Participant

DEFINICJE:
OBSZAR AUDYTU – obszar działalności zakładu opieki zdrowotnej rozumiany dość szeroko – jest to tzw. uniwersum, można te obszary nazwać także procesami głównymi. Identyfikując obszary audytu analizujemy cele, działania, strukturę organizacyjną powołaną do realizacji celów, a także zakres przedmiotowy zadań dotyczących wielu jednostek organizacyjnych.
Przykład:
– Zarządzanie zasobami ludzkimi,
– Diagnostyka,
– Gospodarowanie mieniem,
– Systemy informatyczne

OBSZAR RYZYKA – wszystkie zjawiska i procesy, problemy a nawet jednostki organizacyjne, wyodrębnione do przeprowadzenia audytu. Jest to kategoria węższa, obszary ryzyka zwierają się w obszarach audytu. Obszary ryzyka mogą być nawet sformułowane tak jak zadania audytowe.
Przykłady:
np. w obszarze audytu Zarządzanie zasobami ludzkimi:
– rekrutacja pracowników,
– prowadzenie dokumentacji pracowniczej
– szkolenia

 
Participant

Na początek proponuję (dla rozkręcenia):
Obszary audytu:
– diagnostyka,
– hospitalizacja,
– opieka ambulatoryjna,
– ratownictwo medyczne,
Te obszary powyżej można chyba zakwalifikować też do jednego obszaru, np. dzaiłalność podstawowa (medyczna) i dalej rozwinąć to w obszarach ryzyka 🙂 – poddaje się argumentacji koordynatorów. A dalej już:
– działalność naukowa,
– działalność dydaktyczna,
– zarządzanie i organizacja,
– finanse,
– gospodarowanie mieniem,
– systemy informatyczne,
– zarządzanie personelem

 
Participant

proponuję do obszarów audytu dołożyć „Organizacja i prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej”, a tym obszarze audytu następujące obszary ryzyka:
– sporządzanie sprawozdań finansowych
– ewidencja zjawisk gospodarczych
– stosowanie obowiązujących przepisów
– prowadzenie nadzoru finansowego
– rozrachunki z kontrahentami
Kolejnym obszarem audytu może być „Administrowanie szpitalem” a w tym:
– utrzymanie czystości i porządku
– działalność techniczna
– obsługa kancelaryjna
– ochrona obiektów
– usługi zewnętrzne – np.catering, transport pacjentów
Następny obszar audytu to „Fundusze unijne” i tu możemy wyróżnić:
– przygotowanie jednostki do wykorzystania środków pomocowych
– wykorzystanie środków przez szpital
– prowadzenie dokumentacji i kontrola rozliczenia

 
Participant

Joan. Dlaczego rachunkowość finansowa należy do procesów głównych w Szpitalu?
„Identyfikując obszary analizujemy …. „ Wydaje mi się, że ewidencja zdarzeń i sprawozdania z tego są tylko jednym z narzędzi mającym coś pokazać w odpow. formie, czyli tak naprawdę jest to element kontroli. Podobnie jak ewidencja (wycena) procedur, czy ewidencja pacjentów i ich historia pobytu w Szpitalu.
Czy nie mieści się to bezpośrednio w obszarze Finanse?
Moja propozycja obszarów ryzyka w obszarze Finanse:
– kontraktowanie świadczeń
– świadczenia odpłatne
– przychody z działalności gospodarczej
– środki z funduszy UE
– środki z programów krajowych
– kredyty
– dotacje
– koszty osobowe
– zakupy usług obcych (w tym outsourcing)
– zakupy materiałów
– zakupy inwestycyjne
– zamówienia publiczne
– rachunek kosztów
– gospodarka pieniężna
– rozrachunki
– prowadzenie ksiąg rachunkowych
– sprawozdawczość
– inwentaryzacja
– kontrola finansowa
Myślę, że i te obszary ryzyka można jeszcze „posklejać”. Jest ich możę trochę za dużo 🙂

 
Participant

w obszarze audytu – organizacja i zarzadzanie wymieniłabym jako obszar ryzyka obieg informacji – nie tylko dokumentow, ale to przede wszystkim. Wymieniona zostala juz obsluga kancelaryjnaSmile ale ja mysle o czyms szerszym, czego isttnym elementem jest takze obsluga kancelaryjna. Borykam sie z tym problemem na co dzien a dosc czesto zaczyna sie on na samej „gorze”, nawarstwajac sie „ku dolowi”.
przepraszam za balagan- z rozpedu wrzucilam w nowy temat 😥

 
Participant

Witam Proponuję następującą klasyfikację obszarów w zoz

I ORGANIZACJA
1. NADZÓR
1) Organ załozycielski
2) Rada Społeczna
2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA zakładu, pionów,działów

