Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku 2015 r.

Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku 2015 r.

przez -
0 1641

Przypominamy o zbliżającym się terminie przekazania Ministrowi Finansów informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w 2015 r. Informację należy przekazać w terminie do końca stycznia 2016 roku.

 

Zgodnie z art. 295 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) Informację składają jednostki sektora finansów publicznych prowadzące audyt wewnętrzny, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego.

Wzory Informacji określa Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 49). Wzory dostępne są pod adresem: Ministerstwo Finansów/Działalność/Finanse publiczne/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny/Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym/Sprawozdawczość jednostek/Realizacja zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim – wzory informacji.

 

W jaki sposób można przesłać sprawozdanie?

Informację sporządza się w formie elektronicznej i podpisuje podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, a następnie przekazuje za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Informację należy kierować:

 1. na adres:/bx1qpt265q/SkrytkaESP – w przypadku gdy, w jednostce obowiązuje elektroniczny system obiegu dokumentów lub
 2. za pośrednictwem Platformy e-PUAP http://www.epuap.gov.pl– postępując zgodnie z poniższą instrukcją:
 • zaloguj się na stronie e-PUAP,
 • wybierz zakładkę „Strefa urzędnika”,
 • wybierz „Inne podziały spraw”,
 • wyszukaj i wybierz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
 • wybierz „Załatw sprawę”,
 • sprawdź, czy jako nadawca („od”) wskazana jest reprezentowana jednostka,
 • w polu „Ustaw/zmień adresata” wpisz Ministerstwo Finansów,
 • jako rodzaj pisma wybierz z listy rozwijalnej „Informacja”,
 • w tytule pisma wpisz Informacja AW- pełna nazwa jednostki(należy wpisać nazwę jednostki przesyłającej informację),
 • załącz informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku 2015, podpisaną podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym,
 • wybierz „Dalej” i podpisz dokument,
 • wyślij dokument.

Uwaga:

Zastosowanie innej ścieżki (np. wyszukanie w pierwszej kolejności Ministerstwa Finansów i wybranie jedynej dostępnej opcji – „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu”) może skutkować tym, że informacja nie dotrze do Departamentu Polityki Wydatkowej w terminie. Informacje dotyczące korzystania z Platformy e-PUAP znajdują się na stronie platformy w zakładce „Pomoc” (http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc).

 

Wszelkie pytania związane z wypełnianiem Informacji prosimy przekazywać wyłącznie mailowo na adres KoordynacjaAW@mf.gov.pl, w tytule wiadomości prosimy podać „Informacja – pytanie„.

 

Źródło : >> MINISTERSTWO FINANSÓW <<

BRAK KOMENTARZY

Dodaj odpowiedź