Projektowanie Polityki Bezpieczeństwa

Projektowanie Polityki Bezpieczeństwa

0 1131

Projektowanie Polityki Bezpieczeństwa


(Projektowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  zgodnie z normami PN-ISO/IEC 27001:2007 i PN-ISO/IEC 17799:2007)


 


Data: 20 – 21 kwietnia 2011r.


Miejsce: Wrocław
Prowadzący: Piotr Wrzesiński


 


Dawniej szkolenie Projektowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normami PN-ISO/IEC 27001:2007 i PN-ISO/IEC 17799:2007, obecnie Projektowanie Polityki Bezpieczeństwa.


 


Szkolenie ma na celu: zaprezentowanie najważniejszej wiedzy na temat projektowania, implementacji i wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI, ang. ISMS) zgodnie z normami PN-ISO/IEC 27001:2007 i PN-ISO/IEC 17799:2007.


 


Szkolenie prezentuje nie tylko wiedzę teoretyczną. Prowadzący przeplata teorię przykładami prawdziwych sytuacji, które wydarzyły się w innych firmach. Szczególna uwaga zwracana jest również na najczęściej popełniane błędy.


Uczestnicy będą mieli także niebywałą okazję do podjęcia dyskusji i wymiany własnych doświadczeń odnośnie bezpieczeństwa informacji.


Na podstawie zdobytej wiedzy można przystąpić do budowania i wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w swojej organizacji.


 


Warto również wspomnieć, że metodyka zaprezentowana na szkoleniu opiera się na podejściu procesowym i czteroetapowym modelu PDCA (Plan-Do-Check-Act), co na pewno ułatwi przyswojenie prezentowanej wiedzy osobom, które miały już styczność z systemami zarządzania jakością (ISO 9001) lub testowaniem oprogramowania.


 


Jeżeli chcą Państwo:


– poznać najważniejsze aspekty związane z ochroną informacji;


– zrozumieć zagrożenia, które czyhają na Państwa organizację;


– poznać metody przeciwdziałania tym zagrożeniom;


– zapoznać się z normami PN-ISO/IEC 27001:2007 i PN-ISO/IEC 17799:2007


– dowiedzieć się, jak :


– wypracować w organizacji kulturę bezpieczeństwa;


– zorganizować i zrealizować przedsięwzięcie pod tytułem “Bezpieczeństwo informacji”;


– stworzyć zestaw efektywnych zasad i procedur bezpieczeństwa;


skutecznie udokumentować te procedury i zasady, tworząc Politykę Bezpieczeństwa Informacji (PBI);


– uporządkować strukturę zarządzania organizacją z ukierunkowaniem na bezpieczeństwo.


 


Egzamin


Na zakończenie uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania tytułu: Inżyniera Bezpieczeństwa IsecMan.


 


Koszt szkolenia z egzaminem: 2390 zł + 23% VAT/za osobę


Cena first minute: 2090 zł + 23% VAT


 


Więcej informacji: http://isecman.org/pszbi


Anna Taranta


Tel.: 022 427 36 79


e-mail: anna.taranta@software.com.pl

 

NO COMMENTS

Leave a Reply