Zdjęcie profilowe Barbara Passon 
Participant

Jak uregulowane są u was zasady i sposób szkolenia pracowników(dokształcanie).Kiedy otrzymują dofinansowanie i na jakiej podstawie?

Zdjęcie profilowe Helena Pyrek 
Participant

U nas nie dofinansowuje się żadnych szkoleń. Jeśli jest jakaś ogromna zmiana w przepisach to dyrektor wyraża zgodę na pokrycie kosztów. Studiujący otrzymują tylko 10 dni urlopu, jeśli kierownik danej komórki wyrazi na to zgodę.Urlop ten zapisano w rgulaminie pracy. Czasem jest trudność aby otrzymać zgodę na darmowe szkolenia.

Zdjęcie profilowe JOLANTA NAJDYCHOR 
Participant

U nas dofinansowuje się szkolenia, jeśli komuś uda się „przeforsować” ciekawe i niezbyt drogie szkolenie przez swojego przełożonego to dostaje zwrot poniesionych kosztów zgodnie z delegacją. Studiujący niektórzy dostają 21 dni plus 28 dni na napisanie pracy jako płatny urlop szkoleniowy. Nie jest to szczegółowo uregulowane w żadnym regulaminie. Tylko zarządzeniem wprowadzono zapis o konieczności „rozliczenia się” ze szkolenia do 5 dni.

Zdjęcie profilowe kubabb 
Participant

Urlop szkoleniowy przysługuje – zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy – jeżeli na dokształcanie kieruje Pracodawca. Wystarczy, że wyrazi zgodę – nie musi dać „skierowania”.

Pomijam fakt, że zapisy w KP są moim zdaniem archaiczne – bardziej promowane są kwalifikacje „zawodowe” (dosłownie) niż profesjonalne, dla osób z „wyższym” wykształceniem. Chodzi o to, że dokształcanie ma zakończyć się egzaminem dyplomowym – np. idę na kurs spawacza i zdaję egzamin dyplomowy. Problem jest gdybym chciał iść na profesjonalne dokształcanie dla „biurokraty”…

Jest jeszcze jedna opcja – chyba się nie  mylę – obowiązek udzielenia urlopu szkoleniowego jak idziesz na studia doktoranckie (nawet „zaoczne”).

Co do szkoleń  – to „wolne” masz w tym dniu, a pracodawca płaci ci pensję – ze względu na to, że to jest traktowane jak delegacja.

Zdjęcie profilowe eddie 
Participant

Nowa inicjatywa szkoleniowo-doradcza.

Podczas II Kongresu GRC w Warszawie grupa osób zaplanowała założenie nowej inicjatywy szkoleniowo-doradczej, którą będzie organizowała grupa powiązanych organizacji współpracujących.

Grupa będzie korzystała przede wszystkim z istniejących już infrastruktur organizacyjno-administracyjnych do prowadzenia promocji ofert swoich usług jak i baz danych odbiorców i wykładowców oraz własnych portali internetowych.

Zaczynamy od trzech ośrodków krajowych:Warszawa: północna i wschodnia Polska, Poznań: centralna i zachodnia Polska, Bielsko Biała: południowa Polska oraz współpraca z Czechami i Słowacją i istniejącymi partnerami zagranicznymi (np. HIBIS).

Z czasem planujemy założyć dalsze biura w innych ważnych/kluczowych miastach w Polsce. Rozpoczęto już prace nad pierwszymi ofertami szkoleniowymi. Planujemy również wejść we współpracę z wybranymi uczelniami do prowadzenia tematycznie selekcjonowanych studiów podyplomowych.

Dalsze informacje będą publikowane na naszych portalach internetowych oraz na portalu naszego Partnera: Audyt.net

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)

Musisz być zalogowany aby dodać temat.