Zdjęcie profilowe Wacław Serw 
Participant

B. ciekawe zjawisko do zaobserwowania gdzie?
A jakże: http://mf.gov.pl/_files_/bip/bip_nabor/ogloszenia/2010/gl_specjalista_ds_audytu_da.pdf
– posiadanie jednego z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA,
CFA lub uprawnienia inspektora kontroli skarbowej lub biegłego rewidenta lub
aplikacja kontrolerska NIK;
Znaczy się, MF już nie uznaje własnych certyfikatów, ale też art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. b uofp?
Dobreee :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Zdjęcie profilowe terka 
Participant

Bardzo ciekawe. Czy to „przeoczenie” jest skutkiem jedynie braku dostatecznej wiedzy o obowiązujących uprawnieniach do prowadzenia a udytu u pracownika komórki kadrowej, który sporządził projekt ogłoszenia, czy też zamierzone działanie.
Bo może znowu o czymś nie wiemy, dowiemy się po fakcie :mrgreen:

Ja w każdym razie stawiam na działanie zamierzone. Pracownik kadr przygotowujący projekt nie ma pojęcia o tych wszystkich certyfikatach zaczynających się na C, więc musiałby w tym delu zajrzeć do ustawy. Nie sposób zajrzec do ustawy i dostrzec tam uprawnienia biegłego rewidenta, a nie dostrzec egzaminu MF. A jednocześnie ten, kto opracował to ogłoszenie posiada wiedzę o tym, że nadal jeszcze uprawnienia do prowadzenia audytu mają osoby po aplikacji NIK i inspektorzy kontroli skarbowej lub biegli rewidenci, choć w ustawie o finnasach już ich nie ma, o ile się nie mylę. Przejściowy status takich osób określono w ustawie wprowadzającej ustawę o finnasach publicznych.

A fe:wink:

Zdjęcie profilowe izmi 
Participant

zabiegani zrewidowani są nadal 😉
och, ta literka „b” w uofp jest tak słabo widoczna, że niedługo zapewne wcale nie będzie jej widać /tfu!/
jak to mówią: pod latarnią zawsze najciemniej 😈
mam tylko cichą nadzieję, że to błąd ludzki a nie projekt projektu…

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

Jest nam wiadomo, że jest petycja do Pani Premier, która próbuje obejść obecne wymogi ustawy o Finansach Publicznych dotyczące których uczelni studia podyplomowe mogą być uznane dla wykonywania zawodu AW w administracji publicznej.

Obecnie te uczelnie są wyraźnie określone. Ta petycja jest próbą/kombinacją obejście obecnych wymogów, aby studia podyplomowe niektórych prywatnych (komercyjnych?) uczelni miały takie same uprawnienia.

Kwestionuję, czy tak kombinacja, której celem jest zwiększenie profitów komercyjnych z studiów podyplomowych może być uczciwa i etyczna?

Podpisów pod taką petycję łatwo zbierać od osób na listach bazy danych lub uczestników studiów publicznych na tych nieuznanych przez Ustawę uczelni. Oczywiście mam wiele innych uwag w tej sprawie, ale zobaczymy pierw jak na to zareagują poważne, uznane organizacje jak np. IIA, KIBS, itp.

Co Wy na to?

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

Obecnie ustawie o finansach publicznych zwłaszcza w art. 286, który obecnie brzmi cyt: <b>Art. 286.</b> 1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada „<i><span style=”color: #333333; font-family: ‚Helvetica’,sans-serif; font-size: 10.5pt; mso-fareast-language: PL;”>d)  dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”</span></i>

<i><span style=”color: #333333; font-family: ‚Helvetica’,sans-serif; font-size: 10.5pt; mso-fareast-language: PL;”>Jest mi wiadomo, że jest przygotowany projekt adresowany do Pani Premier, zmiany tego punktu Ustawy, tak aby studia podyplomowe (które ja uważam za komercyjne?) na nieuznanych uczelniach prywatnych mogłyby obejść to ograniczenia.</span></i>

Czy nie stoją za tą petycja i(kombinacją) nieuczciwe interesy czysto komercyjne?

