Zdjęcie profilowe Jan 
Participant

Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Patrz: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf

 

Viewing 1 post (of 1 total)

Musisz być zalogowany aby dodać temat.