niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Fundusze Unijne Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój

22 października br. zatwierdzono drugą aktualizację Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wprowadzono zmiany zarówno do treści samego dokumentu, jak i do załączników.

Zmiany wprowadzone w ramach trzeciej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP) dotyczą w szczególności:

  1. modyfikacji wartości wskaźnika produktu „Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R” w działaniu 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii;
  2. modyfikacji wskaźników dla poddziałań 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB oraz 2.4.2 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, realizowanych w trybie pozakonkursowym oraz dopuszczenia stosowania cross-financingu na poziomie 30% alokacji w ramach projektu realizowanego w poddziałaniu 2.4.1;
  3. doprecyzowania opisu poddziałania 3.2.3 Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez wskazanie BGK, jako beneficjenta w tym poddziałaniu oraz zmiany wartości wskaźnika produktu „Wartość udzielonych poręczeń w części UE”;
  4. doprecyzowania opisu celu poddziałania 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki dla zapewnienia większej spójności z jego specyfiką oraz obniżenie wymogu w zakresie minimalnej wartości projektu i minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych z 5 mln PLN do 1 mln PLN;
  5. dodania dwóch kolejnych projektów pozakonkursowych do załącznika 2.: projekt pt. Inno_LAB planowany do realizacji w ramach poddziałania 2.4.1 oraz projekt pt. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach planowany do realizacji w ramach działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R PO IR;
  6. dodania siedmiu projektów pozakonkursowych planowanych do realizacji w ramach V osi Pomoc Techniczna PO IR.

 

Tutaj możesz pobrać dokument >> Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 <<

Poprzedni artykułNIK o instytutach badawczych
Następny artykułIBBC Group
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze