Diagram procesu – "Przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku na rzecz jednostki"

Diagram procesu – "Przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku na rzecz jednostki"

 

L.p. Czynność Komórka odpowiedzialna Przeprowadzone kontrole Dokument Źródłowy Dokument Wtórny
1 Przekazanie informacji na temat możliwości otrzymania darowizny, zapisu lub spadku Kierownicy jednostek organizacyjnych   informacja Notatka
2 Sporządzenie protokołu zawierającego ocenę przydatności ewentualnie otrzymanej darowizny, zapisu lub spadku i przekazanie go do kierownika jednostki Komisja ds. darów Sprawdza przydatność i wystawia opinie Notatka Protokół
3 Zaopiniowanie na wniosek kierownika jednostki Główny księgowy oraz zainteresowana komórka organizacyjna Sprawdza przydatność i wystawia opinie Notatka opinia
4 Przedstawienie wniosku organowi kolegialnemu Kierownik jednostki Weryfikacja zebranych opinii Opinia Wniosek
5 Podjęcie decyzji Organ kolegialny Weryfikacja wniosku Wniosek Decyzja
6 Przejęcie otrzymanej darowizny, zapisu lub spadku Komisja do przejmowania darowizn, spadków lub zapisów Przejęcie od darczyńcy i przekazanie użytkownikowi Decyzja Protokół
7 Przekazanie protokołu komisji przejmującej darowiznę, zapis lub spadek Użytkownik oraz sekcja majątkowa Przyjęcie dokumentacji Protokół Protokół
8 Sporządzenie dokumentacji dot. przejętego majątku Sekcja majątkowa Weryfikacja dokumentacji Protokół Protokół przyjęcia OT


Diagram w można pobrać >>TUTAJ<<

 

SIMILAR ARTICLES

0 2685

0 2409

NO COMMENTS

Leave a Reply