresowania potrzeb Grupy w zakresie kontroli efektywności procesów,
 • przygotowywanie, realizacja i dokumentacja badań audytowych w celu identyfikacji nieefektywności i ryzyk procesów oraz rekomendacji usprawnień,
 • weryfikacja zgodności rzeczywistego przebiegu procesów z procedurami i politykami w Grupie w celu realizacji procesów zgodnie z przyjętymi normami,
 • budowanie kultury badań audytowych jako narzędzia usprawniania i kontroli procesów zachodzących w Grupie.
 

0 695
Kariera
Mardom pro w związku ze stałym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:
Audytor Wewnętrzny
Miejsce pracy: Pułtusk, Lipniki Stare (pow. pułtuski)

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie współtworzenie mapy procesów w firmie, audytowanie i optymalizacja procesów w firmie.

Oczekiwania: 

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie w budowaniu systemów zapewnienia jakości – ISO, zarządzanie procesowe, Lean Management
 • doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu audytów
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • asertywność
 • samodzielność

 

 

0 751
Kariera

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: AW/11/2016

 

Rola: Audytor wewnętrzny odpowiedzialny głównie za audyty w obszarze IT

Zakres zadań:

 • przygotowywanie programów zadań audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach działalności GPW, z głównym naciskiem na obszar IT i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz udział w przygotowywaniu planu audytu opartego na wynikach oceny ryzyka,
 • prowadzenie zadań audytu wewnętrznego, w tym dokonywanie oceny efektywności audytowanych obszarów, oceny ich zgodności z przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami i standardami oraz oceny efektywności systemu kontroli wewnętrznej,
 • weryfikacja funkcjonowania procesów i systemów IT pod katem występowania ryzyk,
 • opracowywanie raportów z audytu zawierających wnioski i rekomendacje oraz monitorowanie wdrożenia rekomendacji,
 • identyfikowanie ryzyk w organizacji oraz udział w procesie oceny ryzyka,
 • wsparcie w zakresie koordynacji działań audytu zewnętrznego i kontroli zewnętrznych prowadzonych w GPW,
 • doradztwo w projektowaniu rozwiązań mających na celu usprawnianie systemu kontroli wewnętrznej,
 • udział w projektach prowadzonych w organizacji,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku komórki audytu wewnętrznego w organizacji.

 

1 700
Kariera

Arvato Finance poszukuje kandydatów na stanowisko:

Audit and Compliance: Internal Auditor
Workplace: Kraków

The Audit and Compliance Internal Auditor assists with company compliance with all regulatory requirements, through the effective use of policy guidelines and effective use of various internal control mechanisms. The jobholder is expected to promote continuous improvement in the company’s internal control framework and participates in both internal and external audits.

 

Responsibilities: 

 • Actively support the design of and provide guidance on internal controls
 • Review of current procedures and practices against those documented in policies
 • Facilitate external audits conducted at AFS (e.g., ISAE3402, PCI)
 • Conduct internal compliance audits
 • Conduct post-audit follow up, ensuring any issues or recommendations identified during audits are implemented
 • As appropriate, identify and recommend improvements to global processes/controls
 • Support all areas of business on Audit and Compliance requirements
 • Support projects which are crucial for the company compliance status and security level
 • Ensure compliance governance via established engagements both with arvato Operations and the Client Controls and Compliance Teams
 • Direct Audit and Compliance members as required performing internal audits

 

Requirments:

 • Bachelor’s degree is required
 • 1-3 years’ experience of relevant external and/or internal audit
 • Understanding of COSO framework and internal controls design and evaluation methods
 • Excellent written and verbal communication skills in English
 • Willing to travel as necessary (less than 20% time)
 

0 696
Kariera

MichaelPage poszukuje dla swojego Klienta kandydatów na stanowisko:

Regional Head of Internal Audit

in a a leading international bank that is centralising a number of key core processes in Poland

Client Details

Our client is a leading international bank that is centralising a number of key core processes in Poland. We are currently seeking experienced candidates for the role of Regional Head of Internal Audit. The chosen individual will be based in Warsaw and will manage a growing team working on end-to-end internal audit of various back- and front office functions across various locations in EMEA.

Description

 • Lead the internal audit function in the region
 • Manage a growing team dedicated to internal audit of various functions & processes in the bank in different locations in the region
 • Manage and develop relationships with the global audit teams, local senior management and stakeholders
 • Take responsibility for planning and execution of on-site, remote and multi-location audits
 • Actively form part of the global audit function

 

0 627
Kariera
Hitachi Data System poszukuje kandydatów na stanowisko:
Senior Auditor
Miejsce pracy: Kraków
Region: małopolskie

 

The HDS Internal Audit Department performs assurance services for the Internal Control and Risk Committee and the Audit Committee as well as process improvement consulting projects for management.  This role reports to the Senior Manager of Internal Audit based in the UK, and will perform various types of audits or consulting project and support JSOX testing project.  This position will support global organizational initiatives as well as other team members as needed to achieve the department’s goals and will be an advocate of controls and company policy.   The position will also have responsibility to take a lead role managing some projects.

