Tags Posts tagged with "audytor wewnętrzny"

audytor wewnętrzny

0 751
Kariera

Manpower dla swojego Klienta poszukuje Kandydatów na stanowisko:

 

 

1 721
Kariera

Wielton S.A. poszukuje kandydata  na stanowisko:

Audytor Wewnętrzny
Miejsce pracy: Wieluń

 

Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Należy do grona trzech największych producentów w swojej branży w Europie i 10 na świecie. Na sukces Wieltonu w samym tylko Wieluniu pracuje obecnie 1200 pracowników. W ofercie firmy znajduje się 65 typów produktów. Klientami Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży na drogi Europy wyjechało już ponad 60 000 naczep i przyczep. Trafiają one do 35 krajów na świecie. Grupa Wielton posiada dwa zakłady produkcyjne: w Polsce oraz we Francji, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji. Swoim klientom Wielton zapewnia wsparcie serwisowe w całej Europie.

Wielton otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Inwestycje w badania i rozwój to dla spółki istotny element strategii. Już dziś firma współpracuje z instytutami i uczelniami w Polsce i za granicą, a Centrum Badań i Rozwoju posiada jedyną w tej części Europy stację do całopojazdowego badania naczepy.

 

 

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w obszarze finansowym na terenie Spółek Grupy w kraju i zagranicą
 • weryfikacja sporządzonych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrzną polityką rachunkowości i procedurami
 • ocena efektywności systemu kontroli wewnętrznej
 • nadzór nad wprowadzaniem rekomendacji poaudytowych
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych prac audytowych i formułowanie rekomendacji
 • monitorowanie i wsparcie wdrażania rekomendacji
 • przygotowywaniu rocznego planu audytów
 • tworzenie nowoczesnego modelu audytu wewnętrznego w Grupie
 • udział w procesie oceny i identyfikacji ryzyka oraz w działaniach zmierzających do jego ograniczenia
 • uczestnictwo w projektowaniu nowych systemów kontroli wewnętrznej

 

 

0 726
Kariera

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-2/17 na wolne stanowisko

Audytora wewnętrznego
Miejsce pracy: Warszawa

Ilość wolnych miejsc na umowę na czas określony (umowa na zastępstwo): 1

Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127

 

Aplikacje można składać w terminie do 10 lutego 2017 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

 

I. Zakres zadań:

 • prowadzenie audytu wewnętrznego i przedstawianie wniosków,
 • sporządzanie rocznego planu audytu,
 • sporządzanie sprawozdań z zadań audytowych, a także rocznego sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających stopień wdrażania zaleceń zawartych w sprawozdaniu,
 • prowadzenie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
 • dokumentowanie przebiegu i wyników audytu oraz prowadzenie akt stałych,
 • współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.

 

 

0 1034
Kariera

PS ZOZ WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE W OPOLU

Lider branży medycznej, realizujący wysokospecjalistyczne usługi medyczne o ugruntowanej pozycji na rynku polskim, poszukuje kandydatów na stanowisko:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

(możliwość pracy na 0,5 etatu)

Miejsce pracy: Opole
Region: opolskie
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w PS ZOZ WCM w Opolu, w tym procedur kontroli finansowej, celem uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów.
 • Badanie i ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli:
  zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi, efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli, wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego.
 • Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, rekomendacji i opinii mających na celu usprawnienie funkcjonowania PS ZOZ WCM w Opolu.
 • Doradztwo w zakresie systemów zarządzania i kontroli, w tym procedur kontroli finansowej.
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zapewniających i doradczych w PS ZOZ WCM w Opolu.
 • Monitorowanie wdrożenia rekomendacji po przeprowadzanych audytach wewnętrznych i kontrolach oraz audytach zewnętrznych.

 

 

0 801

Firma produkcyjna, działająca w ramach międzynarodowego koncernu z branży automotive, poszukuje Kandydatów stanowisko:

Senior Internal Auditor
Miasto: Gliwice
Region: śląskie
Nr ref.: SIA/01/DPM

Opis stanowiska:

