Najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

0 2252

Od 24 października br. wchodzi w życie ustawa z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dostosowuje krajowe przepisy do wymagań unijnych oraz usprawnia proces udzielania zamówienia publicznego. Ma służyć temu, żeby wszczęcie procedury przez urząd zawsze kończyło się zawarciem umowy z oferentem. W nowelizacji dopuszczono m.in. szerszą możliwość dokonywania poprawek i poprawiania oczywistych błędów pisarskich. Ograniczono też ryzyko unieważnienia postępowania na etapie Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów. Zmiany te mają odformalizować procedurę zakupów realizowanych przez instytucje publiczne.


Cały artykuł znajduje się w papierowym wydaniu Gazety


Źródło: [ Gazeta Samorządu i Administracji ]

 

NO COMMENTS

Leave a Reply