SZKOLENIE

KONGRES GRC 2017
KONGRES GRC 2017
FEJS
Fundacja Edmunda J. Saundersa
III Kongres GRC 2017
Governance Risk Compliance
Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,
 18-19 października, Warszawa

 

Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci.

PBSG, SDPK i Fundacja im Edmunda Saundersa z przyjemnością po raz kolejny organizują dla Państwa największe w Polsce wydarzenie zakresie zarządzania, ryzykiem i kontroli i Zgodności III Kongres GRC 2017.

Przez dwa dni około 200 specjalistów z dziedziny zarządzania, ryzyka i kontroli będą mieli możliwość poznania najlepszych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych i zaprezentowania polskich dobrych praktyk GRC.

Tradycyjnie wśród prelegentów znajdą się praktycy, którzy przez ponad 700 minut będą prezentować doświadczenia oraz wyzwania jakie stoją przed GRC w polskich Firmach. Wśród zaproszonych gości znajdzie się także przedstawiciel Grupy Lufthansa (Time Maters), który przedstawi podejście koncernu i grupy kapitałowej do kwestii zarządzania ryzykiem

 

Kto powinien wziąć udział?

Zarządy, Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści  i profesjonaliści pragnący poznać rzetelne i praktyczne metody zarządzania ryzykiem, kontroli i zgodności.

Kongres oferuje niezrównaną możliwość rozszerzenia sieci kontaktów, wykorzystywania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Poza tym daje Ci możliwość pozyskania do 8 CPE.

W trakcie 2 dni intensywnych wystąpień i warsztatów dajemy możliwość dyskusji o czynnikach sukcesu i porażek wdrożeń rozwiązań GRC w Polsce. W tym roku duży nacisk położony został na aspekty cyberbezpieczeństwa, ochorny prywatności i RODO/GDPR.

 

Dlaczego ten Kongres jest dla Ciebie?

  • Doświadcz niestandardowego uczenia się – wybierz sesje najważniejsze dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa.
  • Interakcja twarzą w twarz – zdobądź wiedzę i podziel się swoimi pomysłami z kolegami z Polski.
  • Zaktualizuj swoją wiedzę i umiejętności – zdobądź wartościowe kredyty CPE. Poznaj techniki, narzędzia, strategie oraz wiodące praktyki odnoszące sukcesy.

 

Dlaczego ten Kongres jest dla Twojej firmy?

  • Wyjątkowa dobrze wydane środki na podnoszenie kwalifikacji – odbierz dokumentację z każdej sesji, którą można udostępnić kolegom.
  • Dostęp do ekspertów branżowych – poznaj sprawdzone rozwiązania, które działają  i mogą być dostosowane do Twojej organizacji.
  • Poznaj wiodących dostawców –  aby odkryć produkty, które zmniejszają wydatki przedsiębiorstwa i zwiększają zwrot z inwestycji. Uzyskaj odpowiedzi bezpośrednio od przedstawicieli producentów.

 

Jeden kongres, wiele możliwości

Wykorzystaj w pełni możliwości programu III Kongresu GRC 2017 dzięki dostosowanym wykładom. Wybierz jedną z poniższych opcji, aby poznać dopasowane treści dla Twojej branży i potrzeb.

Prosimy wybrać, który moduł Państwa interesuje i zaznaczyć w formularzu rejestracji:

>> REJESTRACJA << (kliknij)

Istnieje możliwość uczestnictwa w dowolnie wybranym dniu i module.
Zaznaczając odpowiednie pola w formularzu rejestracji otrzymamy cenę uczestnictwa w Kongresie

Sesja ogólna – 18 października 2017

980 zł. brutto

 

Panele równoległe (do wyboru) – 19 października 2017

  • e-risk User Day – 740 zł. brutto
  • Compliance Day – 740 zł. brutto
  • Audyt i kontrola – 740 zł. brutto

 

 

Dołącz do nas już teraz! My też będziemy !
>> REJESTRACJA << 

 

 

 

Find Fraud before it Finds You…
Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…
Jak wykrywać korupcję i defraudację na czas!
17 – 18 października 2016 – Kraków
Master-Class warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków
Nigel Krishna Iyer and Krzysztof Klimczak

Chcieliśmy poinformować, że w związku z organizowanym XV Międzynarodowym Kongresem “Synergia narzędzi systemu kontroli wewnętrznej” organizowanym w Krakowie w dniach 29-30 października 2016r, szkolenie „Find Fraud before it Finds You… / Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…” zostało przesunięte na termin późniejszy, tj. 17-18 października 2016r. (w Krakowie).

