NOWE UNIJNE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

NOWE UNIJNE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

0 1966
Artykuły prawne

W dniu 4 maja 2016 w >> Dzienniku Urzędowym UE L 119 << zostały opublikowane oficjalne teksty następujących aktów prawnych składających się na reformę ochrony danych:

 

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. natomiast dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

NO COMMENTS

Leave a Reply