Diagram procesu "Realizacja faktur inwestycyjnych"

Diagram procesu "Realizacja faktur inwestycyjnych"Lp.


Czynność


Współpraca z systemem komputerowym


Jednostka(osoba) odpowiedzialna


Przeprowadzone kontrole


Dokument źródłowy


Dokument wtórny

1 Przyjęcie faktury(rachunku)   Sekretariat Wydziału Inwestycji Miejskich(WIM) Wpisanie faktury do dziennika podawczego Faktura  
2 Przekazanie faktury Dyrektorowi Wydziału Inwestycji   Dyrektor Wydziału Dekretacja faktury na pracownika kompetentnego do prowadzenia danej sprawy Faktura  
3 Sprawdzenie faktury pod względem merytorycznym   Pracownik merytoryczny WIM Sprawdzenie kompletności materiałów dołączonych do faktury, zgodności faktury z umową,potwierdzenie wykonania pracy, dostawy, usługi i robót Faktura Faktura sprawdzona pod względem merytorycznym
4 Dekretacja budżetowa Wprowadzenie do ewidencji przelewów Osoba odpowiedzialna w WIM za budżet Rozliczenie finansowe wykonawcy i zadania, dekretacja na odpowiednie konto inwestycyjne, zgodność z klasyfikacją budżetową,sprawdzenie pod kątemzgodności z harmonogramem i planem finansowym,ujęcie w rejestrze VAT Faktura sprawdzona pod względem meryrorycznym Faktura z opisem rozliczenia finansowego i dekretacją wydatków
5 Zatwierdzenie do wypłaty   Dyrektor WIM Sprawdzenie kompletności i poprawności zapisów na fakturze Faktura z opisem rozliczenia finansowego i dekretacją wydatków Faktura zatwierdzona do wypłaty przez dysponenta środków budżetowych
6 Kontrola formalno rachunkowa Potwierdzenie prawidłowości przelewu Wydział Księgowości Referat Rozliczeń finansowych(niezależnie przez dwie osoby) Sprawdzenie rachunkowe, zgodność faktury z wymogami dowodu księgowego Faktura zatwierdzona do wypłaty przez dysponenta środków budżetowych Zatwierdzona faktura, sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym
7 Realizacja Autoryzacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej Skarbnik Miasta, lub osoba upoważniona Sprawdzenie wszystkich wymaganych dokumentów i rozliczeń przed dokonaniem przelewu Zatwierdzona faktura, sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym Autoryzacja na fakturze
8 Ewidencja wydatku Wprowadzenie wydatku do ewidencji księgowej Wydział Księgowości Referat dochodów   Zatwierdzona faktura z autoryzacją  

 


Diagram (plik.pdf) można pobrać >>tutaj<<

 

SIMILAR ARTICLES

0 2683

0 2409

NO COMMENTS

Leave a Reply