Zdjęcie profilowe kkrzysztof 
Participant

DEFINICJE:
OBSZAR AUDYTU – obszar działalności zakładu opieki zdrowotnej rozumiany dość szeroko – jest to tzw. uniwersum, można te obszary nazwać także procesami głównymi. Identyfikując obszary audytu analizujemy cele, działania, strukturę organizacyjną powołaną do realizacji celów, a także zakres przedmiotowy zadań dotyczących wielu jednostek organizacyjnych.
Przykład:
– Zarządzanie zasobami ludzkimi,
– Diagnostyka,
– Gospodarowanie mieniem,
– Systemy informatyczne

OBSZAR RYZYKA – wszystkie zjawiska i procesy, problemy a nawet jednostki organizacyjne, wyodrębnione do przeprowadzenia audytu. Jest to kategoria węższa, obszary ryzyka zwierają się w obszarach audytu. Obszary ryzyka mogą być nawet sformułowane tak jak zadania audytowe.
Przykłady:
np. w obszarze audytu Zarządzanie zasobami ludzkimi:
– rekrutacja pracowników,
– prowadzenie dokumentacji pracowniczej
– szkolenia

Zdjęcie profilowe szarob 
Participant

Na początek proponuję (dla rozkręcenia):
Obszary audytu:
– diagnostyka,
– hospitalizacja,
– opieka ambulatoryjna,
– ratownictwo medyczne,
Te obszary powyżej można chyba zakwalifikować też do jednego obszaru, np. dzaiłalność podstawowa (medyczna) i dalej rozwinąć to w obszarach ryzyka 🙂 – poddaje się argumentacji koordynatorów. A dalej już:
– działalność naukowa,
– działalność dydaktyczna,
– zarządzanie i organizacja,
– finanse,
– gospodarowanie mieniem,
– systemy informatyczne,
– zarządzanie personelem

Zdjęcie profilowe joan 
Participant

proponuję do obszarów audytu dołożyć „Organizacja i prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej”, a tym obszarze audytu następujące obszary ryzyka:
– sporządzanie sprawozdań finansowych
– ewidencja zjawisk gospodarczych
– stosowanie obowiązujących przepisów
– prowadzenie nadzoru finansowego
– rozrachunki z kontrahentami
Kolejnym obszarem audytu może być „Administrowanie szpitalem” a w tym:
– utrzymanie czystości i porządku
– działalność techniczna
– obsługa kancelaryjna
– ochrona obiektów
– usługi zewnętrzne – np.catering, transport pacjentów
Następny obszar audytu to „Fundusze unijne” i tu możemy wyróżnić:
– przygotowanie jednostki do wykorzystania środków pomocowych
– wykorzystanie środków przez szpital
– prowadzenie dokumentacji i kontrola rozliczenia

Zdjęcie profilowe szarob 
Participant

Joan. Dlaczego rachunkowość finansowa należy do procesów głównych w Szpitalu?
„Identyfikując obszary analizujemy …. „ Wydaje mi się, że ewidencja zdarzeń i sprawozdania z tego są tylko jednym z narzędzi mającym coś pokazać w odpow. formie, czyli tak naprawdę jest to element kontroli. Podobnie jak ewidencja (wycena) procedur, czy ewidencja pacjentów i ich historia pobytu w Szpitalu.
Czy nie mieści się to bezpośrednio w obszarze Finanse?
Moja propozycja obszarów ryzyka w obszarze Finanse:
– kontraktowanie świadczeń
– świadczenia odpłatne
– przychody z działalności gospodarczej
– środki z funduszy UE
– środki z programów krajowych
– kredyty
– dotacje
– koszty osobowe
– zakupy usług obcych (w tym outsourcing)
– zakupy materiałów
– zakupy inwestycyjne
– zamówienia publiczne
– rachunek kosztów
– gospodarka pieniężna
– rozrachunki
– prowadzenie ksiąg rachunkowych
– sprawozdawczość
– inwentaryzacja
– kontrola finansowa
Myślę, że i te obszary ryzyka można jeszcze „posklejać”. Jest ich możę trochę za dużo 🙂

Zdjęcie profilowe dzanaliz 
Participant

w obszarze audytu – organizacja i zarzadzanie wymieniłabym jako obszar ryzyka obieg informacji – nie tylko dokumentow, ale to przede wszystkim. Wymieniona zostala juz obsluga kancelaryjnaSmile ale ja mysle o czyms szerszym, czego isttnym elementem jest takze obsluga kancelaryjna. Borykam sie z tym problemem na co dzien a dosc czesto zaczyna sie on na samej „gorze”, nawarstwajac sie „ku dolowi”.
przepraszam za balagan- z rozpedu wrzucilam w nowy temat 😥

Zdjęcie profilowe Mirosława Mioduszewska 
Participant

Witam Proponuję następującą klasyfikację obszarów w zoz

I ORGANIZACJA
1. NADZÓR
1) Organ załozycielski
2) Rada Społeczna
2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA zakładu, pionów,działów

