Tags Posts tagged with "informacja publiczna"

informacja publiczna

Artykuły prawne

Zmiana ustawy o finansach publicznych w zakresie uchylenia art. 284 ust. 1 ustawy – informujemy , że zgodnie z art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 659) został uchylony art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Powyższa zmiana wejdzie w życie z dniem 27 kwietnia 2017 r.

 

Przepis art. 284 ust. 1 ustawy został uchylony, a co za tym idzie plan audytu oraz sprawozdanie z planu audytu nie stanowią informacji publicznej.

Treść w/w przepisu brzmiała „Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Tutaj możesz pobrać >> Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych <<

 

Artykuły prasowe

Czy wyniki wizytacji i lustracji w prokuraturach są informacją publiczną? Dla jednych tak, dla innych nie. Ostatecznie zdecyduje o tym sąd

Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu uznała, że sprawozdanie z lustracji w podległych jej jednostkach nie stanowi informacji publicznej i nie zostanie ujawnione. DGP poprosił ją o udostępnianie wyników kontroli dotyczącej podejrzenia nieprawidłowości związanych z rejestrowaniem spraw w prokuraturach rejonowych w Zielonej Górze i Świebodzinie. Chodziło o podejrzenie fałszowania statystyk i wstrzymywania wpływu spraw, o których donosił DGP („W Zielonej Górze postępowania pojawiały się i znikały. W szafach”, DGP nr 9/2015). Sprawa jest badana zarówno na płaszczyźnie karnej, jak i kontroli wewnętrznej. Pod kątem karnym zawiadomienie prokuratorskiego związku zawodowego analizuje Prokuratura Rejonowa w Szczecinie. Własne czynności kontrolne przeprowadziła – jako jednostka nadrzędna – Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu. Nie chce jednak ujawnić wyników.

Zarówno sprawozdanie z lustracji, jak i wizytacji przeprowadzonej w jednostce organizacyjnej prokuratury (…) mają charakter protokołu kontroli wewnętrznej i nie stanowią danych publicznych, służą natomiast wewnętrznemu usprawnieniu działalności prokuratury i wyeliminowaniu uchybień” – stwierdza w przesłanym nam piśmie Anna Woźniak z Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.

 

Artykuły prasowe

Niektóre dokumenty wytwarzane przez audytorów wewnętrznych w trakcie prowadzenia przez nich czynności w urzędach, jak np.

sprawozdanie z zadania audytowego, powinny być uważane za informację publiczną i dostępne dla opinii społecznej.

Inne, mające charakter czysto roboczy i wewnętrzny, nie będą upubliczniane – stwierdził wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

 

Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<

 

P.S.

O wyroku Trybunału Konstytucyjnego będziemy pisać w kolejnych artykułach.

(-) PAW

Gazeta Prawna, 2015-04-03

 

Ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2014 roku sygn. akt. K 14/13 w sprawie dostępu do dokumentów wytwarzanych przez audytora.

Trybunał Konstytucyjny w dnia 9 kwietnia 2015 orzekł niezgodność art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z konstytucją

 

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dokumentacji wytwarzanej przez audytora – głoszenie możesz obejrzeć tutaj:

Wysłuchaj uzasadnienia wyroku TK