Szczegółowe informacje o szkoleniu „Find Fraud before it Finds You… / Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…”  znajdują się tutaj:

 ” Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…” (po polsku)
 „Find Fraud before it Finds You…” (po angielsku)

Zapraszamy

Zespół PAW

 

Flaga Polski
Po polsku
Find Fraud before it Finds You…
How to detect corruption and fraud early!
17th and 18th October 2016 – Cracow, Poland
A Master-Class lead by the experienced practitioners
Nigel Krishna Iyer and Krzysztof Klimczak

Corruption and Fraud is a common problem and a cost, but detecting it early and dealing with it swiftly is an excellent way to make your organisation more efficient and healthy. If not detected, fraud and corruption tends to spread and is only discovered when it becomes too large to ignore, or is reported by whistle-blowers…or both. So whether you are a financial controller, an auditor, a compliance officer or just someone who cares that your organisation is not a victim of fraud and corruption, why wait for the whistle-blower?   Learn effective fraud detection techniques and stay ahead of the game!

The course will be conducted in English and Polish and be highly practical. We will be using drama, data and documents to illustrate fraudulent and corrupt behavior and everything will be based on real experiences.

On Day 1 we will cover how to assess and understanding the risks and red flags, where your own organisation is most vulnerable and what techniques should be used to spot fraud and corruption early.

Day 2 will deal with how to interpret and understand the red flags,  (including recognizing Front Companies and “Dirty Money Centers”), how to investigate them in an efficient and low-key manner, and how to present your findings constructively to senior management.

Nigel Krishna Iyer of the Hibis Group, has been detecting and discovering frauds around the world for over 25 years, often where no suspicion existed from before. He has written numerous books on the topic and teaches widely, including his position as a fellow at the University of Leicester School of Management.

Krzysztof Klimczak has for several years been involved in discovering frauds in and around Poland. In addition he has just completed his PhD on internal audit as well as developed his own fraud management program aimed at improving the work of both internal and external audits.

Short introduction:  HOW do we find it?

 

 

 

4 1013
Flaga UK
In English
Find Fraud before it Finds You…
Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…
Jak wykrywać korupcję i defraudację na czas!
2 – 3 czerwca 2016 – Kraków
Master-Class warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków,
Nigel Krishna Iyer oraz Krzysztof Klimczak

 

Ważna informacja

 Muismy poinformować, że w związku z nieprzewidzianych przyczyn musimy odroczyć seminarium na okres po „wakacjach” – nowy termin podamy wkrótce. Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane, my na pewno przeprowadzimy te i kolejne warsztaty w Krakowie. 

 Nigel i Krzysztof

 

Korupcja i Defraudacje to wspólny problem i koszt, ale wczesne ich wykrywanie i odpowiednie postępowanie sobie z nimi to doskonały sposób, aby Twoja organizacja była bardziej wydajna i „zdrowa”. Jeśli nie wykryte, oszustwa i korupcja mają tendencję do rozprzestrzeniania się i zostają wykryte dopiero wtedy, gdy stają się zbyt duże, aby je zignorować lub są zgłaszane przez informatorów (whistleblowers_) … albo jedno i drugie. Nieważne, czy jesteś kontrolerem finansowym, audytorem, oficerem zgodności lub po prostu kimś kogo to obchodzi, że organizacja nie jest ofiarą oszustwa i korupcji, dlaczego więc czekać na informatora? Zapoznaj się ze skutecznymi technikami wykrywania oszustw i wyprzedzić je!

Kurt będzie prowadzony w języku angielskim oraz polskim oraz będzie bardzo praktyczny z wykorzystaniem filmów, danych i dokumentów do zilustrowania oszukańczych i korupcyjnych zachowań na podstawie rzeczywistych doświadczeń..

Dzień 1: omówimy jak ocenić i zrozumieć ryzyko i czerwone flagi, gdzie Twoja organizacja jest wrażliwa oraz jakie techniki należy stosować do wykrycia oszustw i korupcji w odpowiednim czasie..

Dzień 2: zajmiemy się jak interpretować i rozumieć czerwone flagi, jak identyfikować je w sposób skuteczny i dyskretny sposób oraz jak przedstawić swoje spostrzeżenia konstruktywnie kierownictwu wyższego szczebla.

Nigel Krishna Iyer Hibis Group, zajmuje się wykrywaniem i przeciwdziałaniem oszustw na całym świecie od ponad 25 lat, często tam gdzie nie było wcześniej podejrzenia o istnieniu defraudacji. Jest autorem wielu książek na ten temat, a uczy i prowadzi treningi w wielu krajach, w tym jako Stypendysta University of Leicester School of Management.

