Wytyczne do rocznego planu audytu wewnętrznego na 2005 r.

Wytyczne do rocznego planu audytu wewnętrznego na 2005 r.

W komunikacie napisano, że w punkcie pierwszym planu należy uwzględnić następujące pozycje:
1.1 Nazwa jednostki sektora finansów publicznych

1.2 Podstawowe cele i obszary działania jednostki sektora finansów publicznych

1.3 Struktura informacyjna jednostki sektora finansów publicznych

1.4 Wykaz jednostek podległych i nadzorowanych

1.5 Kwota środków publicznych planowana do zgromadzenia w roku objętym planem (w mln zł z dwoma miejscami po przecinku)

w tym: środków wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (w mln zł z dwoma miejscami po przecinku)

1.6 Kwota środków publicznych planowania do wydatkowania w roku objętym planem (w mln zł z dwoma miejscami po przecinku)

w tym: środków wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (w mln zł z dwoma miejscami po przecinku)

1.7 Liczba osób zatrudnionych w jednostce oraz w jednostkach podległych lub nadzorowanych

1.8 Liczba osób zatrudnionych na stanowisku: audytor wewnętrzny

1.9 Inne informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki

1.10 Zmiany w stosunku do roku poprzedniego


W naszym dziale plików do pobrania znajduje się wzór planu uwzględniający powyższy komunikat.
Aby go pobrać kliknij >>tutaj<<


Aby wejść na stronę Min.Fin., gdzie znajduje się komunikat kliknij >>tutaj<<

 

NO COMMENTS

Leave a Reply