Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

 

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

 

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

<span style=”color: rgba(0, 0, 0, 0.75); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, ‚Segoe UI’, Roboto, ‚Helvetica Neue’, ‚Fira Sans’, Ubuntu, Oxygen, ‚Oxygen Sans’, Cantarell, ‚Droid Sans’, ‚Apple Color Emoji’, ‚Segoe UI Emoji’, ‚Segoe UI Emoji’, ‚Segoe UI Symbol’, ‚Lucida Grande’, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;”>“We must always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented.” ― Elie Wiesel</span>

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant
<!– author –>

We must always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented.” 
― Elie Wiesel
Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

” Daj coś od siebie, a dobro powróci do ciebie”

 

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

<!– comments –>

<span class=”bbp-topic-post-date”>Lip 16, 2018 (18:08)</span>

„Kluczem zmiany jest to, by skupić całą swą energię nie na walce z tym co stare, ale na budowie tego co nowe”

”Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy”

Pańczyk Wojciech Paweł

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

 

Viewing 8 posts - 211 through 218 (of 218 total)

Musisz być zalogowany aby dodać temat.