Krzysztof Klimczak od kilkunastu lat zaangażowany jest w audyty wykrywania i przeciwdziałania defraudacji w Polsce. Ponadto jest doktorantem, a także opracował i rozwinął swój własny autorski program zarządzania ryzykiem defraudacji także jest doświadczonym praktykiem zarówno w zakresie audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Krótkie wprowadzenie:  JAK wykrywamy defraudacje?

 

 

 

 

 

 

2 1389
Flaga Polski
Po polsku
Find Fraud before it Finds You…
How to detect corruption and fraud early !
2nd and 3rd June 2016 – Kraków, Poland
A Master-Class lead by experienced practitioners,
Nigel Krishna Iyer and Krzysztof Klimczak

 

Important information

 We have to unfortunately inform you that for unforeseen reasons Nigel and Krzysztof had to postpone the seminar until after the summer and we will come back with a new date. We apologise for any inconvenience that this may cause you and we are definitely running it, both in Krakow and a number of other similar seminars in the months to come.

 

Once again, we appologise and please do get in touch and we can either arrange something for you here or close by!

Nigel and Krzysztof

 

 

Corruption and Fraud is a common problem and a cost, but detecting it early and dealing with it swiftly is an excellent way to make your organisation more efficient and healthy. If not detected, fraud and corruption tends to spread and is only discovered when it becomes too large to ignore, or is reported by whistle-blowers…or both. So whether you are a financial controller, an auditor, a compliance officer or just someone who cares that your organisation is not a victim of fraud and corruption, why wait for the whistle-blower?   Learn effective fraud detection techniques and stay ahead of the game!

The course will be conducted in English and Polish and be highly practical using drama, data and documents to illustrate fraudulent and corrupt behaviour based on real experiences.

On Day 1 we will cover how to assess and understanding the risks and red flags, where your own organisation is most vulnerable and what techniques should be used to spot fraud and corruption early.

Day 2 will deal with how to interpret and understand the red flags, how to investigate them in an efficient and low-key manner, and how to present your findings constructively to senior management.

Nigel Krishna Iyer of the Hibis Group, has been detecting and discovering frauds around the world for over 25 years, often where no suspicion existed from before. He has written numerous books on the topic and teaches widely, including his post as a Fellow at the University of Leicester School of Management.

Krzysztof Klimczak has for several years has been involved in discovering frauds in and around Poland. In addition he has just completed his PhD as well as developed his own fraud management programme as a part of improving the work of both internal and external audits..

 

Short introduction:  HOW do we find it?

 

 

 

5 661

Zestaw pytań (materiału) do opracowania w terminie do 17.10.2005r.


1. Co obejmują procedury kontroli wewnętrznej w zakresie sprawdzenia ksiąg rachunkowych


2. Co obejmują procedury kontroli wewnętrznej w ramach sprawdzenia środków zabezpieczenia dostępu do komputerów?


3. Co obejmują procedury kontroli podczas sprawdzania środków zabezpieczenia dostępu do danych?


4. Co obejmują procedury kontroli przy kontroli aplikacji?


5. Jak długo przechowuje się zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe jednostki?


6. Czy zasada ciągłości stosowanych metod rachunkowości pozwala na zmiany tych metod?


7. Co obejmuje sprawozdanie finansowe wszystkich jednostek?


8. Które z wymienionych pozycji, zgodnie z ustawą o rachunkowości nie podlegają odpisom amortyzacyjnym: środki trwałe w budowie, nabyte prawa majątkowe, środki trwałe o niskiej wartości początkowej?


9. Czy odpis amortyzacyjny od środka trwałego jest dobrowolny?


10. Wg ustawy o rach. do jakiej grupy aktywów zalicza się wartość nabytych licencji programów komputerowych, jeżeli przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok?


11. Czy opłacona prenumerata prasy na kolejny rok jest kosztem czy wydatkiem?


12. Do jakiej grupy zalicza się środki trwałe w budowie?


13. Co możemy zaliczyć do strat nadzwyczajnych: zapłacone kary lub grzywny, przekazanie darowizny, niektóre szkody losowe?


14. Czy spłata raty kredytu, w roku spłaty to: koszt, wydatek a może koszt i wydatek?


15. Co to jest dzień bilansowy?


16. Co przedstawia jednostka, która stosuje zasady rachunkowości w sposób prawidłowy, rzetelny i jasny?


17. Jakim kryterium należy się kierować przy stosowaniu uproszczeń w rachunkowości?


18. Co oznacza zasada kompensaty?


19. Kto ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości?


20. Jak często należy przeprowadzać inwentaryzację zapasów materiałów?


21. W jaki sposób przeprowadza się inwentaryzacje gruntów własnych?


22. Jakie jednostki mają obowiązek sporządzać informację dodatkowa wchodzącą w skład sprawozdania finansowego?


23. W jakim terminie sporządza się roczne sprawozdanie finansowe w jednostkach kontynuujących działalność?


24. Jeżeli jednostka otrzymała informację o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, gdzie (w jakim roku) ujmuje skutki tych zdarzeń?


