Sprawozdanie z audytu (wnioski) – MKiDN

Sprawozdanie z audytu (wnioski) – MKiDN

Badanie audytowe przeprowadziła na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja Republikańska w resorcie oraz 6 instytucjach podległych: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Filmotece Narodowej, Instytucie Adama Mickiewicza, Instytucie Książki, Narodowym Centrum Kultury i Narodowym Instytucie Audiowizualnym.

Ocenie podlegały wybrane obszary działalności tych jednostek w latach 2014-2015. Wykonano w szczególności analizy wdrażania wniosków poaudytowych i pokontrolnych oraz przegląd organizacyjno-procesowy.

W wyniku pracy zespołu audytorów, sporządzony został blisko 200-stronnicowy raport, który jest obecnie analizowany przez właściwe komórki ministerstwa oraz kierownictwo. Zamieszczone na stronie streszczenie wyników audytu instytucji pokazuje obszary kontroli i ogólne rekomendacje audytorów dotyczące usprawnienia funkcjonowania badanych jednostek.

Dokument stanowiący wnioski i zalecenia z przeprowadzonego audytu, został opublikowany w związku ze złożonym wnioskiem o dostęp do informacji publicznej.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część artykułu.

Dodaj odpowiedź