Participant

Witam!
Jak należy postąpić w zakresie kwalifikacji środka dydaktycznego powyżej 3 500,00zł ? Czy zakup realizować z paragr. 424 czy 605, a następnie czy odnieść na konto księgowe 013 czy 011?? Jednostka przedstawiła mi szereg interpretacji dla mnie sprzecznych. W związku z tym proszę o Państwa opinię w tym zakresie.
Pozdrawiam i dziekuję za opinie!

 
Participant

Justp, jak dla mnie – za mało danych. Ale kwestią najważniejszą jest, czy ten środek dydaktyczny spełnia definicję środka trwałego (użytkowania dłuższego niż rok).

 
Participant

jednostka ma zakupć tablice technodydaktyczną o wartości ok. 6000,00zł i komputer 4 000,00zł laptop. Komputer musi być zakupiony w celu korzystania z tablicy, ale może być wykorzystywany do innych celów.

 
Participant

Jak dla mnie z punktu widzenia rachunkowości to są środki trwałe i kropka. To, że są wykorzystywane w szkole nie ma tu żadnego znaczenia.
Ale ja nigdy nie byłam księgową, mogę się mylić. Może ktoś inny się wypowie?

 
Participant

Oczywiście paragraf 4240.
Sprawę tą reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z paragrafem 5 ust. 3 jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
1) książki i inne zbiory biblioteczne,
2) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,

Jeżeli wartość środka przewyższa 3500 zł, a jest on środkiem dydaktycznym służącym do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, to będzie on pozostałym środkiem trwałym. (013)

 
Participant

No tak, nie trzeba być księgową, trzeba czytać (znać ❗ ) przepisy:wink:
Dzięki, podhale:smile:

 
Participant

Każdy ma po części rację! Niemniej jednak ja się nie zgadzamz faktem zakwalifikowania tych składników jako środki dydaktyczne! Czytając rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości …. mówi się, iż do pozostałych środków trwałych kwalifikuje się środki dydaktyczne bez względu na wartość. Natomiast patrząc na cel zakupu, cechy środka i wartość to stanowi to środek trwały. W związku z czym winien być sfinansowany z wydatków inwestycyjnych. Jednostka jednak upiera się, iż celem zakupu składnika to pomoc dydaktyczna w związku z czym należy go zaewidencjować na koncie 013 i zakup sfinansować z wydatków bieżących 424. Będę wdzięczna za dalsze komentarze i opinie!

 
Participant

ciąg dalszy moich przemyśleń! 🙄
Mając na uwadze wartość dokonywanych wydatków na zakup składników majątkowych ponad 3 500zł należy uznać je jako wydatki inwestycyjne. w związku z tym należy przeprowadzić operacje przez konto 080. Czytając opis i zakres korespondencji tego konta z innymi kontami wynika, iż koresponduje ono z kontem 011,020 i 013 w przypadku przejęcia do używania pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie jednostki. Czy zatem można przejąc z inwestycji środki dydaktyczne ewidencjonowane na koncie 013 z wartością ponad 3 500,00zł???

 
Participant

Jeżeli zakup jest ewidentnie pomocą dydaktyczną to obowiązkowo paragraf 4240 bez względu na wartość, czyli paragrafy inwestycyjne odpadają.

 
Participant

Jednostka upiera się nie bez powodu aby sfinansować te zakupy z środków bieżących. Powody te przedstawił Podhale, są one jasne i wszelkie dywagacje na temat inwestycji są tu bezprzedmiotowe. Moim skromnym zdaniem oczywiście.

 
Participant

Pomoc dydaktyczną dostarcza Grupa Współpracujących Organizacji szkoleniowo-doradczych powiązana z portalem Audyt.net oraz z Fundacją FEJS, IIC Poland Chapter – IIC Polska, ACFS Poland Chapter i innymi osobami i organizacjami.

 
Participant

Pomoc dydaktyczną dostarcza Grupa Współpracujących Organizacji Szkoleniowo-doradczych powiązana z portalem Audyt.net oraz z Fundacją FEJS, IIC Poland Chapter – IIC Polska, ACFS Poland Chapter- ACFS Polska i innymi osobami i organizacjami.

 
Participant

Nowa Inicjatywa Współpracujących Organizacji Szkoleniowo-Doradcza.

Podczas II Kongresu GRC w Warszawie grupa osób zaplanowała założenie nowej inicjatywy szkoleniowo-doradczej, którą będzie organizowała grupa powiązanych organizacji współpracujących.

Grupa będzie korzystała przede wszystkim z istniejących już infrastruktur organizacyjno-administracyjnych do prowadzenia promocji ofert swoich usług jak i baz danych odbiorców i wykładowców oraz własnych portali internetowych.

Zaczynamy od trzech ośrodków krajowych:Warszawa: północna i wschodnia Polska, Poznań: centralna i zachodnia Polska, Bielsko Biała: południowa Polska oraz współpraca z Czechami i Słowacją i istniejącymi partnerami zagranicznymi (np. HIBIS).

Z czasem planujemy założyć dalsze biura w innych ważnych/kluczowych miastach w Polsce. Rozpoczęto już prace nad pierwszymi ofertami szkoleniowymi. Planujemy również wejść we współpracę z wybranymi uczelniami do prowadzenia tematycznie selekcjonowanych studiów podyplomowych.

Dalsze informacje będą publikowane na naszych portalach internetowych oraz na portalu naszego Partnera: Audyt.net

 
Participant

PBSG partnerem merytorycznym Studiów Podyplomowych Cyberbezpieczeństwo na Uniwersytecie Warszawskim.

 Cyberbezpieczeństwo to pierwsze w Polsce studia podyplomowe roczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oparte na interdyscyplinarnym programie Harvard Kennedy School oraz podyplomowych rocznych studiach Cybersecurity Yale University. Celem studiów jest zwiększenie szans zawodowych na rynku specjalistów bezpieczeństwa w wielu obszarach, min: prawo, bezpieczeństwo teleinformatyczne IT, audyty cyberbezpieczeństwa, analityka ryzyka operacyjnego, cyber wywiad, kryminalistyka, planowanie i procedury bezpieczeństwa.

PBSG partnerem merytorycznym Studiów Podyplomowych Cyberbezpieczeństwo na Uniwersytecie Warszawskim. Studia obejmują spotkania sobotnio-niedzielne od 7 pazdzienika 2017 roku, trwają dwa semestry (235 godzin). Oferujemy szeroki zakres tematyczny cyberbezpieczeństwa. Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania cyberprzestrzeni oraz kontroli i technologii cyberbezpieczenstwa, w obszarze infrastruktury krytycznej państwa, instytucji, administracji i biznesu oraz jednostki.

Viewing 14 posts - 1 through 14 (of 14 total)

Musisz być zalogowany aby dodać temat.