NIK wykryła błędy w księgach rachunkowych państwowych jednostek budżetowych

NIK wykryła błędy w księgach rachunkowych państwowych jednostek budżetowych

Artykuły o fin. pub.

W 19 proc. zbadanych państwowych jednostkach budżetowych NIK wykryła nieprawidłowości w księgach rachunkowych wpływające na ich roczne sprawozdania.


Kontrola państwowych osób prawnych i funduszy celowych przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) ujawniła nieprawidłowości dotyczyły m.in. błędów w księgach rachunkowych. Wynika to z opublikowanej analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku. Zbigniew Matwiej z Najwyższej Izby Kontroli wyjaśnia, że badaniu poddano 172 podmioty. Kontrolą objęto m.in. próbę zapisów/dowodów księgowych pod kątem prawidłowości ewidencji księgowej w zakresie kwot transakcji, okresu księgowania i wskazania podziałek klasyfikacji budżetowej, zgodnie z którymi sporządzane są roczne i bieżące sprawozdania budżetowe. W jej wyniku u 33 dysponentów środków budżetowych (19,2 proc.) wykryto nieprawidłowości wpływające na sprawozdania roczne jednostek na łączną kwotę 664,9 tys. zł.


– Dotyczyły one najczęściej nieujmowania transakcji w księgach właściwego roku budżetowego oraz ich błędnej kwalifikacji w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej – twierdzi nasz rozmówca. (…)


Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<

 

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply