CERTIFIED INTERNAL AUDITOR

CERTIFIED INTERNAL AUDITOR

0 2568

CIA to jedyne międzynarodowe kwalifikacje zawodowe dla audytorów wewnętrznych. Tytuł nadawany jest przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA – Institute of Internal Auditors). Kwalifikacje są rozpoznawalne zarówno w firmach prywatnych, jak i w jednostkach sektora publicznego. Program CIA jest dostosowywany do potrzeb tej profesji w danym regionie świata. Uwzględnia aktualne trendy, które mają wpływ na przyszłe zmiany w zawodzie audytorów wewnętrznych oraz wytycza im nowe cele. Audyt wewnętrzny pomaga przedsiębiorstwom osiągnąć strategiczne cele poprzez wprowadzenie usystematyzowanego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny ryzyka i poprawy efektywności zarządzania oraz usprawnienia kontroli wewnętrznej procesów zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa.


Dla kogo jest CIA?


CIA jest przeznaczone dla osób, które chciałyby związać swą karierę zawodową z audytem wewnętrznym. Osoba posiadająca dyplom CIA potrafi ocenić przydatność nowych technologii, zidentyfikować nowe możliwości rozwoju firmy, ocenić jakość i efektywność projektów oraz wprowadzić odpowiednie procedury przekazywania informacji, jak również zidentyfikować potencjalne elementy ryzyka w organizacji – oraz zaproponować ich minimalizację. Bez względu na to, czy osoba posiadająca dyplom CIA pozostanie w zawodzie audytora wewnętrznego czy też awansuje na wyższe stanowisko kierownicze, będzie mogła wykazać się umiejętnością efektywnego zarządzania ryzykiem i praktyczną znajomością zasad działania kontroli wewnętrznej.


Nowość – EGZAMINY CIA po polsku!


Aby uzyskać dyplom CIA należy pozytywnie zdać egzamin składający się z 4 części. Ukończenie całości powinno zająć około 2 lat. Sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy w roku – w maju i w listopadzie. W maju 2005 roku po raz pierwszy można będzie zdawać Część I egzaminu w języku polskim. Stopniowo będzie możliwe dalsze zdawanie egzaminów po polsku: listopad 2005 – część I i II, maj 2006 – część I, II, III i prawdopodobnie IV.


Egzaminowany może w czasie egzaminu otrzymać dwie wersje tego samego egzaminu – polską i angielską. Arkusz na którym udziela się odpowiedzi jest niezależny od książeczek z pytaniami i zawiera tylko numer pytania oraz opowiednie do niego 4 kółka, z których zakreślone powinno być tylko jedno. (Informacja pochodzi ze strony >>IIA Polska<<)


Przykładowe testy (w języku angielskim) znajdziesz na stronie >>The Institute of Internal Auditors<<


>>Tutaj<< znajdziesz przebieg chat”a z Ernst&Young na temat szkolenia przygotowującego do CIA przez nich organizowanego.


P.S.


W najbliższym czasie opublikujemy gdzie można się przygotować do egzaminów.


(-) PAW

 

NO COMMENTS

Leave a Reply