ZFŚS
ZFŚS - materiały

0 2170
Materiały Robocze Audytu

Bardzo dobry arkusz do analizy i rozliczania odpisów na ZFŚS z uwzględnieniem kategorii pracowników.

Opis problemu.

Zgodnie z ust. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawca prowadzący działność w formach organizacyjno – prawnych jednostek sektora finansów publicznych tj. jednostek budzetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych itd. ma obowiazek dokonać odpisu na konto ZFŚS.

 

Przygotowany arkusz ma na celu ustalić czy kwota odpisu została obliczona w sposób prawidłowy i czy w odpowiednim czasie i wysokości zostały przekazane na konto ZFŚS.

 

Arkusz posiada 2 zakładki:

  1. Dane stałe – wskaźniki
  2. Naliczenie odpisu.

Ad. 1. Zakładka zawiera dane stałe, które należy zweryfikować o aktualną podstawę do naliczenia ZFŚS oraz wysokość wskaźników.

Dane z tej zakładki są automatycznie przenoszone do zakładki NALICZENIE ODPISU.

Ad. 2. Zakładka wymaga tylko uzupełnienia o dane wejściowe – liczba przeciętnego zatrudnienia w przeliczeniu na pełny etat na podstawie danych z kadr.

 

LEGENDA

  1. Kolor ŻÓŁTY – dane stałe – można je zweryfikować i zmienić tylko w zakładce „Dane stałe – wskaźniki”
  2. Kolor ZIELONY – dane wejściowe – do uzupełnienia na podstawie informacji zewnętrznych.
  3. Kolor NIEBIESKI – wynik

 

W arkuszu uwzględnione są rozliczenia dla kategorii pracowników:

  • pracownik (podstawowy)
  • pracownik młodociany
  • pracownik zatrudniony w uciążliwych warunkach pracy
  • pracownik o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • emeryci/renciści

 

Aktualność ujętych w arkuszu wskaźników: na dzień 1.01.2016r.