The position should have good knowledge of internal audit and accounting practices, and have the ability to analyze processes and provide recommendations for improvements.

The senior auditor should be able to work collaboratively across various departments, regions, and cultures.

Job Responsibilities

Process Audits – 60 to 70%

 • Participate, or lead, various types of audits and consulting reviews, including but not limited to global end-to-end process review, sales office audits for particular countries,  transactional testing, and operational reviews.
 • Analyze data, using data analytic tools to aid audit procedures.
 • Identify risks and improvement opportunities in the organization and provide meaningful, high impact recommendations for management to improve process and operational efficiencies, including reducing the possibility of fraud, and mitigate risks.
 • Prepare work papers, write reports or other deliverables timely and professionally to adequately and clearly document testing, support conclusions, communicate findings and recommendations.
 • Validate the completion and closure of agreed remediation and management actions as needed.
 • Influence process owners and stakeholders to improve operations and enhance controls.
 • Good project management skills; working on multiple priorities/projects for on-time delivery, proactively providing status of all activities to Internal Audit management.
 

1 840
Kariera

NEOBANK poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor w Departamencie Audytu Wewnętrznego

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku oraz przygotowywanie propozycji zaleceń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
Główne zadania:

 • Kontrola zagadnień z obszaru zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • Przygotowywanie propozycji usprawnień i optymalizacji mechanizmów kontrolnych w zakresie ryzyka operacyjnego,
 • Przygotowywanie propozycji raportów z czynności kontrolnych, jak i zaleceń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowani absolwenci studiów prawniczych lub ekonomicznych,
 • Min. 2 – letnie doświadczenie w obszarze bankowości i/lub finansów,
 • Mile widziane min. 2 – letnie doświadczenie na stanowisku związanym z oceną ryzyka operacyjnego,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień z zakresu audytu wewnętrznego instytucji finansowej,
 

0 684
Kariera

Chata Polska S.A. do Centrali firmy w Poznaniu poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Audytor Wewnętrzny
Miejsce pracy: Poznań
nr ref AW/09/16

Zakres obowiązków: 

 • Planowanie i przeprowadzanie audytów procesów oraz oceny poprawności i ryzyka
 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonych prac audytowych i formułowanie rekomendacji
 • Monitorowanie wdrażania rekomendacji
 • Wdrażanie działań zmierzających do ograniczenia ryzyk oraz wprowadzanie zasad zarządzania ryzykiem
 • Planowanie i przeprowadzanie przeglądów sprawozdawczości finansowej
 • Raportowanie procedur audytowych w cyklu kwartalnym i miesięcznym
 • Analiza ryzyka i funkcjonowania procesów biznesowych
 • Aktywna współpraca z pracownikami firmy
 • Opiniowanie rozwiązań w zakresie kontroli wewnętrznej oraz procesów biznesowych

 

Wymagania:

 • Min. 3 lata doświadczenia w dziale audytu wewnętrznego (najlepiej w grupie kapitałowej) lub dużej organizacji
 • Ugruntowana wiedza z zakresu finansów i rachunkowości
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse/ekonomia)

 

 

0 595
Kariera

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Audytor Wewnętrzny
Dokumenty należy złożyć do: 2016-10-12

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i podległych jednostkach organizacyjnych;
 • prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z zatwierdzonym planem;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych, a także sprawozdania rocznego z wykonania planu audytu wewnętrznego;
 • realizacja czynności doradczych ukierunkowanych na usprawnienie funkcjonowania jednostki;
 • dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli zarządzania ryzykiem;
 • dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków w budżecie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

 

 

 

0 566
Kariera

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko:

Senior Auditor – Markets
Location: Warszawa
16038956

Function background/context:

 

Internal Audit is a global organization of over 1500 professionals covering Citi’s global businesses and service to clients and customers in over 180 countries. Citi’s Internal Audit division provides independent assessments of the company’s governance, risk management and internal control environment for key stakeholders including the Board of Directors, senior management and Citi’s numerous regulators globally. Internal Audit is a change agent within Citi aimed to enhance the control culture of Citigroup worldwide and thereby support senior management decision making around the globe.

Job Purpose:

 

This role directs the timely delivery of high quality, value added assurance and audit reports for a portfolio of business activities, which meet the requirements of the Boards of Citigroup and Citibank, their affiliates, and of Citi’s respective regulators, globally.

The FX and Local Markets rates business is a key business within Global Markets, present in 83 countries globally. The business trades and facilitates local and international client demand for both flow and derivative products in Global FX and local rates (non-G10) markets.