czwartek, 20 czerwca, 2024

Aktywa trwałe

Ważne jest, aby w przypadku tworzenia bilansu dobrze kwalifikować pozycje bilansu. Dlatego też warto przypomnieć niektóre jego pozycje oraz kryteria podziału majątku.


W przypadku pozycji A.I bilansu określającej wartości niematerialne i prawne należy pamiętać, że wprowadza się do niej prawa majątkowe, które zostały nabyte przez jednostkę, nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ich użyteczności przekraczającym rok (np. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how).


Kluczową kwestią w tej definicji jest warunek ich nabycia. Oznacza to, że do wartości niematerialnych i prawnych jednostka może zaliczać tylko te prawa majątkowe, które nabyła, (kupno, aport, darowizna), natomiast nie te, które wytworzyła we własnym zakresie poza wyjątkami, kosztami zakończonych prac rozwojowych.


W pozycji A.II bilansu określającej rzeczowe aktywa trwałe ujmowane są przede wszystkim środki trwałe. Zgodnie z przepisami bilansowymi są to aktywa, które:  • jednostka kupiła lub wytworzyła we własnym zakresie,
  • będą przynosić jednostce ekonomiczne korzyści dłużej niż rok,
  • są kompletne i zdatne do użytku (co wyklucza zaliczenie do środków trwałych części, które nie mogą być samodzielnie wykorzystywane),
  • przeznaczone są na potrzeby jednostki, co oznacza, że należy zwrócić uwagę na przeznaczenie zakupu, np. jeżeli jednostka prowadzi działalność produkcyjną (jest to jej działalność statutowa), a zakupi budynek, który przeznaczy na wynajem, pozycja ta powinna zostać ujęta w inwestycjach długoterminowych.

Do środków trwałych zaliczane są też aktywa, które nie są własnością jednostki, w przypadku gdy przyjęła ona do używania obcy środek trwały na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środek trwały do odpłatnego używania lub odnoszenia korzyści na czas oznaczony i umowa zawarta między kontrahentami spełnia co najmniej jeden z warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości. (…)


Dalsza część artykułu w >>www.infor.pl<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze