Wydawanie zezwoleń na alkohol

Wydawanie zezwoleń na alkohol


Lp.


Czynność wykonywana


Jednostka (osoba) odpowiedzialna


Przeprowadzone kontrole


Dokument źródłowy


Dokument wtórny

1 Przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia SekretariatUrzędu Dekretacja wniosku do Wydziału DG Wniosek interesanta z załącznikami  
2 Przyjęcie wniosku przez wydział Naczelnik Wydziału DG Dekretacja sprawy na odpowiedzialnego pracownika Wniosek interesanta z załącznikami  
3 Przyjęcie wniosku przez pracownika Pracownik odpowiedzialny Rejestracja wniosku, sprawdzenie dokumentów, które wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku, przyjęcie i skasowanie na wniosku znaków opłaty skarbowej Wniosek interesanta z załącznikami  
4 Przekazanie sprawy do Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania problemów Alkoholowych Komisja Weryfikacja materiałów przekazanych przez Urząd, pod kątem zgodności z ustaloną przez Radę Miejską liczbą punktów oraz usytuowaniem miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych Kserokopia wniosku interesanta Opinia Komisji
5 Przyjęcie od Komisji opinii Pracownik odpowiedzialny Powiadomienie telefoniczne, lub pisemne wnioskodawcy o konieczności wniesienia opłaty. Po dokonanej opłacie, włączenie kserokopii dowodu wpłaty do akt sprawy Wniosek z załącznikami i opinią Komisji Zezwolenie
6 Sprawdzenie wysokości wniesionej opłaty Pracownik odpowiedzialny      
7 Przedstawienie przygotowanego zezwolenia do zatwierdzenia Burmistrz Gminy, lub upoważniona osoba Autoryzacja zezwolenia Zezwolenie  
8 Przekazanie zezwolenia zainteresowanemu Pracownik odpowiedzialny Przekazanie zezwolenia interesantowi, za poświadczeniem tego faktu na kopii zezwolenia i odnotowanie w rejestrze Zezwolenie  

 


Diagram (plik pdf) do pobrania >>tutaj<<

 

SIMILAR ARTICLES

0 2683

NO COMMENTS

Leave a Reply