Kierownik Działu Kontroli i Audytu

Kierownik Działu Kontroli i Audytu

0 981
Kariera

P.P. Porty Lotnicze poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Działu Kontroli i Audytu

Warszawa

Opis stanowiska pracy

1. Opracowywanie polityki, instrukcji, regulaminów i procedur prowadzenia kontroli wewnętrznej i audytów, oraz ich wdrożenia do stosowania w PPL;
2. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Naczelnemu Dyrektorowi PPL projektów rocznych planów kontroli wewnętrznych i programów audytów obszarów aktywności PPL i spółek Grupy PPL;
3. Prowadzenie planowanych i doraźnych kontroli wewnętrznych i audytów (operacyjnych, zgodności, informatycznych) dotyczących zakresu działalności PPL oraz Grupy Kapitałowej;
4. Współpraca z ministerstwem właściwym ds. infrastruktury i budownictwa w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji;
5. Bieżący monitoring przestrzegania w Przedsiębiorstwie oraz spółkach Grupy PPL zasad etyki biznesu, oraz przyjętych polityk przeciwdziałania nadużyciom, antykorupcyjnych i antydefraudacyjnych;
6. Organizacja procesu i obsługa kontroli Przedsiębiorstwa przez instytucje zewnętrzne oraz nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.

Wymagania

1. Wykształcenie wyższe II go stopnia, ekonomiczne;
2. Doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata pracy na podobnym stanowisku ( audyt zewnętrzny, wewnętrzny , finanse, bankowość, controlling, księgowość, doradztwo podatkowe), w tym doświadczenie w kierowaniu ludźmi;
3. Uprawienia certyfikowanego audytora wewnętrznego (preferowane);
4. Zaawansowana znajomość standardów rachunkowości;
5. Umiejętności tworzenia procedur;
6. Doskonałe zdolności organizacyjne, logicznego myślenia, komunikatywność;
7. Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym;
8. Znajomość środowiska MS Excel w stopniu zaawansowanym;
9. Odporność na stres i presję czasu, dokładność, terminowość, uczciwość.

 

>> APLIKUJ <<
 

NO COMMENTS

Leave a Reply