Inne
Inne - materiały

Materiały Robocze Audytu

Dokument „IT w audycie finansowym”, który zawiera obszary:

  1. WSTĘPNA IDENTYFIKACJA OBSZARÓW RYZYKA.
  2. NORMY, STANDARDY I AKTY PRAWNE PODCZAS WYKONOWANIA AUDYTU.
  3. PRZYGOTOWANIE AUDYTU.
  4. BADANIE OBSZARÓW O NAJWIĘKSZYM RYZYKU.
  5. BADANIE ZGODNOŚCI OPROGRAMOWANIA Z WYMOGAMI PRAWA.
  6. KOMUNIKACJA Z CZŁONKAMI ZESPOŁU AUDYTOWEGO ORAZ PRACOWNIKAMI DZIAŁU IT KLIENTA.

 

Wyciąg z dokumentu:

„Ad. I.

1. Czynnik ludzki:

a) błędy przy wprowadzaniu danych do komputera,
b) łamanie procedur bezpieczeństwa,
c) błędy w zarządzaniu,
d) błędne parametry,
e) przypadkowe usunięcia,
f) błędy w trakcie instalacji,
g) uszkodzenia.

2. Czynnik IT:

a) oprogramowanie nie spełnia wymaga biznesowych,
b) nie jest zapewniona odpowiednia integralność, bezpieczeństwo oraz dostępność danych,
c) technologia informatyczna nie została odpowiednio wdrożona i nie działa zgodnie z założeniami.

W naszym przypadku mo liwo działania firmy w du ym stopniu zale y od Działu IT klienta, należy zatem dodatkowo podda szczególnemu audytowi:

a) procedur archiwizacji danych,
b) procedur backupu danych,
c) umowy z dostawc sprz tu komputerowego i serwis,”

 

 

 

Wartość: 200 pkt.

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> IT w audycie finansowym <<

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<

 

0 1372
Materiały Robocze Audytu

KKW zawiera pytania skierowane do pracownika referatu ochrony środowiska zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi. Temat zadania „Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie„.

 

 

Wartość: 200 pkt.

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> KKW – Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami <<

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<

 

0 1581
Materiały Robocze Audytu

Bardzo dobry arkusz w excelu – z zakresu prawa budowlanego.

Opis problemu.

Dokument (test zgodności) – KRYTERIA Prawa budowlanego. Rozbudowany (ilość) arkusz z pytaniami (z podaniem podstawy prawnej).

 Wartość: 200 pkt.

 

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> TEST ZGODNOŚCI (KRYTERIA Prawa budowlanego) <<

 

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<

 

Materiały Robocze Audytu

Archiwizacja dokumentów – lista kontrolna. Praktyczny dokument z opracowaną skalą punktową. Dla każdego pytania przypisana jest konkretna maksymalna ilość punktów. Lista dystrybuowana do kilku (wielu) jednostek. Na podstawie wypełnionych listy ustalany jest „ranking” jednostek.

Skala punktowa ustalona na potrzeby przeprowadzenia oceny realizacji obowiązków kancelaryjnych i archiwalnych przez powiatowe jednostki organizacyjne:
0 – 49 pkt – ocena negatywna;
50 – 59 pkt – ocena niedostateczna;
60 – 69 pkt – ocena dostateczna;
70 – 79 pkt – ocena dobra;
80 – 89 pkt – ocena bardzo dobra;
90 – 100 pkt – ocena celująca.
Dokument przesłany przez użytkownika „tomnag”