gapa

gapa

 • Ależ zgadzam się, że „Bez merytoryki …” można tylko „… co najwyżej udawać”.
  Twierdzę tylko, że niespecjalnie to branży audytowej przeszkadza (także szkolenia to w olbrzymiej większości udawanki).
  „Wymiana doświadczeń” i „uczenie się od siebie nawzajem” nie wytworzy żadnej istotnej wiedzy, tak jak wymiana bielizny w obozie, polegająca na wymianie pomi…[Czytaj więcej…]

 • Merytoryka tere fere….
  Po pierwsze:
  Gdzie dowód, że merytoryka w (tej) branży jest niezbędna?
  Po drugie:
  Nawet jeśli tak jest, czy istnieje wystarczająco duża grupa ludzi w branży, w której interesie jest podkreślanie znaczenia merytoryki?
  Po trzecie:
  Nawet jeśli po dwakroć tak jest, to skąd ową merytorykę wziąć?

  Już przy pierwszy pytaniu pojawiają s…[Czytaj więcej…]

 • No właśnie – to co opisuje Adela pokazuje istotę zjawiska, a ja spróbuję pokazać jego mechanizm.

  Dlaczego starostę satysfakcjonuje audyt-laurka, który z punktu widzenia działania na rzecz sprawności organizacji ( a taki, jak rozumiem jest cel audytu) jest bezużyteczny?

  To proste – sprawnie działający urząd nie jest potrzebny staroście. Jeśli…[Czytaj więcej…]

 • Do tej pory też nie było dobrze, ale pogodzonym z fikcją audytu mogło być wygodnie.

  Choć Standardy twierdzą, że:
  „Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji.”

  to w Ustawie o finansach publicznych jest nieco inaczej:

  „Audyt wewnę…[Czytaj więcej…]

 • Sorry, ale chyba czegoś nie chwytam.

  Z tego co mi wiadomo to obowiązkowa kontrasygnata skarbnika (gł. księgowego) uregulowana jest w ustawie o finansach publicznych tylko w jednym przypadku:

  „Art. 262. 1. Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów war…[Czytaj więcej…]

 • Sezon ogórkowy w pełni, więc czas na to, na co zwykle czasu nie ma, czyli chwilę zastanowienia …

  NIK opublikował wyniki kontroli „ Funkcjonowania asystentów rodziny w świetle … „

  gdzie stwierdza:
  „… przeciętna skuteczność asystentów we wszystkich ośrodkach objętych kontrolą wyniosła ok. 40 proc.”

  i dalej …
  „W sumie ponad połowa (10 z 18) skontro…[Czytaj więcej…]

 • Owszem, mogę uzasadnić ( rozumiem, że sam fakt obniżenia znaczenia AW w JSFP jest poza dyskusją – idzie o to czy limitowany dostęp do dokumentów miał na to wpływ).

  Kluczowy oczywiście był brak publicznego dostępu do sprawozdania z zadania audytowego (ustalenia, ew. uchybienia i zagrożenia oraz zalecenia). Limitowani odbiorcy (kierownicy) m…[Czytaj więcej…]

 • Wydaje mi się, że postrzeganie tego wyroku tylko jako zagrożenia jest błędne.

  Sądzę, że to właśnie zaskarżony Art. 284. p 2., mówiący że „Informacji publicznej nie stanowią inne niż wymienione w ust. 1 (t.j. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu) dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrzn…[Czytaj więcej…]