nick123

nick123

  • Dziękuję za odpowiedź.

    Ewidencja wpływu działa, wnioski są także opatrywane pieczęcią z datą wpływu przez kancelarię ogólną urzędu. Na podstawie instrukcji kancelaryjnej nie da się nikogo zmusić do załatwiania spraw w kolejności wpłynięcia. Sprawa sprawie nierówna, z tym trzeba się chyba zgodzić.

    Udowodnienie procederu jest więc raczej niemożliwe,…[Czytaj więcej…]

  • Witam,

    czy ktoś może przeprowadzał audyt prawidłowości wydawania pozwoleń na budowę? Mój audyt obejmuje okres do końca 2014 r. czyli sprzed „reformy” prawa budowlanego. moje pytanie brzmi: czy udało się może komuś udowodnić proceder załatwiania przez pracowników prywatnych zleceń od inwestorów w czasie godzin pracy? Są decyzje załatwiane tygodni…[Czytaj więcej…]