czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Wszystkie komunikaty PAW Odpowiedzi na Wasze pytanie Analiza matematyczna - cz.2 (uzupełnienie)

Analiza matematyczna – cz.2 (uzupełnienie)

W związku z opisaną metodą analizy ryzyka ( kliknij tutaj )  opisuję troszkę inny sposób podejścia w analizie ryzyka gdy audytem objętych jest kilka jednostek.


W sporej początkowej części pokrywa się z prezentowaną na serwisie PAW metodologią, jednak różni się tym, że na podstawie przeprowadzonej analizie ryzyka badam dany proces we wszystkich jednostkach. Oczywiście ma to swoje zalety i wady ale w mojej jednostce ten sposób podejścia do audytu jest aprobowany przez kierownictwo jednostki.


 


Opisując metodę nie powielam informacji z materiału pierwotnego (można go przecież najpierw przejrzeć i wrócić do mojego „podejścia” do problemu), a dla łatwości porównania jednej i drugiej metody, wykorzystuję te same dane.


 


KROK 1


Ustalenie „wartości końcowej” dla obszarów dla każdej z 5 jednostek. Robię to w taki sam sposób jak prezentowanym materiale. Dlatego nie przedstawiam tutaj zestawień tabelarycznych.


 


KROK 2


Na podstawie „wartości końcowej” dla obszarów w poszczególnych jednostkach sporządzam zestawienie tabelaryczne jak prezentuję poniżej:


 


 


 


J – 1


J – 2


J – 3


J – 4


J – 5


 


SUMA


Wartość końcowa


O –1


89%


74%


87%


92%


91%


 


433%


87%


O – 2


98%


95%


88%


93%


78%


 


452%


90%


O – 3


100%


78%


85%


89%


90%


 


442%


88%


O – 4


72%


79%


81%


65%


48%


 


345%


69%


O – 5


84%


82%


87%


90%


99%


 


442%


88%


O -6


73%


83%


69%


90%


88%


 


403%


81%


 


Gdzie :


O –1…6 – obszar 1….6


J – 1…5  – jednostka 1…5


 


W kolumnie „suma” ujmuję wartość sumaryczną dla obszaru z poszczególnych. W kolumnie „wartość końcowa” ujmuję wartość dal danego obszaru wyliczając według wzoru:


 


Wartość końcowa = Suma / ilość jednostek


 


Czyli dla obszaru 1 ( gospodarka należnościami) mamy :


 


Wartość końcowa = 433% / 5 = 87%.


 


 


W ten sposób powstaje wartość średniej ważonej dla danego obszaru po uwzględnieniu wag dla danego obszaru w poszczególnych jednostkach. Na tej podstawie tworzę listę obszarów do badania i audytem obejmuję wszystkie jednostki.


Jak widać z powyższej tabeli audytem objęte poszczególne obszary według kolejności :


 
Numer obszaru


Wartość


(śr. ważona)


Nazwa


 


O – 2


90%


Gospodarka zobowiazaniami


O – 3


88%


Zamówienia publiczne


O – 5


88%


Polityka kadrowa


O –1


87%


Gospodarka należnościami


O -6


81%


Media i PR


O – 4


69%


BHP i ppoż.


 


 


Do planu daję ściśle określoną ilość obszarów – to jest uzależnione od ilości jednostek do badania, ilości zatrudnionych audytorów (ale to już inny problem…).


 


W moim przypadku wygląda to tak, że mam wyodrębnionych kilkadziesiąt obszarów i z pośród nich, po analizie ryzyka, przyjmuję do badania 3 obszary. Mam kilka jednostek do badań.


 


 


 

Podsumowanie

 


Przeprowadzając analizę w ten sposób korzystam z dużej dogodności, jaką jest wykorzystywanie dokumentów roboczych w poszczególnych jednostkach – napracuję się przy pierwszej jednostce, ale następne to już poniekąd kopiowanie pracy. Po drugie – dzięki temu, iż badaniem objęte są wszystkie jednostki w prawie tym samym czasie – można porównać wyniki badań, a w dodatku nie ma problemów ze zmieniającą się legislacją (dla przykładu… problem zamówień publicznych).


 


 


Pzdr


KaKa

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze