PROCES "OBIEG DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH"

PROCES "OBIEG DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH"

Lp.


Czynność


Komórka odpowiedzialna


Przeprowadzone kontrole


Dokument


Źródłowy


Dokument


Wtórny

1 Dokonanie wstępnej kontroli dowodu księgowego Główny Księgowy Dokonanie wstępnej kontroli dowodu księgowego, potwierdzenie jej przeprowadzenia podpisem u dołu dokumentu Dowód księgowy Dowód księgowy poddany wstępnej kontroli
2 Sprawdzenie dowodu pod względem merytorycznym Komórka odpowiedzialna za dany odcinek działalności jednostki Dokonanie kontroli merytorycznej dowodu. Umieszczenie na odwrocie odpowiedniej pieczątki potwierdzającej fakt dokonania kontroli, podpisu osoby kontrolującej oraz daty dokonania kontroli Dowód księgowy poddany wstępnej kontroli Dowód sprawdzony pod względem merytorycznym
3 Kontrola formalno-rachunkowa G.K bądĽ wyznaczony pracownik księgowości, sekretariatu Dokonanie kontroli formalno rachunkowej. Umieszczenie odpowiedniej pieczątki potwierdzającej fakt dokonania kontroli oraz daty i podpisu Dowód sprawdzony pod względem merytorycznym Dowód sprawdzony pod względem formalno-rachunkowym
4 Zatwierdzenie do realizacji Kierownik Jednostki lub jego zastępca oraz G.K. lub jego zastępca Zatwierdzenie do realizacji, umieszczenie odpowiedniej pieczątki oraz podpisu Dowód sprawdzony pod względem formalno-rachunkowym Dowód zatwierdzony do realizacji
5 Realizacja dowodu Kasjer lub inny pracownik księgowości Realizacja dowodu księgowego, umieszczenie na zrealizowanym dowodzie odpowiedniej pieczątki potwierdzającej fakt realizacji oraz podpis pracownika księgowości Dowód zatwierdzony do realizacji Dowód zrealizowany

Diagram w można pobrać >>tutaj<<

 

SIMILAR ARTICLES

0 2685

0 2409

NO COMMENTS

Leave a Reply