"Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy" – kurs

"Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy" – kurs

Kurs dostępny jest na stronie internetowej https://szkoleniagiif.mf.gov.pl/mf/


Udział w kursie wymaga uprzedniej rejestracji poprzez wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną formularza znajdującego się na ww stronie.


Pracownicy instytucji obowiązanych, którzy ukończą kurs zdając test egzaminacyjny, będą mogli otrzymać stosowne zaświadczenie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej potwierdzające zaliczenie szkolenia z zakresu ustawy.

 

1 COMMENT

Leave a Reply