Komunikaty PAW

Sondę publikowaliśmy na serwisie PAW od 4 grudnia do 27 grudnia 2004r.


Zadaliśmy w niej pytanie:


 „Czy chcesz aby w serwisie PAW powstała sekcja dla pracodawców (baza audytorów poszukujących pracy? (byłyby udostępniane tylko te informacje, które chciałby ujawnić poszukujący pracy!).


Tylko 1 oddany głos był przeciwko takiej propozycji. W związku z tym zespół PAW podjął decyzję o stworzeniu takiej sekcji. W sekcji tej będziemy umieszczać dane zainteresowanych audytorów wewnętrznych, z danymi pozwalającymi zapoznać się ogólnie z charakterystyką danej osoby (wykształcenie, płeć, odbyte szkolenia, preferowane województwo – jako miejsce pracy itp.). Nie będą podawane dane pozwalające zidentyfikować osobę, tak aby dotychczasowy pracodawca nie wiedział o zainteresowaniu „jego” AW zmianą pracy…


Dane kontaktowe zainteresowanych potencjalnych pracodawców danym „AW” będziemy przekazywać Wam (danemu AW) aby sam mógł się skontaktować z potencjalnym (zainteresowanym nim) pracodawcą.


 


W najbliższym czasie podejmiemy działania mające na celu promowanie naszych użytkowników wśród potencjalnych pracodawców. Będą to bardzo intensywne działania!


O rozwoju serwisu PAW (także w zakresie rynku pracy audytorów wewnętrznych) poinformujemy w najbliższym czasie! W chwili obecnej jesteśmy w trakcie prac mających na celu rozwój serwisu pod względem technicznym i informacyjnym.


(-) PAW

 

W związku z tym, iż otrzymujemy od Was zapytania o pomoc w zakresie rozwiązania zadań z egzaminów na audytora wewnętrznego w Ministerstwie Finansów, podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy tworzyć grupy robocze, w ramach których chcielibyśmy uzgodnić rozwiązanie danego zadania (drogą e-mailową), a następnie publikować rozwiązania na naszym serwisie.


 


W chwili obecnej zespół PAW przygotował rozwiązanie zadania z egzaminu na AW w MF z dnia 28 paĽdziernika 2004r. , z grupy „A”.


Prosimy o zgłoszenia na adres e-mail (paw@audyt.net) chętnych do grupy roboczej. W ramach tejże grupy prześlemy nasze rozwiązanie w celu zaopiniowania oraz ewetualnego uzupełnienia.


Bardzo prosimy o pilny kontakt osób zainteresownych pracą w pierwszej grupie roboczej PAW !!!


Z (audytorskim ;D) pozdrowieniem


(-) PAW

 

Celem spotkania była prezentacja technik i metod wykorzystywanych w audycie wewnętrznym oraz integracja środowiska audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych.


Program spotkania :  1. Otwarcie spotkania przez Pana Augustyna Kubika, Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego;
  2. Prezentacja Pana Sławomira Kacprzaka, Radcy Generalnego w Departamencie Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, nt. „Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych”;
  3. Prezentacja Pana Przemysława Skiby, Radcy Generalnego w Departamencie Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, nt. „Audyt wewnętrzny w administracji publicznej – założenia ogólne”;
  4. Prezentacja Pana Wojciecha KuĽbika, Referendarza w Departamencie Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, nt. „Rola pisemnych procedur audytu wewnętrznego”;
  5. Prezentacja Pana Nicka Norvella, Eksperta PHARE, nt. „Planowanie strategiczne w audycie”;
  6. Prezentacja Pani Iwony Kusio-Szalak, Audytora Wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, nt. „Charakterystyka obszarów ryzyka w SO w Warszawie i okręgu warszawskim”;
  7. Prezentacja Pani Grażyny Piwowarskiej, Audytora Wewnętrznego w Ministerstwie Sprawiedliwości, nt. „Organizacja i funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Sprawiedliwości”;
  8. Prezentacja Pana Krzysztofa Klimczaka, Audytora Wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, nt. „Formy i sposoby współpracy audytorów wewnętrznych – metody implementacji standardów postępowania na przykładzie resortu sprawiedliwości”; Tutaj możesz pobrać prezentację >>prezentacja<<
  9. Podsumowanie i zakończenie spotkania przez Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego.

 

Sektor zamówień publicznych jest bardzo dużym, jeśli nie największym, odbiorcą towarów i usług w Unii Europejskiej. Jego obsługą – z myślą o polskich przedsiębiorstwach – już się zajmuje portal EuroZam z siedzibą w Żyrardowie (>>www.eurozam.pl<<), który próbuje wystąpić z inną ofertą usług niż działający od pewnego czasu serwis krośnieńskiej firmy Mikrotech (>>www.przetargi.owg.pl<<).