Standard MSSF 5 – Aktywa trwałe

Standard MSSF 5 – Aktywa trwałe

przez -
0 3218
Artykuły o fin. pub.

Standard MSSF 5 – Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana wprowadza znaczące zmiany w prezentacji bilansu oraz rachunku wyników. Jak zatem działalność zaniechaną powinny spółki ujawnić w rachunku zysków i strat?(…)

Więcej w wersji drukowanej GP. Źródło: >>Gazeta Prawna<<

Podobne artykuły

BRAK KOMENTARZY

Dodaj odpowiedź