Diagram procesu "Windykacja należności"

Diagram procesu "Windykacja należności"Lp.


Czynność


Współpraca z systemem komputerowym


Komórka odpowiedzialna


Przeprowadzone kontrole


Dokument Źródłowy


Dokument Wtórny

1 Zestawienie zaległości wg stanu na początek roku, po zapłacie raty Wydruk komputerowy

Biuro Podatków i Opłat

Kontrola terminowości płatności rat Decyzja ustalająca wymiar podatku, deklaracja podatkowa Decyzja określająca zaległość
2 Wystawienie upomnienia Zarejestrowanie upomnienia

j. w.

Sprawdzenie czy wystawiono upomnienie Upomnienie Potwierdzenie wysłania upomnienia
3 Zarejestrowanie potwierdzenia odbioru upomnienia rejestracja

j. w.

Sprawdzenie czy naniesiono daty odbioru upomnienia Potwierdzenie odbioru upomnienia  
4 Sprawdzenie, czy należność nie wpłynęła na rachunek wierzyciela  

j. w.

Kontrola wpłat    
5 Zaksięgowanie dokonanych wpłat Potwierdzenieprzekazu środków

j. w.

Sprawdzenie poprawności zaksięgowanych wpłat Dowód wpłaty
6 Zestawienie zaległości po dokonaniu wpłat  

j. w.

Sprawdzenie zaległości po zaksięgowaniu wpłat    
7 Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wystawienie tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego Wydruk komputerowy

j. w.

Sprawdzenie czy wystawiono tytuły wykonawcze Tytuł wykonawczy Potwierdzenie odbioru tytułu
8 Zaksięgowanie środków, które wpłynęły z Urzędu Skarbowego  

j. w.

Sprawdzenie dokonanych wpłat Dowód wpłaty  
9 Uzyskiwanie informacji z Urzędu Skarbowego o sposobie załatwienia tytułu wykonawczego  

j. w.

Sprawdzenie czy wystosowano monit Pismo do Urzędu Skarbowego Potwierdzen.odbioru pisma

Diagram (plik.pdf) można pobrać >>tutaj<<

 

SIMILAR ARTICLES

0 2682

0 2408

NO COMMENTS

Leave a Reply