Tags Posts tagged with "materiały robocze audytu"

materiały robocze audytu

Komunikaty PAW

Dla naszych użytkowników mamy prezent – rabat 50% na pobranie materiałów roboczych audytu (tutaj sekcja MRA)

Aby skorzystać z rabatu w pisz „rabat 3/06/16” w „zastosuj kupon” będąc w koszyku z płatnością za pobrane materiały.

 

Uwaga:

 • Kupon ważny jest wyłącznie do końca 3 czerwca 2016r.
 • Kupon obowiązuje na całość pobrań, włącznie z materiałami w promocji (czasowa zniżka – pierwszy tydzień od publikacji).

 

Dodatkowe informacje:
Jak pobierać pliki? – >> LINK <<
Prześlij materiały – >> LINK <<

 

 

Materiały Robocze Audytu

Dokument „IT w audycie finansowym”, który zawiera obszary:

 1. WSTĘPNA IDENTYFIKACJA OBSZARÓW RYZYKA.
 2. NORMY, STANDARDY I AKTY PRAWNE PODCZAS WYKONOWANIA AUDYTU.
 3. PRZYGOTOWANIE AUDYTU.
 4. BADANIE OBSZARÓW O NAJWIĘKSZYM RYZYKU.
 5. BADANIE ZGODNOŚCI OPROGRAMOWANIA Z WYMOGAMI PRAWA.
 6. KOMUNIKACJA Z CZŁONKAMI ZESPOŁU AUDYTOWEGO ORAZ PRACOWNIKAMI DZIAŁU IT KLIENTA.

 

Wyciąg z dokumentu:

„Ad. I.

1. Czynnik ludzki:

a) błędy przy wprowadzaniu danych do komputera,
b) łamanie procedur bezpieczeństwa,
c) błędy w zarządzaniu,
d) błędne parametry,
e) przypadkowe usunięcia,
f) błędy w trakcie instalacji,
g) uszkodzenia.

2. Czynnik IT:

a) oprogramowanie nie spełnia wymaga biznesowych,
b) nie jest zapewniona odpowiednia integralność, bezpieczeństwo oraz dostępność danych,
c) technologia informatyczna nie została odpowiednio wdrożona i nie działa zgodnie z założeniami.

W naszym przypadku mo liwo działania firmy w du ym stopniu zale y od Działu IT klienta, należy zatem dodatkowo podda szczególnemu audytowi:

a) procedur archiwizacji danych,
b) procedur backupu danych,
c) umowy z dostawc sprz tu komputerowego i serwis,”

 

 

 

Wartość: 200 pkt.

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> IT w audycie finansowym <<

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<

 

0 1233
Materiały Robocze Audytu

Ankieta poaudytowa zbudowana z 6 części, w których zawarte są pytania zamknięte i otwarte.  Pytania ujęte dotyczą faz:

 1. faza wstępna zadania
 2. czynności audytowe
 3. narada zamykająca
 4. sprawozdanie z przeprowadzenia audytu
 5. uwagi ogólne
 6. inne uwagi kierownictwa (pytania otwarte)

 

 

Wartość: 200 pkt.

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> Ankieta poaudytowa <<

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<

 

0 1217
Materiały Robocze Audytu

KKW zawiera pytania skierowane do pracownika referatu ochrony środowiska zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi. Temat zadania „Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie„.

 

 

Wartość: 200 pkt.

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> KKW – Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami <<

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<

 

W związku ze zbliżającymi się Świętami chcielibyśmy przekazać prezent użytkownikom naszego portalu.

 

Jest nim kupon rabatowy na Materiały Robocze Audytu – kod „wielkanoc” o zniżce 90% na wszystkie materiały, do pobrania w terminie do 26 marca 2016r (włącznie).

W ramach jednego pobrania możesz pobrać nieograniczoną ilość materiałów – kupon obejmuje zakupy (pobrania) na cały koszyk.

 

Z życzeniami świątecznymi,

PAW

 

Materiały Robocze Audytu

Zakres testów dla zadania: Współfinansowanie inwestycji w tym wykorzystanie dotacji na inwestycje.

Testy stanowią swoista kontrolę zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami prawa, z wewnętrznymi regulacjami oraz z innymi zasadami przyjętymi przez Gminę np. w umowach.

Testy zostały określone dla każdego obiektu audytu.

 

Wartość: 200 pkt.

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> ZAKRES TESTÓW – inwestycja dotowana z UE <<

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<

 

Materiały Robocze Audytu

Bardzo dobry arkusz z zestawieniem obszarów (obszary audytu i obszary ryzyka) ryzyka w ZOZ-ach.

Wartość: 200 pkt.

 

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> Obszary ryzyka w ZOZ-ach <<

 

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<

 

0 1455
Materiały Robocze Audytu

Bardzo dobry arkusz w excelu – z zakresu prawa budowlanego.

Opis problemu.

Dokument (test zgodności) – KRYTERIA Prawa budowlanego. Rozbudowany (ilość) arkusz z pytaniami (z podaniem podstawy prawnej).

 Wartość: 200 pkt.

 

Kliknij tutaj aby pobrać plik >> TEST ZGODNOŚCI (KRYTERIA Prawa budowlanego) <<

 

Uwaga:

1. Przez okres pierwszego tygodnia od opublikowania – obniżona wartość pobrania do 100 pkt

2. Potrzebujesz punkty (do pobierania materiałów) ? Zobacz tutaj >> Jak uzyskać punkty << , a tutaj znajduje się formularz >> Prześlij materiał <<

 

0 1960
Materiały Robocze Audytu

Bardzo dobry arkusz do analizy i rozliczania odpisów na ZFŚS z uwzględnieniem kategorii pracowników.

Opis problemu.

Zgodnie z ust. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawca prowadzący działność w formach organizacyjno – prawnych jednostek sektora finansów publicznych tj. jednostek budzetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych itd. ma obowiazek dokonać odpisu na konto ZFŚS.

 

Przygotowany arkusz ma na celu ustalić czy kwota odpisu została obliczona w sposób prawidłowy i czy w odpowiednim czasie i wysokości zostały przekazane na konto ZFŚS.

 

Arkusz posiada 2 zakładki:

 1. Dane stałe – wskaźniki
 2. Naliczenie odpisu.

Ad. 1. Zakładka zawiera dane stałe, które należy zweryfikować o aktualną podstawę do naliczenia ZFŚS oraz wysokość wskaźników.

Dane z tej zakładki są automatycznie przenoszone do zakładki NALICZENIE ODPISU.

Ad. 2. Zakładka wymaga tylko uzupełnienia o dane wejściowe – liczba przeciętnego zatrudnienia w przeliczeniu na pełny etat na podstawie danych z kadr.

 

LEGENDA

 1. Kolor ŻÓŁTY – dane stałe – można je zweryfikować i zmienić tylko w zakładce „Dane stałe – wskaźniki”
 2. Kolor ZIELONY – dane wejściowe – do uzupełnienia na podstawie informacji zewnętrznych.
 3. Kolor NIEBIESKI – wynik

 

W arkuszu uwzględnione są rozliczenia dla kategorii pracowników:

 • pracownik (podstawowy)
 • pracownik młodociany
 • pracownik zatrudniony w uciążliwych warunkach pracy
 • pracownik o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • emeryci/renciści

 

Aktualność ujętych w arkuszu wskaźników: na dzień 1.01.2016r.