II ZARZĄDZANIE OGÓLNE
1) Zarządzanie ogólne
2) Obsługa organizacyjno – prawna
3) Obsługa administracyjno – infromacyjna
4) Obieg i archiwizacja dokumentów
5) Działalność markietingowa

III ZASOBY LUDZKIE
1) Polityka kadrowa i zarządzanie zasobami ludzkimi
2) Szkolenie personelu
3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

IV ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM
1) Zarządzanie jakościa (ISO, Akredytacja PNJ itp)
2) Zarzadzanie środowiskiem
3) Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

V ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
I. ZARZĄDZANIE EKONOMICZNO- FINANSOWE
1) Planowanie i realizacja budżetu
2) Rachunkowość
3) Gromadzenie środków publicznych
4) Zamówienia publiczne
5) Aktywa obrotowe
5) Aktywa trawłe
6) Wydatki
7) Fundusze i programy
8) Analiza kosztów
9 Kasa ZApomogowo- Pożyczkowa
10) Inne np. Depozyty wartościowe, dzierżawy itp

II ZARZĄDZANIE TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE
1) Zaopatrzenie i zakupy bieżące
2) Magazyny
3) Zarządzanie infrastruktura, obiektami i lokalami
4) Eksploatacja i gospodarka mediami
5) Gospodarka odpadami
6) Zarządzanie sprzętem i sprzetem medycznym
7) Usługi teleinformacyjne
8) Usługi transportowe
9) Usługi pralnicze
10 ) Inna działalność gospodarcza

VI USŁUGI ZDROWOTNE
1) Świadczenia zdrowotne ( umowy z NFZ, MZ itp)
2) Świadczenia medyczne
3) Świadczenia diagnostyczno- terapeutyczne
4) Świadczenia pielęgniarskie
5) Dietetyka stosowana i odżywianie
6)Świdczenia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii
7) Profilaktyka i promocja zdrowia
8) Działolnośc ogólnmedyczna
a) Higiena środowiska szpitalnego
b) Prawa pacjenta
c) Opieka duszpasterska

VI DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO- NAUKOWA

VII OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO
1) Polityka bezpieczeństwa
2) Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe
3) Bezpieczeństwo i higiena pracy
4) Zarządzanie kryzysowe

VIII AUDYT I KONTROLA

IX WIĘZI
1) Makrootoczenie
2) Otoczenie konkurencyjne

Pozdrawiam

 
Participant

Witajcie. Mir masz ciekawą propozycje obszarów.

 
Participant

Do Mirki. Podoba mi się ten materiał, mam tylko prośbe o wyjaśnienie co się kryje pod tymi określeniami i czym różnią sie następujące obszary:
w IV Usługi zdrowotne:
– świadczenia zdrowotne
– świadczenia medyczne
– świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne
– działalność ogólnomedyczna

 
Participant

Dziękuję za opinie, w najbliższych dniach postaram sie uszczególowić zaproponowane obszary. Ps. Powinnam przedstawić ten materiał w tabeli, zawarłe byby dane szczegółowe (nie wiem jak przygotować tabelę w tym programie).
Miłego dnia.

 
Participant

Co to znaczy uszczegółowić obszary? Ich opis? Czy już np. czynniki ryzyka? Chodzi mi o to, żeby na razie nie wyjść poza obszary ryzyka. Bo to będziemy robić potem, kiedy zdecydujemy co i jak będziemy rozwijać. Proponuję więc, żeby Mir opisał/a przykładowo, tak żeby osoby koordynujące wiedziały o co chodzi. One mają za zadanie stworzyć tabelę. I zapiszą każdą propozycję. Może potem będzie jedna nazwijmy to główna tabela oraz np. pozostałe propozycje. Myślę, że potem i tak każdy z nas w większości skorzysta z tej głównej, którą zmodyfikuje pewnie w oparciu o swój profesjonalny osąd 🙂 Ale również z niecierpliwością czekam na podpowiedź do tych obszarów. Naprawdę ciekawe.

