Definicja kontroli wewnętrznej per COSO 2013

Definicja kontroli wewnętrznej per COSO 2013

W „nowym COSO” 2013 przedstawiono nową definicję kontroli wewnętrznej, którą definiuje się następująco:

Kontrola wewnętrzna to proces dokonywany przez zarząd, kierownictwo i innych pracowników, mający na celu dostarczenie uzasadnionego zapewnienia dotyczącego realizacji celów związanych z operacjami, sprawozdawczością i zgodnością (*GRC)

 

Definicja ta odzwierciedla pewne podstawowe koncepcje. Kontrola wewnętrzna jest:

  • dostosowana do osiągania celów przynajmniej w jednej kategorii – operacji, sprawozdawczości i zgodności,
    procesem składającym się z trwałych zadań i działań,
  • środkiem prowadzącym do celu, a nie celem samym w sobie,
  • dokonywana przez ludzi – nie tylko przez polityki i standardy proceduralne, systemy i formy, ale przez ludzi i działania, które podejmują na każdym szczeblu organizacji, aby wpływać na kontrolę wewnętrzną,
  • posiada zdolność do dostarczenia uzasadnionej pewności – ale nie pewności absolutnej, dla kierownictwa wyższego szczebla jednostki lub jej zarządu,
  • możliwa do dostosowania do struktury jednostki – elastyczna w stosowaniu w całej jednostce lub w konkretnej jednostce pomocniczej, oddziale, jednostce operacyjnej lub procesie biznesowym.

Definicja ta jest z założenia szeroka. Obejmuje ona powiązane koncepcje, będące podstawą w projektowaniu, wdrażaniu, i przeprowadzaniu kontroli wewnętrznej przez organizacje.

 

*GRC= Governance, Risk Management, Compliance.

 

Mamy nadzieję, że polska publikacja „COSO 2013” będzie do nabycia jeszcze w tym roku.

 

Źródło: >> FEJS <<

 

1 COMMENT

Leave a Reply