Organizacja i zarządzanie
Organizacja i zarządzanie - materiały

Materiały Robocze Audytu

Archiwizacja dokumentów – lista kontrolna. Praktyczny dokument z opracowaną skalą punktową. Dla każdego pytania przypisana jest konkretna maksymalna ilość punktów. Lista dystrybuowana do kilku (wielu) jednostek. Na podstawie wypełnionych listy ustalany jest „ranking” jednostek.

Skala punktowa ustalona na potrzeby przeprowadzenia oceny realizacji obowiązków kancelaryjnych i archiwalnych przez powiatowe jednostki organizacyjne:
0 – 49 pkt – ocena negatywna;
50 – 59 pkt – ocena niedostateczna;
60 – 69 pkt – ocena dostateczna;
70 – 79 pkt – ocena dobra;
80 – 89 pkt – ocena bardzo dobra;
90 – 100 pkt – ocena celująca.
Dokument przesłany przez użytkownika „tomnag”