 • Planowanie, przeprowadzanie audytów wewnętrznych z obszaru kontroli procesów, kontroli księgowań i szeroko pojętej kontroli operacyjnej wspólnie z globalnym kontrolerem operacyjnym
 • Audyt systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującej w ramach poszczególnych procesów w zakładach produkcyjnych na całym świecie
 • Przeprowadzanie audytów finansowych, audytów procesów zakupowych, logistycznych, procesów sprzedaży w podległych jednostkach
 • Przygotowywanie raportów z wykonanej pracy wraz z przedstawionymi wnioskami i zaleceniami
 • Monitorowanie i raportowanie wdrażania rekomendacji poaudytowych
 • Koordynacja procesu wdrażania zmian wraz z innymi działami
 • Uczestnictwo w projektowaniu nowych systemów kontroli wewnętrznej
 • Proponowanie zmian, tworzenie oraz współpracę przy tworzeniu procedur
 • Identyfikowanie ryzyk w organizacji oraz udział w procesie oceny ryzyka
 • Ścisła współpraca z Zarządem na poziomie lokalnym i centralnym
 

0 912
Kariera

Oddział Zabezpieczenia JFTC w Bydgoszczy

(Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy)

poszukuje na stanowisko:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Wymagania:

 • Zgodnie z art. 286 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  (Dz. U. 2016.1870)

 

 

0 677
Kariera

DDD Dobre Dla Domu to sieć salonów wyposażenia wnętrz.
Specjalizujemy się w sprzedaży podłóg i drzwi.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Audytor Wewnętrzny

Miejsce pracy: Poznań
Region: wielkopolskie

 

Opis stanowiska:

 • planowanie i przeprowadzanie audytów w salonach sieci franczyzowej
 • rozpoznawanie i ocena ryzyka oraz proponowanie rozwiązań je eliminujące
 • omawianie wyników audytów oraz przygotowanie raportów z audytu
 • monitorowanie realizacji standardów sieci
 • raportowanie wyników prac do bezpośredniego przełożonego
 • realizacja niestandardowych zadań

 

 

0 560
Kariera

Grupa Kapitałowa IGLOTEX, w związku z dynamicznym rozwojem Spółki poszukuje kandydatów
na stanowisko:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Miejsce pracy: Gdańsk, Gdynia, Sopot

 

Dołączając do nowego zespołu, będziesz odpowiedzialna/y za:

 • udział w przygotowanie rocznego budżetu i planu audytów w celu efektywnego zaadresowania potrzeb Grupy w zakresie kontroli efektywności procesów,
 • przygotowywanie, realizacja i dokumentacja badań audytowych w celu identyfikacji nieefektywności i ryzyk procesów oraz rekomendacji usprawnień,
 • weryfikacja zgodności rzeczywistego przebiegu procesów z procedurami i politykami w Grupie w celu realizacji procesów zgodnie z przyjętymi normami,
 • budowanie kultury badań audytowych jako narzędzia usprawniania i kontroli procesów zachodzących w Grupie.
 

0 718
Kariera
Mardom pro w związku ze stałym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:
Audytor Wewnętrzny
Miejsce pracy: Pułtusk, Lipniki Stare (pow. pułtuski)

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie współtworzenie mapy procesów w firmie, audytowanie i optymalizacja procesów w firmie.

Oczekiwania: 

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie w budowaniu systemów zapewnienia jakości – ISO, zarządzanie procesowe, Lean Management
 • doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu audytów
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • asertywność
 • samodzielność

 

 

0 769
Kariera

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: AW/11/2016

 

Rola: Audytor wewnętrzny odpowiedzialny głównie za audyty w obszarze IT

Zakres zadań:

 • przygotowywanie programów zadań audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach działalności GPW, z głównym naciskiem na obszar IT i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz udział w przygotowywaniu planu audytu opartego na wynikach oceny ryzyka,
 • prowadzenie zadań audytu wewnętrznego, w tym dokonywanie oceny efektywności audytowanych obszarów, oceny ich zgodności z przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami i standardami oraz oceny efektywności systemu kontroli wewnętrznej,
 • weryfikacja funkcjonowania procesów i systemów IT pod katem występowania ryzyk,
 • opracowywanie raportów z audytu zawierających wnioski i rekomendacje oraz monitorowanie wdrożenia rekomendacji,
 • identyfikowanie ryzyk w organizacji oraz udział w procesie oceny ryzyka,
 • wsparcie w zakresie koordynacji działań audytu zewnętrznego i kontroli zewnętrznych prowadzonych w GPW,
 • doradztwo w projektowaniu rozwiązań mających na celu usprawnianie systemu kontroli wewnętrznej,
 • udział w projektach prowadzonych w organizacji,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku komórki audytu wewnętrznego w organizacji.