Komisja Nadzoru Audytowego

Komisja Nadzoru Audytowego

Nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, działalnością firm audytorskich oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów będzie sprawowała ośmioosobowa Komisja Nadzory Audytowego. Wprowadzenie takiego rozwiązania przewiduje nieopublikowany projekt ustawy z 28 kwietnia 2008 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, do którego dotarła Gazeta Prawna. Został on przygotowany przez resort finansów.


Wato pamiętać, że obowiązek stworzenia nadzoru publicznego nad biegłymi i firmami audytorskimi nałożyła na wszystkie kraje Unii Europejskiej 43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. Na implementację nowych rozwiązań do krajowego prawa państwa unijne mają czas do 29 czerwca 2008 r.


Przypomnijmy, że Dyrektywa wymaga, aby system nadzoru był zarządzany przez osoby niewykonujące zawodu i posiadające wiedzę z dziedzin istotnych dla badania ustawowego. Można dopuścić uczestnictwo osoby wykonującej zawód, ale tylko w mniejszości.


Z tego względu w projektowanej polskiej ustawie pojawił się przepis, zgodnie z którym większość członków Komisji Nadzoru Audytowego przynajmniej przez trzy lata przed powołaniem nie może wykonywać czynności rewizji finansowej, mieć prawa głosu w firmie audytorskiej, a także być członkiem zarządu lub rady nadzorczej firmy audytorskiej.


Ponadto nowe rozwiązania zakładają, że w skład Komisji wejdzie po dwóch przedstawicieli ministra finansów i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, a także po jednym przedstawicielu Komisji Nadzoru Finansowego, ministra sprawiedliwości, organizacji pracodawców oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


dalsza część artykułu na stronach [ Gazety Prawnej ]

 

NO COMMENTS

Leave a Reply