Mam wiele uwag na ten temat, ale poczekam na reakcję poważnych, znaczących i uznanych organizacji jak np. IIA, KIBR, NIK, itp.

A co Wy na to?

 

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

PETYCJA. Promotor: Edyta Janeczek

Obecnie ustawie o finansach publicznych zwłaszcza w art. 286, który obecnie brzmi: ” 1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”.

Jest mi wiadomo, że jest przygotowany projekt adresowany do Pani Premier, zmiany tego punktu Ustawy, tak aby studia podyplomowe (które ja uważam za komercyjne?) na nieuznanych uczelniach prywatnych mogłyby obejść to ograniczenia.

Czy nie stoją za tą petycja i(kombinacją) nieuczciwe interesy czysto komercyjne?

Dlaczego nie figuruje komercyjny beneficjent jako jej prawdziwy promotor?

Dlaczego osoby niby podpisujące tą petycję nie są odpowiednio identyfikowane?

Mam wiele dalszych uwag na ten temat, ale poczekam na reakcję poważnych, znaczących i uznanych organizacji jak np. IIA, KIBR, NIK, itp.

A co Wy na to?

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

Wiele różnych firm szkoleniowych oferują szkolenia, kursy i inne zajęcia dla Audytorów wewnętrznych, ale większość to firmy nastawione przede wszystkim (a niektóre nawet wyłącznie) na zarobienia z nich zysków finansowych.

Dla wielu uczestników nie przynoszą one wiele korzyści i najlepiej je unikać. Tak jak z każdymi zakupami należy stawia na jakość usług i marki organizacji.

Najbardziej cenione są znaczące organizacje typu NON Profit jak np. IIA Polska, która jest najbardziej znaczącą organizacją zrzeszającą i służącą Audytorom wewnętrznym w Polsce.

W miarę czasu będę rozwiał ten temat, ale proszę o Wasze opinie.

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

Najbardziej wartościowe szkolenia i zajęcia dla Audytorów wewnętrznych?

Wiele różnych firm szkoleniowych oferują szkolenia, kursy i inne zajęcia dla Audytorów wewnętrznych, ale większość to firmy nastawione przede wszystkim (a niektóre nawet wyłącznie) na zarobienia z nich zysków finansowych.

Dla wielu uczestników nie przynoszą one wiele korzyści i najlepiej je unikać. Tak jak z każdymi zakupami należy stawiać na jakość usług i marki organizacji.

Najbardziej cenione są znaczące organizacje typu NON Profit jak np.  IIC  Poland Chapter – IIC Polska czy IIA Polska, która jest najbardziej znaczącą organizacją zrzeszającą i służącą Audytorom wewnętrznym w Polsce. Takie organizacje kształcą  profesjonalistów i ich kwalifikacje są uznawane globalnie.

W miarę czasu będę rozwiał ten temat, ale proszę o Wasze opinie.

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

Najbardziej wartościowe szkolenia i zajęcia dla Audytorów wewnętrznych?

Wiele różnych firm szkoleniowych oferują szkolenia, kursy i inne zajęcia dla Audytorów wewnętrznych, ale większość to firmy nastawione przede wszystkim (a niektóre nawet wyłącznie) na zarobienia z nich zysków finansowych.

Dla wielu uczestników nie przynoszą one wiele korzyści i najlepiej je unikać. Tak jak z każdymi zakupami należy stawia na jakość usług i marki organizacji.

Najbardziej cenione są znaczące organizacje typu NON Profit jak np. IIC Poland Chapter – IIC Polska czy IIA Polska, która jest najbardziej znaczącą organizacją zrzeszającą i służącą Audytorom wewnętrznym w Polsce. Takie organizacje kształcą profesjonalistów i ich kwalifikacje są uznawane globalnie.