II ZARZĄDZANIE OGÓLNE
1) Zarządzanie ogólne
2) Obsługa organizacyjno – prawna
3) Obsługa administracyjno – infromacyjna
4) Obieg i archiwizacja dokumentów
5) Działalność markietingowa

III ZASOBY LUDZKIE
1) Polityka kadrowa i zarządzanie zasobami ludzkimi
2) Szkolenie personelu
3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

IV ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM
1) Zarządzanie jakościa (ISO, Akredytacja PNJ itp)
2) Zarzadzanie środowiskiem
3) Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

V ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
I. ZARZĄDZANIE EKONOMICZNO- FINANSOWE
1) Planowanie i realizacja budżetu
2) Rachunkowość
3) Gromadzenie środków publicznych
4) Zamówienia publiczne
5) Aktywa obrotowe
5) Aktywa trawłe
6) Wydatki
7) Fundusze i programy
8) Analiza kosztów
9 Kasa ZApomogowo- Pożyczkowa
10) Inne np. Depozyty wartościowe, dzierżawy itp

II ZARZĄDZANIE TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE
1) Zaopatrzenie i zakupy bieżące
2) Magazyny
3) Zarządzanie infrastruktura, obiektami i lokalami
4) Eksploatacja i gospodarka mediami
5) Gospodarka odpadami
6) Zarządzanie sprzętem i sprzetem medycznym
7) Usługi teleinformacyjne
8) Usługi transportowe
9) Usługi pralnicze
10 ) Inna działalność gospodarcza

VI USŁUGI ZDROWOTNE
1) Świadczenia zdrowotne ( umowy z NFZ, MZ itp)
2) Świadczenia medyczne
3) Świadczenia diagnostyczno- terapeutyczne
4) Świadczenia pielęgniarskie
5) Dietetyka stosowana i odżywianie
6)Świdczenia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii
7) Profilaktyka i promocja zdrowia
8) Działolnośc ogólnmedyczna
a) Higiena środowiska szpitalnego
b) Prawa pacjenta
c) Opieka duszpasterska

VI DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO- NAUKOWA

VII OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO
1) Polityka bezpieczeństwa
2) Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe
3) Bezpieczeństwo i higiena pracy
4) Zarządzanie kryzysowe

VIII AUDYT I KONTROLA

IX WIĘZI
1) Makrootoczenie
2) Otoczenie konkurencyjne

Pozdrawiam

Zdjęcie profilowe szarob 
Participant

Witajcie. Mir masz ciekawą propozycje obszarów.

Zdjęcie profilowe joan 
Participant

Do Mirki. Podoba mi się ten materiał, mam tylko prośbe o wyjaśnienie co się kryje pod tymi określeniami i czym różnią sie następujące obszary:
w IV Usługi zdrowotne:
– świadczenia zdrowotne
– świadczenia medyczne
– świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne
– działalność ogólnomedyczna

Zdjęcie profilowe Mirosława Mioduszewska 
Participant

Dziękuję za opinie, w najbliższych dniach postaram sie uszczególowić zaproponowane obszary. Ps. Powinnam przedstawić ten materiał w tabeli, zawarłe byby dane szczegółowe (nie wiem jak przygotować tabelę w tym programie).
Miłego dnia.

Zdjęcie profilowe szarob 
Participant

Co to znaczy uszczegółowić obszary? Ich opis? Czy już np. czynniki ryzyka? Chodzi mi o to, żeby na razie nie wyjść poza obszary ryzyka. Bo to będziemy robić potem, kiedy zdecydujemy co i jak będziemy rozwijać. Proponuję więc, żeby Mir opisał/a przykładowo, tak żeby osoby koordynujące wiedziały o co chodzi. One mają za zadanie stworzyć tabelę. I zapiszą każdą propozycję. Może potem będzie jedna nazwijmy to główna tabela oraz np. pozostałe propozycje. Myślę, że potem i tak każdy z nas w większości skorzysta z tej głównej, którą zmodyfikuje pewnie w oparciu o swój profesjonalny osąd 🙂 Ale również z niecierpliwością czekam na podpowiedź do tych obszarów. Naprawdę ciekawe.

