bogbin1958

bogbin1958

  • My rządzimy światem, a nami kobiety.
    ( Winston Churchill

  • Chyba Panowie nie uważacie, że wasze egzaminy magisterskie, licencjackie itp. (na pewno historyczne już) też były nieudane. Ja legitymuję się egzaminem w MF,  dyplomem biegłego rewidenta, studiami podyplomowymi z audytu. Najtrudniejszy był egzamin na biegłego rewidenta. Wszystkie cenię jednakowo, bo przecież i tak najważniejsza jest praktyka.

  • Na stronie NIK można zapoznać się z materiałami  pokonferencyjnymi zamieszczonymi w Przeglądzie Metodycznym (numer specjalny- kwiecień 2016 r. ) „Zastosowanie narzędzi wspomagania kontroli (CAATs) w działalności kontrolnej i audytorskiej sektora publicznego w Polsce”. Dla audytorów cenne będą następujące artykuły: (1) Planowanie strategiczne fun…[Czytaj więcej…]

  • Na stronie NIK zamieszczony został Podręcznik kontroli systemów informatycznych dla najwyższych organów kontroli opracowany przez INTOSAI (WGITA). Warto wiedzieć co może kontrolować nasz najwyższy organ kontroli. Dla audytora wewnętrznego cenna jest wiedza na temat mechanizmów kontroli w systemach informatycznych.