W miarę czasu będę rozwiał ten temat, ale proszę o Wasze opinie.

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

Najbardziej wartościowe szkolenia i zajęcia dla Audytorów wewnętrznych?

Wiele różnych firm szkoleniowych oferują szkolenia, kursy i inne zajęcia dla Audytorów wewnętrznych, ale większość to firmy nastawione przede wszystkim (a niektóre nawet wyłącznie) na zarobienia z nich zysków finansowych.

Dla wielu uczestników nie przynoszą one wiele korzyści i najlepiej je unikać. Tak jak z każdymi zakupami należy stawia na jakość usług i marki organizacji.

Najbardziej cenione są znaczące organizacje typu NON Profit jak np. IIC Poland Chapter – IIC Polska czy IIA Polska, która jest najbardziej znaczącą organizacją zrzeszającą i służącą Audytorom wewnętrznym w Polsce. Takie organizacje kształcą profesjonalistów i ich kwalifikacje są uznawane globalnie.

W miarę czasu będę rozwiał ten temat, ale proszę o Wasze opinie.

dzisiaj 15:29
Zdjęcie profilowe Jan 
Participant

Chyba Ernst & Young należy zaliczyć do znaczących organizacji prowadzących wysokiej jakości szkoleń dla Audytorów Wewnętrznych mimo, że to są szkolenia komercyjne, gdyż rzecz jasna, że to jest wielce znacząca organizacja z zapleczem międzynarodowym. Po drugie, jej programy zajęć jak i wykładowcy są wysokiej jakości. Po trzecie, najdłużej na polskim rynku prowadzi odpowiednie kursy i szkolenia dla Audytorów Wewnętrznych i ma uznanie IIA Polska jak i IIA Global i wszystkich pracodawców.

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

Uczelnie wyższe mało skuteczne w przygotowywaniu do wejścia na rynek pracy. Brakuje staży i praktyk.
<p style=”text-align: justify;”>Jak wynika z raportu „Start na rynku pracy”, przygotowanego przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych i Parlament Studentów RP, największą barierą w podjęciu zatrudnienia zdaniem studentów jest brak doświadczenia (74 proc.). Podkreślają oni też, że uczelnie wyższe nie są zbyt skuteczne w przygotowywaniu do wejścia na rynek pracy. Tylko 24 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło pod tym względem placówkę, a 57 proc. – ambiwalentnie. Ponad 90 proc. polskich studentów uważa, że należy rozwijać praktyczną współpracę pomiędzy uczelniami a światem biznesu.</p>
<p style=”text-align: justify;”>– Państwo mogłoby poprawić sytuację młodych ludzi wchodzących na rynek pracy głównie poprzez zmianę praktyk na uczelniach – wskazuje Karol Leszczyński. – Niewielu pracodawców chce mieć pracownika, któremu potrzebne jest wsparcie w procesie szukania jakiegokolwiek zatrudnienia. Można by wymusić w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym, którą zapowiada wicepremier Jarosław Gowin, zmianę systemu nauczania, tak aby możliwe było wprowadzenie ułatwień dla uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami. Młodzi ludzie mogliby wtedy zdobywać już w czasie studiów praktykę w tym, co będą wykonywać później.</p>

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

Uważam, że nazwa tego tematu na tym Forum powinien być: Kwalifikacje do Zawodu Audytora – lub coś podobnego.

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

WSB w Gdańsku: IIA Polska – Partner studiów podyplomowych.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ściśle współpracuje z biznesem, aby móc lepiej dostosować programy studiów podyplomowych do potrzeb rynkowych pracodawców i trendów biznesowych oraz wykształcić absolwentów pożądanych na rynku pracy.

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest partner kierunku „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”.

http://www.wsb.pl/gdansk/kandydaci/studia-podyplomowe/

Viewing 14 posts - 1 through 14 (of 14 total)

Musisz być zalogowany aby dodać temat.