 
Participant

Mir :smile:czy świadomie powtorzylo sie zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy? – jest w obszrze IV – ZARZADZANIE JAKOSCIA, SRODOWISKIEM I BEZPIECZENSTWEM oraz w obszarze VII OCHRONA I BEZPIECZENSTWO. Ja bym calosc BHP umiescila w tym pierwszym obszarze, choc rozumiem, ze i w drugim pewne zagadnienia BHP tez beda sie pojawiac – przy zalozeniu, ze tak wlasnie beda sformulowane obszary, jak zaproponowal/a Mir

 
Participant

Do Roberta w sprawie obszaru „Finanse”. Podając obaszar nazwany przeze mnie „Organizacja i prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej” odniosłam się do struktury organizacyjnej i miałam na myśli proces, który uważam, za jeden z głównych ponieważ dotyczy przedstawienia całej działalności zakładu opieki zdrowotnej od strony ekonomicznej. Chodziło mi nie tylko o kwestie kontroli finansowej ale o to, że każde działanie medyczne i nie tylko (działalność pomocnicza także) ma swój wymiar ekonomiczny ponieważ jest zdarzeniem gospodarczym, a do pokazywania zdarzeń gospodarczych służy właśnie rachunkowość jako taka bez wyszczególniania jej rodzajów. Zapewne określenie, którego użyłam do nazwania tego obszaru nie jest najlepsze. Widzę, że jesteś zwolennikiem nazw jednowyrazowych 😉 więc zgoda na „Finanse”. Życzę miłego weekendu 😀

 
Participant

Moim zadaniem rachunkowość oraz sprawozdawczość finansowa służy do pokazywania występujących zdarzeń gospodarczych. Tak. Lecz obaszar rachunkowość kojarzy mi się z księgowością, sprawozdawczość finansowa tym bardziej. Stąd nie bardzo widzę tu skojarzenie z rozliczaniem np. usług medycznych. Tak określony obszar wskazuje jedynie na ustawę o rachunkowości z elementami ustawy o finansach publicznych.
Chyba mamy tu trzy szkoły (przynajmniej w zakresie finansów). Ty – szczegłowo, Ja – pośrednio, Mir – ogólnie. Ale zaczekajmy,, co Mir podpowie. Mnie interesują właśnie finanse w powiązaniu z podejściem do usług zdrowotnych. I tutaj np. gdzie wystąpiłoby ewentualnie zadanie w zakresie prawidłowości rozliczeń z NFZ lub MZ.
No. A teraz to ja już życzę miłego tygodnia pracy 🙂 🙂 🙂

 
Participant

Moja propozycja obszarów:

A. Działalność podstawowa
1. Podstawowa działalność medyczna (kliniki, poradnie) 2. Pomocnicza działalność medyczna (np. diagnostyka) 3. Promocja zdrowia 4. Działalność dydaktyczna i badawcza 5. Gospodarka środkami medycznymi

B. Działalność wspierająca
1. Gospodarka aktywami 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi 3. System obiegu informacji/komunikacji 4. Systemy informatyczne 5. Środowisko prawne 6. Obsługa techniczna działalności podstawowej 7. Zaopatrzenie

C. Finanse
1. Przychody 2. Wydatki 3. Budżetowanie wewnętrzne 4. Zobowiązania 5. Należności 6. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 7. Rachunkowość i sprawozdawczość 8. Płatności

D. Organizacja i Zarządzanie
1. System kontroli finansowej 2. Bezpieczeństwo 3. Planowanie i zarządzanie ryzykiem 4. Zarządzanie jakością 5. Struktura organizacyjna

E. Rozwój
1. Nowe projekty 2. Wykorzystanie środków UE

Powyższe obszary można traktować jako obszary audytu zebrane w pięć grup.

 
Participant

zaproponowałabym taki uklad obszarów – wiem, że niektore się powtarzają i że indywidualnie mozna dodac do nich jeszcze sporo – te, ktore moim zdaniem jeszcze nie zostały uwzglednione – to dzialanosc epidemiologiczna oraz punkt 4:
1. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
– opieka stacjonarna (oddziały)
– ratownictwo medyczne
– działalność ambulatoryjna
– blok operacyjny
2. POMOCNICZA DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
– diagnostyka
– działalność epidemiologiczna (polityka zapobiegania zakażeniom)
– apteka
– bank krwi
– sterylizacja
3. POMOCNICZA DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNA
– statystyka i dokumentacja chorych
– księgowość
– kadry
– płace
– dział techniczny
– dział żywienia – kuchnia szpitalna
– zamówienia publiczne
– (tutaj też bym umieściła usługi obce – np. transportowe, pralnicze, ochrona itp.)
4. DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (wydzielona działalność, nie ograniczająca działalności statutowej)
– jako przykład – bufet pracowniczy – na bazie kuchni szpitalnej
5. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
– struktura organizacyjna
– obieg informacji – obieg dokumentów
– zarządzanie zasobami ludzkimi
– informatyka
6. FINANSE
– przychody (NFZ, MZ, inne)
– koszty/wydatki
– rachunkowość i sprawozdawczość w ścisłym powiązaniu z rozliczaniem świadczeń medycznych (NFZ!)
– realizacja projektów współfinansowanych z UE

Pozdrawiam 😀

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 25 total)

Musisz być zalogowany aby dodać temat.