ACFE POLSKA – Poland Chapter 183

ACFE logo - Poland Chapter #183 ACFE   logo

 

 

 

 

ACFE POLSKA – Poland Chapter 183 – Partnerem Audyt.Net  

Z wielką przyjemnością informujemy o podpisaniu umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji będącym – polskim oddziałem The Association of Certified Fraud Examiners – ACFE Poland Chapter #183!

W ramach realizowanej współpracy będziemy wspierać ACFE w działaniach statutowych oraz promocji działań Stowarzyszenia.

 

 

ACFE logo - Poland Chapter #183 ACFE

Priorytetowe zadania ACFE POLSKA (Poland Chapter #183):

Stowarzyszenie promuje edukację oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie powiązanych ze sobą dziedzin audytu, zapobiegania i wykrywania korupcji, przestępstw i nadużyć gospodarczych w sektorze publicznym i prywatnym.

Stowarzyszenie ułatwia swobodną wymianę wiedzy o metodach i technikach zapobiegania i wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych i finansowych, a także o problemach napotkanych przez członków Stowarzyszenia w związku z realizacją celów Stowarzyszenia.

Promuje wymianę informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia, służącą bieżącemu uaktualnieniu ich wiedzy na temat wydarzeń związanych z działalnością antykorupcyjną i przestępstwami gospodarczymi, które mogłyby być przydatne dla członków, ich pracodawców oraz zleceniodawców.

Celem Stowarzyszenia jest także upowszechnianie wśród kierowników organizacji, księgowych, audytorów, kontrolerów i innych pracowników wiedzy na temat konieczności stosowania odpowiednich systemów kontroli dla efektywnego zapobiegania i wczesnego wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych.

Organizacja podejmuje również działania na rzecz  promocji norm i standardów środowiskowych, bądź zawodowych dotyczących prowadzenia badań oraz świadczenia usług doradczych w dziedzinie zapobiegania i wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych.

ACFE POLSKA współpracuje i współdziała z administracją państwową, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami, w szczególności w zakresie:

  • opiniowania uregulowań prawnych i przepisów w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji, przestępstw i nadużyć gospodarczych,
  • opiniowania opracowań periodycznych dotyczących zapobiegania i wykrywania korupcji, przestępstw i nadużyć gospodarczych.

 

Dane kontaktowe do ACFE POLSKA:

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW DS. PRZECIWDZIAŁANIA OSZUSTWOM, NADUŻYCIOM GOSPODARCZYM I KORUPCJI – Poland Chapter #183 ACFE

 Office Manager – Róża Gładysz e-mail: gladysz@acfepolska.pl

Tel.: +48 531 815 791

Jeżeli chcesz zostać Członkiem ACFE POLSKA – pobierz:

– >> Deklaracja członkowska w formacie DOC <<

Centrala ACFE :