Zdjęcie profilowe Justyna pasiek 
Participant

Witam!
Jak należy postąpić w zakresie kwalifikacji środka dydaktycznego powyżej 3 500,00zł ? Czy zakup realizować z paragr. 424 czy 605, a następnie czy odnieść na konto księgowe 013 czy 011?? Jednostka przedstawiła mi szereg interpretacji dla mnie sprzecznych. W związku z tym proszę o Państwa opinię w tym zakresie.
Pozdrawiam i dziekuję za opinie!

Zdjęcie profilowe terka 
Participant

Justp, jak dla mnie – za mało danych. Ale kwestią najważniejszą jest, czy ten środek dydaktyczny spełnia definicję środka trwałego (użytkowania dłuższego niż rok).

Zdjęcie profilowe Justyna pasiek 
Participant

jednostka ma zakupć tablice technodydaktyczną o wartości ok. 6000,00zł i komputer 4 000,00zł laptop. Komputer musi być zakupiony w celu korzystania z tablicy, ale może być wykorzystywany do innych celów.

Zdjęcie profilowe terka 
Participant

Jak dla mnie z punktu widzenia rachunkowości to są środki trwałe i kropka. To, że są wykorzystywane w szkole nie ma tu żadnego znaczenia.
Ale ja nigdy nie byłam księgową, mogę się mylić. Może ktoś inny się wypowie?

Zdjęcie profilowe podhale 
Participant

Oczywiście paragraf 4240.
Sprawę tą reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z paragrafem 5 ust. 3 jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
1) książki i inne zbiory biblioteczne,
2) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,

Jeżeli wartość środka przewyższa 3500 zł, a jest on środkiem dydaktycznym służącym do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, to będzie on pozostałym środkiem trwałym. (013)

Zdjęcie profilowe terka 
Participant

No tak, nie trzeba być księgową, trzeba czytać (znać ❗ ) przepisy:wink:
Dzięki, podhale:smile:

Zdjęcie profilowe Justyna pasiek 
Participant

Każdy ma po części rację! Niemniej jednak ja się nie zgadzamz faktem zakwalifikowania tych składników jako środki dydaktyczne! Czytając rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości …. mówi się, iż do pozostałych środków trwałych kwalifikuje się środki dydaktyczne bez względu na wartość. Natomiast patrząc na cel zakupu, cechy środka i wartość to stanowi to środek trwały. W związku z czym winien być sfinansowany z wydatków inwestycyjnych. Jednostka jednak upiera się, iż celem zakupu składnika to pomoc dydaktyczna w związku z czym należy go zaewidencjować na koncie 013 i zakup sfinansować z wydatków bieżących 424. Będę wdzięczna za dalsze komentarze i opinie!

Zdjęcie profilowe Justyna pasiek 
Participant

ciąg dalszy moich przemyśleń! 🙄
Mając na uwadze wartość dokonywanych wydatków na zakup składników majątkowych ponad 3 500zł należy uznać je jako wydatki inwestycyjne. w związku z tym należy przeprowadzić operacje przez konto 080. Czytając opis i zakres korespondencji tego konta z innymi kontami wynika, iż koresponduje ono z kontem 011,020 i 013 w przypadku przejęcia do używania pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie jednostki. Czy zatem można przejąc z inwestycji środki dydaktyczne ewidencjonowane na koncie 013 z wartością ponad 3 500,00zł???

Zdjęcie profilowe podhale 
Participant

Jeżeli zakup jest ewidentnie pomocą dydaktyczną to obowiązkowo paragraf 4240 bez względu na wartość, czyli paragrafy inwestycyjne odpadają.

Zdjęcie profilowe MarekSP 
Participant

Jednostka upiera się nie bez powodu aby sfinansować te zakupy z środków bieżących. Powody te przedstawił Podhale, są one jasne i wszelkie dywagacje na temat inwestycji są tu bezprzedmiotowe. Moim skromnym zdaniem oczywiście.

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

Pomoc dydaktyczną dostarcza Grupa Współpracujących Organizacji szkoleniowo-doradczych powiązana z portalem Audyt.net oraz z Fundacją FEJS, IIC Poland Chapter – IIC Polska, ACFS Poland Chapter i innymi osobami i organizacjami.

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

Pomoc dydaktyczną dostarcza Grupa Współpracujących Organizacji Szkoleniowo-doradczych powiązana z portalem Audyt.net oraz z Fundacją FEJS, IIC Poland Chapter – IIC Polska, ACFS Poland Chapter- ACFS Polska i innymi osobami i organizacjami.

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

Nowa Inicjatywa Współpracujących Organizacji Szkoleniowo-Doradcza.

Podczas II Kongresu GRC w Warszawie grupa osób zaplanowała założenie nowej inicjatywy szkoleniowo-doradczej, którą będzie organizowała grupa powiązanych organizacji współpracujących.

Grupa będzie korzystała przede wszystkim z istniejących już infrastruktur organizacyjno-administracyjnych do prowadzenia promocji ofert swoich usług jak i baz danych odbiorców i wykładowców oraz własnych portali internetowych.

Zaczynamy od trzech ośrodków krajowych:Warszawa: północna i wschodnia Polska, Poznań: centralna i zachodnia Polska, Bielsko Biała: południowa Polska oraz współpraca z Czechami i Słowacją i istniejącymi partnerami zagranicznymi (np. HIBIS).

Z czasem planujemy założyć dalsze biura w innych ważnych/kluczowych miastach w Polsce. Rozpoczęto już prace nad pierwszymi ofertami szkoleniowymi. Planujemy również wejść we współpracę z wybranymi uczelniami do prowadzenia tematycznie selekcjonowanych studiów podyplomowych.

Dalsze informacje będą publikowane na naszych portalach internetowych oraz na portalu naszego Partnera: Audyt.net

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

PBSG partnerem merytorycznym Studiów Podyplomowych Cyberbezpieczeństwo na Uniwersytecie Warszawskim.

 Cyberbezpieczeństwo to pierwsze w Polsce studia podyplomowe roczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oparte na interdyscyplinarnym programie Harvard Kennedy School oraz podyplomowych rocznych studiach Cybersecurity Yale University. Celem studiów jest zwiększenie szans zawodowych na rynku specjalistów bezpieczeństwa w wielu obszarach, min: prawo, bezpieczeństwo teleinformatyczne IT, audyty cyberbezpieczeństwa, analityka ryzyka operacyjnego, cyber wywiad, kryminalistyka, planowanie i procedury bezpieczeństwa.

PBSG partnerem merytorycznym Studiów Podyplomowych Cyberbezpieczeństwo na Uniwersytecie Warszawskim. Studia obejmują spotkania sobotnio-niedzielne od 7 pazdzienika 2017 roku, trwają dwa semestry (235 godzin). Oferujemy szeroki zakres tematyczny cyberbezpieczeństwa. Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania cyberprzestrzeni oraz kontroli i technologii cyberbezpieczenstwa, w obszarze infrastruktury krytycznej państwa, instytucji, administracji i biznesu oraz jednostki.

Viewing 14 posts - 1 through 14 (of 14 total)

Musisz być zalogowany aby dodać temat.