Zdjęcie profilowe dzanaliz 
Participant

Mir :smile:czy świadomie powtorzylo sie zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy? – jest w obszrze IV – ZARZADZANIE JAKOSCIA, SRODOWISKIEM I BEZPIECZENSTWEM oraz w obszarze VII OCHRONA I BEZPIECZENSTWO. Ja bym calosc BHP umiescila w tym pierwszym obszarze, choc rozumiem, ze i w drugim pewne zagadnienia BHP tez beda sie pojawiac – przy zalozeniu, ze tak wlasnie beda sformulowane obszary, jak zaproponowal/a Mir

Zdjęcie profilowe joan 
Participant

Do Roberta w sprawie obszaru „Finanse”. Podając obaszar nazwany przeze mnie „Organizacja i prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej” odniosłam się do struktury organizacyjnej i miałam na myśli proces, który uważam, za jeden z głównych ponieważ dotyczy przedstawienia całej działalności zakładu opieki zdrowotnej od strony ekonomicznej. Chodziło mi nie tylko o kwestie kontroli finansowej ale o to, że każde działanie medyczne i nie tylko (działalność pomocnicza także) ma swój wymiar ekonomiczny ponieważ jest zdarzeniem gospodarczym, a do pokazywania zdarzeń gospodarczych służy właśnie rachunkowość jako taka bez wyszczególniania jej rodzajów. Zapewne określenie, którego użyłam do nazwania tego obszaru nie jest najlepsze. Widzę, że jesteś zwolennikiem nazw jednowyrazowych 😉 więc zgoda na „Finanse”. Życzę miłego weekendu 😀

Zdjęcie profilowe szarob 
Participant

Moim zadaniem rachunkowość oraz sprawozdawczość finansowa służy do pokazywania występujących zdarzeń gospodarczych. Tak. Lecz obaszar rachunkowość kojarzy mi się z księgowością, sprawozdawczość finansowa tym bardziej. Stąd nie bardzo widzę tu skojarzenie z rozliczaniem np. usług medycznych. Tak określony obszar wskazuje jedynie na ustawę o rachunkowości z elementami ustawy o finansach publicznych.
Chyba mamy tu trzy szkoły (przynajmniej w zakresie finansów). Ty – szczegłowo, Ja – pośrednio, Mir – ogólnie. Ale zaczekajmy,, co Mir podpowie. Mnie interesują właśnie finanse w powiązaniu z podejściem do usług zdrowotnych. I tutaj np. gdzie wystąpiłoby ewentualnie zadanie w zakresie prawidłowości rozliczeń z NFZ lub MZ.
No. A teraz to ja już życzę miłego tygodnia pracy 🙂 🙂 🙂

Zdjęcie profilowe Tomasz Rytwk 
Participant

Moja propozycja obszarów:

A. Działalność podstawowa
1. Podstawowa działalność medyczna (kliniki, poradnie) 2. Pomocnicza działalność medyczna (np. diagnostyka) 3. Promocja zdrowia 4. Działalność dydaktyczna i badawcza 5. Gospodarka środkami medycznymi

B. Działalność wspierająca
1. Gospodarka aktywami 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi 3. System obiegu informacji/komunikacji 4. Systemy informatyczne 5. Środowisko prawne 6. Obsługa techniczna działalności podstawowej 7. Zaopatrzenie

C. Finanse
1. Przychody 2. Wydatki 3. Budżetowanie wewnętrzne 4. Zobowiązania 5. Należności 6. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 7. Rachunkowość i sprawozdawczość 8. Płatności

D. Organizacja i Zarządzanie
1. System kontroli finansowej 2. Bezpieczeństwo 3. Planowanie i zarządzanie ryzykiem 4. Zarządzanie jakością 5. Struktura organizacyjna

E. Rozwój
1. Nowe projekty 2. Wykorzystanie środków UE

Powyższe obszary można traktować jako obszary audytu zebrane w pięć grup.

Zdjęcie profilowe dzanaliz 
Participant

zaproponowałabym taki uklad obszarów – wiem, że niektore się powtarzają i że indywidualnie mozna dodac do nich jeszcze sporo – te, ktore moim zdaniem jeszcze nie zostały uwzglednione – to dzialanosc epidemiologiczna oraz punkt 4:
1. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
– opieka stacjonarna (oddziały)
– ratownictwo medyczne
– działalność ambulatoryjna
– blok operacyjny
2. POMOCNICZA DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
– diagnostyka
– działalność epidemiologiczna (polityka zapobiegania zakażeniom)
– apteka
– bank krwi
– sterylizacja
3. POMOCNICZA DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNA
– statystyka i dokumentacja chorych
– księgowość
– kadry
– płace
– dział techniczny
– dział żywienia – kuchnia szpitalna
– zamówienia publiczne
– (tutaj też bym umieściła usługi obce – np. transportowe, pralnicze, ochrona itp.)
4. DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (wydzielona działalność, nie ograniczająca działalności statutowej)
– jako przykład – bufet pracowniczy – na bazie kuchni szpitalnej
5. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
– struktura organizacyjna
– obieg informacji – obieg dokumentów
– zarządzanie zasobami ludzkimi
– informatyka
6. FINANSE
– przychody (NFZ, MZ, inne)
– koszty/wydatki
– rachunkowość i sprawozdawczość w ścisłym powiązaniu z rozliczaniem świadczeń medycznych (NFZ!)
– realizacja projektów współfinansowanych z UE

Pozdrawiam 😀

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 25 total)

Musisz być zalogowany aby dodać temat.