25. Kto jest odpowiedzialny za ustalenie i aktualizowanie zasad rachunkowości?


26. Zgodnie z ustawą o rach. co zaliczamy do środków trwałych?


27. Wymóg inwentaryzacji uważa się za spełniony w zakresie maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, znajdujących się na terenie strzeżonym, o ile zostaną zinwentaryzowane raz w ciągu ilu lat?


28. W jaki sposób dokonywana jest inwentaryzacja własnych składników majątkowych powierzonych kontrahentom? 29. Kto podpisuje roczne sprawozdanie finansowe?


30. Jeżeli w czasie inwentaryzacji ujawniono różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych to w jakich (jakiego roku) księgach rachunkowych należy ją ująć?


31. Dowód księgowy wystawiony w walucie obcej powinien zawierać przeliczenie na walutę polską wg kursu obowiązującego w jakim dniu?


32. W jaki sposób powinny być prowadzone księgi rachunkowe?


33. W jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację środków pieniężnych?


34. Co powinny zawierać przyjęte przez każdą jednostkę zasady rachunkowości?


35. Wymień wynikające z ustawy o rachunkowości nadrzędne zasady rachunkowości.


36. Jaka jest różnica między zasadą kasową a zasadą memoriałową?


13.10.2005r.

 

1 715

Zasady udziału w internetowym kursie przygotowawczym do egzaminu na audytora wewnętrznego


 


1. Internetowy kurs przygotowujący do egzaminu na audytora wewnętrznego, który odbędzie się w Ministerstwie Finansów dnia 16 listopada 2005r., organizowany jest przez serwis Praktyczny Audytor Wewnętrzny (www.audyt.net  ) – zwany dalej Organizatorem.


2. W kursie udział biorą użytkownicy serwisu Audyt.Net, którzy do dnia 10 października 2005r. zgłosili się na adres e-mail paw@audyt.net, zwani dalej Kursantami.


3. Kurs jest bezpłatny.


4. Kurs prowadzony jest wyłącznie w formie e-lerningu za pośrednictwem serwisu Praktyczny Audytor Wewnętrzny (www.audyt.net ).


5. Każdy z kursantów zobowiązany jest do terminowego i rzetelnego opracowania i zapoznania się z materiałem, zgodnie z programem kursu.


6. Program kursu przygotowuje Organizator. Organizator dopuszcza możliwość dostosowania programu kursu do propozycji Kursantów.


7. Program kursu będzie realizowany w partiach – cykle tygodniowe. Każdy cykl składa się z czterech etapów:a. Umieszczenie przez Organizatora pytań i zakresu materiału do przygotowania dla Kursantów – dla każdego indywidualnie,


b. Udzielanie odpowiedzi przez Kursantów,


c. Zestawienie udzielonych odpowiedzi i opublikowanie dla wszystkich Kursantów,


d. Wspólna praca nad uzgodnieniem właściwych odpowiedzi – konsultacje pod nadzorem Organizatora.


8. Każdy z cyklów szkolenia trwać będzie jeden tydzień począwszy od dnia 14 października do dnia 12 listopada 2005r. Każdy z etapów danego cyklu trwa odpowiednio (zgodnie z punktem 7):a. Umieszczenie materiału zgodnie z punktem a – raz w tygodniu,


b. Udzielenie odpowiedzi zgodnie z punktem 7b – w ciągu 3 dni od dnia umieszczenia materiału (pkt. 8a),


c. Zestawienie i opublikowanie odpowiedzi zgodnie z punktem 7c – w ciągu 2 dni po terminie ustalonym w pkt. 8b,


d. Konsultacje zgodnie z punktem 7d – do 2 dni po terminie ustalonym w pkt 8c.


9. Każdy z Kursantów zobowiązany jest do terminowej współpracy w zakresie przygotowań do egzaminu (pkt 7b i 8b).


10. Brak udzielenia odpowiedzi przez Kursanta (brak aktywnego udziału) powoduje wykreślenie z grupy korzystającej z prowadzonego przez Organizatora kursu.


11. Organizator kursu nie odpowiada za wyniki uzyskane przez Kursantów podczas egzaminu w Ministerstwie Finansów.


12. Materiały, program i zakres kursu nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Organizatora.